Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Ακαδημαϊκές > Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (Σ.Ε.Τ.) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών.

Προτεινόμενος τίτλος διατριβής:  Εκπομπή ρύπων από καπνικά προϊόντα.

Αιτήσεις κατατίθενται στην Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού  σε ηλεκτρονική μορφή (set@eap.gr) μέχρι και την 30/6/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ.