Προκηρύξεις θέσεων ERASMUS+ A.E. 2020-2021 και Α.Ε. 2021-2022

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Erasmus > Προκηρύξεις θέσεων ERASMUS+ A.E. 2020-2021 και Α.Ε. 2021-2022

Εφιστούμε την προσοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Α.Π. στις νέες προκηρύξεις θέσεων ERASMUS+ Φοιτητών για Σπουδές (Αντιστοίχιση Θεματικών Ενοτήτων, Έρευνα) A.E. 2020-2021 και Α.Ε. 2021-2022.

Αναλυτικότερες πληροφορίες ανά προκήρυξη: 

ERASMUS+ 2020- 2021: Υποβολή Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για Σπουδές (Έρευνα)

ERASMUS+ 2021- 2022: Υποβολή Αιτήσεων BA και ΜΑ Φοιτητών για Σπουδές (Αντιστοίχιση Θ.Ε.)

ERASMUS+ 2021- 2022: Υποβολή Αιτήσεων ΜΑ και PhD Φοιτητών για Σπουδές (Έρευνα)