Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ