elen
elen

Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) > Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΡΑΧ50: Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑΧ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο βασικές έννοιες και τεχνικές εταιρικής χρηματοοικονομικής, αξιολόγησης επενδύσεων και σύνθεσης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζονται στη διοίκηση των τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Αξιολογούν διάφορα επενδυτικά σχέδια υπό συνθήκες βεβαιότητας και υπό συνθήκες κινδύνου.
 2. Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να υπολογίσουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 3. Χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.
 4. Εξετάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης και να κρίνουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής (stock price) της εταιρίας.
 5. Ερμηνεύουν τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της εταιρίας.
 6. Διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
 7. Αποτιμούν τα διάφορα αξιόγραφα.
 8. Κατανοούν τις διάφορες στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών.
 9. Κατανοούν τις διάφορες στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολογιών.
 10. Αξιολογούν την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Εταιρική Χρηματοοικονομική
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Σύνθεση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΤΡΑΧ51: Λογιστική Πληροφόρηση

Κωδικός ΘΕ: ΤΡΑΧ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τον ρόλο που παίζει σήμερα η λογιστική πληροφόρηση στον τραπεζικό χώρο και επιπλέον να προσφέρει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες σε όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν σε λογιστήρια και οικονομικές υπηρεσίες τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών για να είναι σε θέση να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν τις λογιστικές καταστάσεις ως εργαλεία πληροφόρησης για την χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.
 2. Συνδέουν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης με τις πηγές άντλησης κεφαλαίων για την απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, όπως αποτυπώνονται στον ισολογισμό της.
 3. Συνδέουν έσοδα και έξοδα ενός οργανισμού στην προσπάθεια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο αυτός λειτουργεί και παράγει πλούτο.
 4. Κατανοήσουν τις διαδικασίες που ακολουθεί το λογιστήριο μιας επιχείρησης (λογιστικό κύκλωμα) ως προς τον τρόπο παροχής πληροφόρησης.
 5. Αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο διακρίνονται τα είδη των ταμειακών ροών και πως αυτές επιδρούν στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.
 6. Χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων ως προς την ανάλυση της δραστηριότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.
 7. Εστιάζουν στην ρευστότητα μιας επιχείρησης ως εργαλείο ανάλυσης της βιωσιμότητά της.
 8. Καταλήγουν σε συμπεράσματα για τον πιστωτικό κίνδυνο και την πιστοληπτική ικανότητα που χαρακτηρίζει μια επιχείρηση, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα ανάλυσης.
 9. Κατανοούν ζητήματα λογιστικής αποτίμησης στην πράξη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και σε έκταση που ξεκινά από το σύνολο των λογιστικών καταστάσεων και τον τρόπο σύνταξής τους, και φτάνει μέχρι τη σύνδεση αυτών με όλα τα θέματα λογιστικής πληροφόρησης, τις ομάδες λογαριασμών και τα διάφορα παραστατικά.
 10. Εστιάζουν σε ειδικά θέματα λογιστικής, που συχνά συναντώνται στις συναλλαγές μιας τράπεζας ή ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού με επιχειρήσεις και επενδυτές.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Παρουσίαση και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική λογιστική
 • Προχωρημένη χρηματοοικονομική λογιστική

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΤΡΑΧ60: Τραπεζική

Κωδικός ΘΕ: ΤΡΑΧ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στη χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών και τις μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, καθώς και στη διαχείριση κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης του κινδύνου και πρόβλεψης της μεταβλητότητας των προϊόντων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο των κεντρικών τραπεζών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
 2. Περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών.
 3. Περιγράφουν τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες.
 4. Κατανοούν τον τραπεζικό κανονισμό και την εποπτεία.
 5. Κατανοούν τη θεωρία της κεντρικής τραπεζικής.
 6. Προσδιορίζουν τις βασικές αιτίες των τραπεζικών κρίσεων.
 7. Κατανοούν τη σημασία των οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών.
 8. Προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών.
 9. Κατανοούν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των τραπεζών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.
 10. Κατανοούν τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης ενεργητικού – υποχρεώσεων.
 11. Ορίζουν τους πιο συνηθισμένους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα (κίνδυνος επιτοκίου, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος χώρας, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος εκτός ισολογισμού, λειτουργικός κίνδυνος).
 12. Ορίζουν την μέτρηση κινδύνου και τη διαχείριση κινδύνου.
 13. Κατανοούν τη σημασία της διαχείρισης κινδύνων.
 14. Προσδιορίζουν τις βασικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνων.
 15. Κατανοούν τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.
 16. Ορίζουν τις συγχωνεύσεις τραπεζών και διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών τύπων συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Κανονιστικό τραπεζικό περιβάλλον
 • Τραπεζική διοίκηση
 • Διαχείριση τραπεζικών κινδύνων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΤΡΑΧ61: Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinΤech)

Κωδικός ΘΕ: ΤΡΑΧ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει την χρήση της τεχνολογικής καινοτομίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εφαρμογές, διεργασίες ή προϊόντα και η οποία θα μπορούσε να έχει συνακόλουθη ουσιαστική επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών και την επακόλουθη βελτίωση στη διαχείριση κινδύνου.
 2. Να βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες τους.
 3. Παρέχουν εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες.
 4. Αναγνωρίζουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.
 5. Αναπτύσσουν εναλλακτικές μορφές επενδυτικής δραστηριότητας με επέκταση της πελατειακής τους βάσης.
 6. Ενισχύουν την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω καλύτερης διαχείρισης του κινδύνου.
 7. Αναπτύσσουν νέες μορφές ηλεκτρονικών πληρωμών.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Αλυσίδα μπλοκ και Κρυπτονομίσματα
 • Αξιοποίηση δεδομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
 • Δανεισμός Peer-to-peer, χρηματοδότηση από το πλήθος και σύγχρονες επενδύσεις

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΤΡΑΧΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

Κωδικός ΘΕ: ΤΡΑΧΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 40

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή Αγγλική

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://study.eap.gr  και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο