elen
elen

Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει οι μεταπτ. φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες: ΔΧΤ50 – Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων, ΔΧΤ51 – Τεχνική της Κατασκευής, ΔΧΤ60 – Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων και ΔΧΤ61 – Οικονομικά Τεχνικών Έργων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ50, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, πως οργανώνεται και διοικείται ένα εργοτάξιο ενώ θα έχουν εις βάθος γνώση των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση τεχνικών έργων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ51 οδηγεί τους μεταπτ. φοιτητές/τριες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές που διέπουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κατασκευών, τις αρχές τεχνολογίας κατασκευών ενώ έχουν εις βάθος γνώση για τα δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων. Η ΘΕ ΔΧΤ60 στοχεύει στην κατανόηση της νομοθεσίας εκτέλεσης τεχνικών έργων, της ασφάλειας εκτέλεσης έργων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και εργοταξίων. Τέλος, με την ΘΕ ΔΧΤ61, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν εις βάθος τις αρχές της οικονομικής των τεχνικών έργων, τον οικονομικό σχεδιασμό και εκτίμηση έργων καθώς και τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 52 Engineering and engineering trades
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0732 Bulding and civil engineering

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

1o έτος σπουδών

2o έτος σπουδών

 Στο πρώτο έτος σπουδών πρέπει να επιλέγονται πρώτα οι Θ.Ε. ΔΧΤ50 ή/και ΔΧΤ51 ενώ, αν επιλεγεί και τρίτη Θ.Ε., αυτή μπορεί να είναι είτε η ΔΧΤ60 ή η ΔΧΤ61. Οι φοιτητές δε μπορούν να επιλέξουν και τις δύο Θ.Ε. ΔΧΤ60 και ΔΧΤ61 παρά μόνο αν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία από τις Θ.Ε. ΔΧΤ50 και ΔΧΤ51. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται είτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. ή παράλληλα με την παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών (ΔΧΤ60 ή ΔΧΤ61).

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του προγράμματος σπουδών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική της Κατασκευής

e-mail: hatzigeorgiou@eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367427

Ε-mail: dxt@eap.gr 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο