elen
elen

Διαχείριση Τεχνικών Έργων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) > Διαχείριση Τεχνικών Έργων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΧΤ50: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

 • Βασικές έννοιες και θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης. Το επιχειρηματικό περιβάλλον, η συνολική ποιότητα και η κοινωνική ευθύνη. Συστήματα διοίκησης. Στρατηγικός προγραμματισμός εταιρειών. Οργανωτική δομή εταιρειών. Οργανωτική και οικονομική δομή κατασκευαστικών εταιρειών. Προσωπικό εταιρειών. Διαχείριση εξοπλισμού εταιρειών. Οικονομική διαχείριση, ανάλυση και πρόβλεψη. Προετοιμασία και παρουσίαση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για συμμετοχή σε έργα και μελέτες ανοικτών προσφορών. Λειτουργικά θέματα κατασκευαστικών εταιρειών.
 • Έννοια και διάταξη εργοταξίου. Πληροφοριακά συστήματα εργοταξίου. Προπαρασκευαστική έρευνα. Προσωπικό εργοταξίου. Παραγωγικότητα εργοταξίου. Μηχανολογικός εξοπλισμός εργοταξίου. Διαχείριση εξοπλισμού εργοταξίου. Διαχείριση αξίας. Διασφάλιση ποιότητας. Υλοποίηση του έργου. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες.
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τεχνικών έργων. Τεχνικά χαρακτηριστικά λογισμικού στη διαχείριση έργων. Μελέτη περίπτωσης στη διαχείριση έργων με χρήση λογισμικού. Λογισμικό διαχείρισης έργου και επιχείρηση. Συστήματα βάσεων δεδομένων στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων. Υπολογιστικά φύλλα επιμελητείας σε μέτρα διαχείρισης κατασκευαστικών έργων. Προηγμένα συστήματα και τεχνολογίες πληροφοριών στη διαχείριση κατασκευής έργων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν την οργανωτική και οικονομική δομή των επιχειρήσεων και ειδικότερα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα συστήματα διοίκησης, το στρατηγικό προγραμματισμό και τη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων.
 • Περιγράφουν την οργανωτική δομή του εργοταξίου τεχνικών έργων (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, μηχανήματα, μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις).
 • Εφαρμόζουν κανόνες διοίκησης του προσωπικού της επιχείρησης και του εργοταξίου.
 • Εφαρμόζουν κανόνες διαχείρισης του εξοπλισμού της επιχείρησης και του εργοταξίου, καθώς και των υλικών για την κατασκευή του έργου.
 • Αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις που αφορούν τη θέση και τη χωροταξική διάταξη του εργοταξίου, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του υπό κατασκευή έργου.
 • Εκπονούν τις απαιτούμενες αναλύσεις – μελέτες για την οργάνωση και εγκατάσταση του εργοταξίου.
 • Προετοιμάζουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων και μελετών και εφαρμόζουν τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.
 • Επιλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση τεχνικών έργων στα κεντρικά γραφεία της εργοληπτικής επιχείρησης και στο εργοτάξιο.
 • Χρησιμοποιούν λογισμικό εφαρμογής στη διαχείριση τεχνικών έργων (πακέτα διαχείρισης έργων, βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα).
 • Χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση τεχνικών έργων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου
 • Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση τεχνικών έργων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΔΧΤ51: Τεχνική της Κατασκευής

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

 • Η έννοια του υπεδάφους.
 • Σύγχρονες τοπογραφικές μέθοδοι.
 • Ενόργανη παρακολούθηση έργων.
 • Προσωρινές βοηθητικές κατασκευές.
 • Αρχές τεχνολογίας κατασκευών.
 • Προκατασκευή.
 • Ποιοτικοί έλεγχοι.
 • Βιομηχανοποίηση.
 • Αδρανή υλικά.
 • Ασφαλτικά υλικά.
 • Σκυρόδεμα.
 • Χάλυβας.
 • Τοιχοποιία.
 • Συνθετικά υλικά.
 • Τεχνολογία συγκόλλησης με συγκολλητικά υλικά.
 • Εξοπλισμός για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου.
 • Φράγματα
 • Γέφυρες
 • Οδικά έργα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν τις βασικότερες παραμέτρους που καθορίζουν τα γεωμετρικά στοιχεία της χάραξης, να γνωρίζουν τα στάδια μελέτης μιας οδού, τα στοιχεία για τα τεχνικά έργα που πρέπει να περιλαμβάνονται στη μελέτη και στοιχεία για συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων οδικών δικτύων.
 • Γνωρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά, τους τύπους, τις αρχές σχεδιασμού και τις κατασκευαστικές μεθόδους των γεφυρών.
 • Οργανώνουν τη διαχείριση της ανάλυσης και σχεδιασμού φραγμάτων, προσδιορίζουν τα στάδια εκπόνησης των μελετών, οργανώνουν τη διαχείριση κατασκευής ενός φράγματος, αξιολογούν τα προσόντα για την ανάθεση των μελετών ενός φράγματος και να εκτελούν αρτιότερα τα αναγκαία έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
 • Περιγράφουν την πορεία των εργασιών έρευνας του υπεδάφους, να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους τοπογραφικών εργασιών και τα μέσα – μεθοδολογία εκτέλεσης μετρήσεων παρακολούθησης στα τεχνικά έργα.
 • Προτείνουν λύσεις και μέτρα για ασφαλείς προσωρινές και ειδικές βοηθητικές κατασκευές, υλοποιούν βασικές αρχές κατασκευής ξυλοτύπων σε διάφορες κατασκευές και να προτείνουν λύσεις αισθητικά αποδεκτές σε σύγχρονα έργα προκατασκευής.
 • Αξιολογούν τη σπουδαιότητα των ελέγχων ποιότητας των υλικών κατασκευής και να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανοποίησης.
 • Καθορίζουν τις ιδιότητες που αφορούν την ποιότητα υλικών, που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες κατασκευές του Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα των αδρανών υλικών, του χάλυβα, του σκυροδέματος, των ασφαλτικών υλικών και της τοιχοποιίας.
 • Προτείνουν ασφαλείς λύσεις κατασκευής και επιδιόρθωσης ορισμένων τεχνικών έργων με σύνθετα υλικά με μήτρα από τσιμέντο και με συγκόλληση υλικών με κολλώδεις ουσίες.
 • Αξιολογούν την παραγωγικότητα των σημαντικότερων μηχανημάτων κατασκευής

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών
 • Αρχές τεχνολογίας κατασκευών
 • Δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΔΧΤ60: Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.::

 • Δημόσια έργα. Τρόποι και διαδικασίες ανάθεσης και σύνταξης μελετών δημοσίων έργων. Κατασκευή δημοσίων έργων. Κατασκευαστική σύμβαση. Διαχείριση, επίβλεψη υλοποίησης δημόσιων έργων. Χρονοδιάγραμμα έργου – Ημερολόγιο έργου. Τροποποίηση όρου σύμβασης.
 • Το προσυμβατικό στάδιο της προμήθειας δημοσίων μελετών και οι συναφείς υπηρεσίες τους. Το εντός σύμβασης στάδιο προμήθειας δημοσίων μελετών και συναφών υπηρεσιών. Ανάθεση δημοσίων κατασκευαστικών έργων. Υλοποίηση δημοσίων κατασκευαστικών έργων. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
 • Βασικοί ορισμοί για την ασφάλεια εργοταξίων και έργων. Κίνδυνοι, μέτρα πρόληψης και πυρόσβεσης. Κίνδυνοι, μετρητές πρόληψης και καταπολέμηση εκρηκτικών. Διαχείριση ατυχημάτων επικίνδυνων ουσιών. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας από κραδασμούς. Κίνδυνοι εργοταξίων και μέτρα ελέγχου. Διαχείριση έκτακτης ανάγκης σε εργοτάξια και έργα. Ατυχήματα εργοταξίων στην Ελλάδα.
 • Πρόβλεψη και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόβλεψη, διάγνωση και εκτίμηση κινδύνου. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Νομοθεσία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ανάθεση (προσυμβατικό στάδιο) και εκτέλεση (συμβατικό στάδιο) της μελέτης ενός δημοσίου έργου.
 • Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ανάθεση (προσυμβατικό στάδιο) και την εκτέλεση (κατασκευή) ενός δημοσίου έργου.
 • Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων γενικότερα και των εργαζομένων σε τεχνικά έργα ειδικότερα.
 • Αναγνωρίζουν τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς κινδύνους σε ένα εργοτάξιο και να προτείνουν μέτρα αποτροπής τους.
 • Διαχειρίζονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε εργοτάξια και τεχνικά έργα.
 • Γνωρίζουν τη μεθοδολογική προσέγγιση της σύνταξης μελετών, ανάλυσης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα τεχνικά έργα.
 • Αξιολογούν και ιεραρχούν τους κινδύνους και αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Ενημερώνονται για τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, τη σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Γνωρίζουν το περιεχόμενο των ΜΠΕ, τη συμμετοχή του κοινού και τη διαδικασία έγκρισης.
 • Ενημερώνονται για τη διοικητική διαδικασία των αδειοδοτήσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Νομοθεσία εκτέλεσης τεχνικών έργων
 • Ασφάλεια εκτέλεσης έργων
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και εργοταξίων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΔΧΤ61: Οικονομικά Τεχνικών Έργων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.::

 • Εισαγωγή στην οικονομία των κατασκευαστικών έργων.
 • Θεμελιώδεις οικονομικές αρχές.
 • Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων.
 • Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων.
 • Αποφάσεις αντικατάστασης εξοπλισμού.
 • Δομή χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.
 • Πληθωρισμός και χρηματοοικονομική ανάλυση.
 • Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Οικονομική αξιολόγηση δημοσίων έργων.
 • Μέθοδοι χρηματοδότησης έργου. Στόχοι, ανάλυση έργου.
 • Δραστηριότητες και διαχείριση χρόνου. Οικονομική διαχείριση έργου. Διαχείριση κινδύνων έργου και ασφάλιση. Έλεγχος υλοποίησης του έργου. Παράδοση, αποστολή, συντήρηση έργου.
 • Ο ρόλος του προγραμματισμού στη διαχείριση έργου.
 • Προγραμματισμός χρονοδιαγράμματος έργου. Προγραμματισμός πόρων. Προγραμματισμός οικονομικών έργων. Έλεγχος προόδου του έργου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζουν καθιερωμένες μεθοδολογίες οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων.
 • Εκτιμούν διαχρονικά την αξία (απόσβεση) του μηχανολογικού εξοπλισμού έργων και αξιολογούν σχέδια αντικατάστασης του.
 • Αναλύουν τη χρηματοοικονομική δομή των επιχειρήσεων και αξιολογούν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
 • Αξιολογούν την οικονομική σκοπιμότητα των δημοσίων έργων και καθορίζουν / αξιολογούν πηγές χρηματοδότησης των έργων.
 • Αναλύουν τη δομή των τεχνικών έργων στα πλαίσια της διαδικασίας αποτελεσματικής διαχείριση τους.
 • Υλοποιούν τον χρονικό προγραμματισμό ενός έργου με βάση καθιερωμένες μεθοδολογίες και δημιουργούν το χρονοδιάγραμμα του έργου.
 • Προγραμματίζουν τη διάθεση των μέσων παραγωγής στις εργασίες ενός ή περισσότερων έργων.
 • Αναλύουν τη χρηματοροή πληρωμών ενός έργου συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα κεφαλαιακών πόρων.
 • Επιλέγουν κατάλληλες λύσεις χρονικής επιτάχυνσης ενός έργου.
 • Ελέγχουν την πρόοδο εκτέλεσης ενός έργου και αξιολογούν λύσεις αναπρογραμματισμού του.
 • Προτείνουν και αξιολογούν μέτρα διαχείρισης των κινδύνων κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία έργων.
 • Υλοποιούν τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής ενός έργου και προτείνουν πρόγραμμα συντήρησης του έργου.
 • Χρησιμοποιούν λογισμικά προγραμματισμού και διαχείρισης έργων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οικονομική τεχνικών έργων
 • Σχεδιασμός και εκτίμηση έργων
 • Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΔΧΤΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός : ΔΧΤΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 40

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή.:

Τα ερευνητικά  αντικείμενα που αξιοποιούνται από το Πρόγραμμα κατά τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών εντάσσονται αρμονικά στους κύριους προσανατολισμούς  δηλαδή  στη διαχείριση των τεχνικών έργων.

Ο Διευθυντής του ΠΣ συνθέτει πληθώρα θεμάτων (περί των 250+), στη βάση των οποίων οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες υποβάλλουν σχετική πρόταση για εκπόνηση. Τα προτεινόμενα θέματα δεν είναι δεσμευτικά αλλά στόχο έχουν να εμπνεύσουν τους μεταπτυχιακούς. φοιτητές, Ακολούθως ο ΔΠΣ ορίζει το επιβλέπον μέλος ΣΕΠ (Α’ επιβλέπων) και το δεύτερο μέλος της Επιτροπής Κρίσης για καθεμία υποβληθείσα πρόταση ΜΔΕ, εφόσον πληροί τις βασικές ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Στη συνέχεια ο Α’ Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψηφίους για εκπόνηση φοιτητές, οριστικοποιεί το θέμα και το βασικό περιεχόμενο της ΜΔΕ στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης και δίνει την τελική έγκριση.

Τροποποίηση θέματος είναι δυνατή εντός του πρώτου μήνα εκπόνησης. Υποβάλλεται προς έγκριση στον Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών σχετικό αίτημα, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, από τον Α΄ Επιβλέποντα με κοινοποίηση στο δεύτερο μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στην περίπτωση έγκρισης από τον Δ.Π.Σ., ενημερώνεται σχετικά από το αρμόδιο διοικητικό τμήμα. 

Η χρησιμοποιούμενη θεωρία και πρακτική για την εμβάθυνση των γνώσεων βασίζεται ως ένα βαθμό στη γνώση και στις τεχνικές που αποκτούνται από τις προσφερόμενες ΘΕ. Όμως, για περαιτέρω εμβάθυνση και απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ο φοιτητής/τρια σε συνεργασία με τον/την επιβλέπων/πουσα της ΔΕ μελετά εργασίες από την διεθνή σχετική βιβλιογραφία. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 2-3 μήνες. Κατόπιν εκπονείται η ΔΕ η οποία ελέγχεται στα στάδιά της τόσο από τον/την επιβλέπων/πουσα της ΔΕ όσο και από δεύτερο αξιολογητή/τρια. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση, λόγω του Ειδικού Κανονισμού Εκπόνησης των ΜΔΕ του ΜΠΣ ΔΧΤ (https://study.eap.gr/mod/folder/view.php?id=10202) να υποβάλουν, εκτός από το Τελικό Τεύχος ΜΔΕ:

α) την Αρχική Έκθεση Προόδου (30/12 κάθε έτους)

β) την Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου (28/2 κάθε έτους)

γ) την Εκτεταμένη Περίληψη της ΜΔΕ (μαζί με το Τελικό Τεύχος

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη θεματική ενότητα:

 • θα έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο μελέτης τους σε βαθμό που θα μπορούν με άνεση και ευχέρεια να διαβάζουν και να αντλούν πληροφορίες για θέματα έρευνας αιχμής από δημοσιεύσεις σε ερευνητικά περιοδικά του αντίστοιχης ερευνητικής περιοχής.
 • Θα είναι σε θέση να δίνουν σεμινάρια επιπέδου στα οποία θα εξηγούν το αντικείμενό τους με σαφήνεια και να απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις άλλων επιστημόνων.

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες του Γενικού Κανονισμού, των Οδηγιών εκπόνησης – παρουσίασης των ΔΕ και των εντύπων, απευθυνθείτε στο portal και ειδικότερα στη http://study.eap.gr.

Προαπαιτούμενα: Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων Θ.Ε. του Προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο