elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ

Data Science and Machine Learning (DAMA)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Data Science and Machine Learning (DAMA)
Σκοπός – Περιγραφή
Μαθησιακοί στόχοι
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του ΠΜΣ «Data Science and Machine Learning» (Επιστήμη των Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση) είναι να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες γύρω από σύγχρονες μεθόδους και σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία της Επιστήμης των Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης, κατά τρόπο κατανοητό και με μεθόδους ενεργούς μάθησης.

To ΠΜΣ επικεντρώνεται στις υπολογιστικές (hands-on) εφαρμογές των μεθόδων αυτών, με χρήση δεδομένων από τα πεδία των σύγχρονων επιστημών (θετικές επιστήμες, επιστήμες του μηχανικού, πληροφορική, ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες υγείας). Ταυτόχρονα, οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν σε γλώσσες προγραμματισμού και σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία.  Το ΠΜΣ στοχεύει να συνδυάσει βασική γνώση με συγκεκριμένες εφαρμογές ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τις κατάλληλες σύγχρονες δεξιότητες σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2024

Η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητριών/φοιτητών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους στοχεύει στα εξής: 

 • Κατανόηση των βασικών αρχών και μεθόδων της Επιστήμης των Δεδομένων
 • και της Μηχανικής Μάθησης.
 • Ικανότητα χρήσης μεθόδων για τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση
 • μεγάλης κλίμακας δεδομένων.
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας και χρήσης μεθόδων για
 • κατηγοριοποίηση και για προβλέψεις με χρήση των δεδομένων αυτών.
 • Ικανότητα χρήσης μεθόδων μηχανικής μάθησης και αλγορίθμων βελτιστοποίησης για τη λήψη αποφάσεων.
 • Ικανότητα ανάπτυξης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για συγκεκριμένες
 • εφαρμογές σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
 • Ικανότητα χρήσης προηγμένων μεθόδων για την παρουσίαση των
 • αποτελεσμάτων με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανάλυση και επικοινωνία.
 • Κατανόηση της κοινωνικής και ηθικής διάστασης της ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της διαχείρισης αρχείων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, της ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων, και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΙΡ).

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO:

– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO:

-με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0619: Information and Communication Technologies (ICTs) not elsewhere classified

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η αγγλική

Τύπος Μεταπτυχιακού:

Master of Science (M.Sc.)

Επίπεδο 7 σύμφωνα με το  EQF (European Qualifications Framework)

Γίνονται δεκτοί/ές:

 

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

Η γνώση μίας ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 

Σημειώνεται ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται γνώσεις μαθηματικών, πιθανοτήτων, καλής χρήσης υπολογιστών και βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

 

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

 

Επισήμανση:

 

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

 

Απόδειξη καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 10 π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α΄ 232), σε συνδυασμό με το Μέρος Γ΄ και δη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» της υπ’ αριθ. 20/01.02.2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/20.6.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) “Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28  – 30 του ν. 4765/2021) (Β’ 3614)”» (Β’ 594) με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

 

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας −επιπέδου καλής γνώσης (Β2) της αγγλικής γλώσσας− που γίνονται αποδεκτά και ο φορέας έκδοσης αυτών.

 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται:

 

 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment)
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2)
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International – CEFR: B2
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
 • B2- LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2– LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL
 • EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS-CaMLA
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
 • NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
 • OCNLR Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009)
 • Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
 • PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL
 • PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”)
 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως 780
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards)
 • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
 • VTCT (ITEC) Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

 

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή και ότι η πιστοποίηση αφορά και στην αξιολόγηση των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς γίνονται αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της οικείας γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τη Μεγάλη Βρετανία ονομάζεται Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual).

 

Γενικές επισημάνσεις:

 • Τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
 • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι/ες κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας με έναν από τους οριζόμενους τρόπους απόδειξης αυτής που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των ανωτέρω πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικήςτα οποία γίνονται δεκτά χωρίς να απαιτείται η μετάφραση και η επικύρωσή τους.

1ο έτος

DAMA50 Mathematics for Machine Learning (Υ¹, 30 ECTS)

DAMA51 Foundations in Computer Science (Υ, 30 ECTS)

2ο έτος

DAMA60 Algorithmic Techniques and Systems for Data Science and Machine Learning (Υ, 30 ECTS)

DAMA61 Numerical and Computational Techniques for Data Science and Machine Learning (Υ, 30 ECTS)  

Σημείωση:

Υ¹: Υποχρεωτική

Οδηγίες δήλωσης Θ.Ε.

Το πρώτο έτος σπουδών αν επιλέξετε μία ΘΕ μπορείτε να επιλέξετε είτε τη ΘΕ DAMA50 είτε την DAMA51. Αν επιλέξετε δύο ΘΕ, επιλέγετε τις: DAMA50 και DAMA51.

Στο δεύτερο έτος,  αν επιλέξετε μία ΘΕ μπορείτε να επιλέξετε είτε τη ΘΕ DAMA60 είτε την DAMA61. Αν επιλέξετε δύο ΘΕ, επιλέγετε τις: DAMA60 και DAMA61.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) με πλήρεις υποχρεώσεις κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά έτη.

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών

Δημήτριος Καλλές, Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 

Συντονιστές Θ.Ε.

DAMA50 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
DAMA51 ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
DAMA60 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
DAMA61 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική Συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος  2023-2024

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 650€ ανά Θ.Ε.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 2.600€.

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 750€ ανά Θ.Ε.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.000€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367302 E-mail: dama@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης Υποψηφίων φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr   

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο