elen
elen

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η αναλυτική παρουσίαση της επιστήμης της Κατάλυσης και της συμβολής της στην προστασία του περιβάλλοντος (αντιρύπανση) και στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, με το πρόγραμμα επιδιώκεται η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με προχωρημένες προσροφητικές, καταλυτικές και φωτοκαταλυτικές διεργασίες αντιρύπανσης, δηλαδή με διεργασίες καταστροφής ή δέσμευσης ουσιών που εκλύονται από στατικές πηγές (π.χ. αστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και κινητές πηγές (π.χ. οχήματα) και ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, καθώς και διεργασίες ελέγχου ρυπογόνων ουσιών που συναντάμε σε διάφορους τύπους αποβλήτων. Ειδικότερα, τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας μιας θεματικής ενότητας, αλλά και μέσω ειδικών κατηγοριών διεργασιών αντιρύπανσης που καλύπτουν οι διπλωματικές εργασίες (Δέσμευση ρύπων από το υδατικό περιβάλλον με προσρόφηση στην επιφάνεια στερεών προσροφητών, Ετερογενής κατάλυση στην υγρή και αέρια αντιρύπανση, Ετερογενής φωτοκατάλυση στην υγρή και αέρια αντιρύπανση) ο μεταπτυχιακός φοιτητής ασχολείται με πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος (αντιρύπανση).

Με το πρόγραμμα επιδιώκεται επίσης η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με προχωρημένες διεργασίες που σχετίζονται με την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές λειτουργίες των διυλιστηρίων και κυρίως με εκείνες που στοχεύουν στην παραγωγή πετρελαϊκών καυσίμων φιλικών για το περιβάλλον (αποθείωση), με την παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, πράσινο ντίζελ, βιοαέριο) και με την παραγωγή, αποθήκευση και χρήση του υδρογόνου (μέσω κυψελίδων καυσίμου) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας μιας θεματικής ενότητας, αλλά και μέσω ειδικών κατηγοριών διεργασιών παραγωγής καθαρής ενέργειας που καλύπτουν οι διπλωματικές εργασίες (παραγωγή, αποθήκευση και χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον, ανάπτυξη αποτελεσματικών καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας πετρελαϊκώνκλασμάτων, καταλυτικές διεργασίες αξιοποίησης της βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων),ο μεταπτυχιακός φοιτητής ασχολείται με πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν διεργασίες που σχετίζονται με την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Επιπλέον, με το πρόγραμμα επιδιώκεται, κυρίως μέσω των  διπλωματικών εργασιών, η εξοικείωση του φοιτητή με συναφή θέματα τεχνολογικής αιχμής, όπως η δέσμευση και η αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα, η αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή χρήσιμων χημικών (πράσινη χημεία) και η ανάπτυξη βίο-διυλιστηρίων.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προϋποθέτει την προηγούμενη εξοικείωση του φοιτητή με τις αρχές και τις μεθόδους των διαφόρων κλάδων της κατάλυσης (ομογενής κατάλυση, ετερογενής κατάλυση, βιοκατάλυση, φωτοκατάλυση) καθώς και με την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών καταλυτών για τις παραπάνω περιβαλλοντικές εφαρμογές (δομή, σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση των στερεών καταλυτών). Γι’ αυτό το λόγο, τα θέματα αυτά καλύπτονται επίσης από τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού αναμένεται να μπορούν: να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη μελέτη, λειτουργία και ανάπτυξη διεργασιών που στοχεύουν στην καταστροφή-δέσμευση των ρύπων και στην παραγωγή συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον, να συμμετέχουν σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων καταλυτών για καταστροφή-δέσμευση των ρύπων και για παραγωγή συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον και να αρχίσουν την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε σχετικό με τα παραπάνω επιστημονικό πεδίο.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 85 Environmental Protection
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0712 Environmental Protection and Technology

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το πρώτο έτος σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει και τις τρεις ΘΕ ΚΠΠ70, ΚΠΠ71 και ΚΠΠ80. Εάν ο φοιτητής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο θα πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΚΠΠ70 ή τις ΘΕ ΚΠΠ70 και ΚΠΠ71. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την τελευταία ΘΕ, εφόσον έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τις τρεις θεματικές ενότητες.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις ΘΕ (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Διδάσκοντες

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΑΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κυριάκος Μπουρίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Δομή και Σύνθεση Στερεών Καταλύτων

e-mail: bourikas@eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367314

Ε-mail: kpp@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο