elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Διαχείριση Αποβλήτων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) > Διαχείριση Αποβλήτων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑ50: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Εκπαίδευση στην κατανόηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών, που πραγματοποιούνται στο χερσαίο, θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την παρουσία ρύπων, στην εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών και στον καθορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον.

Αναλυτικότερα:

 • Το χερσαίο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων (ιδιότητες-δομή εδάφους, ρύπανση εδαφών, διεργασίες μεταφοράς και αποδόμησης ρύπων στο έδαφος, αλληλεπίδραση με την ρύπανση υπόγειων υδάτων, ποιότητα υπόγειου ύδατος).
 • Το θαλάσσιο-υδατικό περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων (φυσικοχημικές ιδιότητες ρύπων, κατηγορίες ρύπων, ευτροφισμός, διεργασίες μεταφοράς και αποδόμησης, διάθεση στο θαλάσσιο περιβάλλον, ευτροφισμός, πετρελαϊκή ρύπανση, ρύπανση από μικροπλαστικά).
 • Η ατμόσφαιρα ως αποδέκτης αποβλήτων (ιδιότητες-δομή ατμόσφαιρας, κατηγορίες αέριων ρύπων, διασυνοριακή ρύπανση, κατηγορίες σωματιδιακών ρύπων και επιπτώσεις, φωτοχημικό νέφος και νέφος καπνομίχλης).
 • Διάθεση αποβλήτων και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (επιπτώσεις αέριων και σωματιδιακών ρύπων, επιπτώσεις οργανικών μικρορύπων (παρασιτοκτόνα, κ.α.), και ανόργανων ρύπων (βαρέα μέταλλα, θρεπτικά), δείκτες ρύπανσης, ρύπανση επιφανειακών υδάτων, κλιματική αλλαγή-ανύψωση στάθμης θάλασσας, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, όξινη βροχή, φαινόμενο θερμοκηπίου, ερημοποίηση, επιπτώσεις-τοξικότητα ρύπων και σωματιδίων σε οργανισμούς, εκτίμηση επιπτώσεων, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να εμβαθύνουν:

 • στην κατανόηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών  που πραγματοποιούνται στο χερσαίο ,θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την παρουσία ρύπων .
 • στην εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών.
 • στον καθορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Το χερσαίο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων
 • Το θαλάσσιο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων
 • Η ατμόσφαιρα ως αποδέκτης αποβλήτων
 • Διάθεση αποβλήτων και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΙΑ51: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων όλων των θεμάτων που αφορούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των εναλλακτικών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η θεματική ενότητα εξετάζει τα απόβλητα διακρίνοντάς τα σε τρεις κατηγορίες: (α) μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, (β) επικίνδυνα απόβλητα και (γ) γεωργικά απόβλητα. Οι πρώτες δύο κατηγορίες αφορούν τόσο στα αστικά όσο και τα βιομηχανικά απόβλητα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι τεχνολογίες περιγράφονται και αξιολογούνται τόσο από πλευράς τεχνικής και οικονομικής εφικτότητας όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ολοκληρώνοντας αυτή τη Θεματική Ενότητα, θα είστε σε θέση να προτείνετε και να αξιολογήσετε εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με τη θεματική αυτή ενότητα οι φοιτήτριες/τές αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα είναι σε θέση:

 • Να προσδιορίσουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων που παράγονται από οικισμούς, αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η γεωργία και η μεταλλευτική δραστηριότητα. 
 • Να γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τον τρόπο διαμόρφωσής της και τις τάσεις της. 
 • Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος συλλογής απορριμμάτων (στερεών αποβλήτων).
 • Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος ανακύκλωσης. 
 • Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 
 • Να εκτιμούν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων (μηχανικός διαχωρισμός, θερμικές μέθοδοι με έμφαση στην καύση, βιολογικές μέθοδοι, όπως η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση) και να συγκρίνουν εναλλακτικά διαχειριστικά σενάρια που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες. 
 • Να εκτιμούν θέματα διαχείρισης οικοδομικών και μεταλλευτικών αποβλήτων. 
 • Να εκτιμούν θέματα διαχείρισης ειδικών αποβλήτων (λάστιχα αυτοκινήτων, λαμπτήρες, λάδια, μπαταρίες, κλπ.). 
 • Να εκτιμούν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα απόβλητο επικίνδυνο (π.χ. αντιδρασιμότητα, διαβρωτικότητα, εκρηκτικότητα, τοξικότητα, ραδιενέργεια, κλπ). 
 • Να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. σταθεροποίηση/στερεοποίηση). 
 • Να προτείνουν μεθόδους αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών.  
 • Να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης των αγροτικών και κτηνοτροφικών στερεών αποβλήτων. 
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων υλικών στα πλαίσια των αρχών μίας κυκλικής οικονομίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οικιακά και άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα
 • Επικίνδυνα απόβλητα
 • Γεωργικά Απόβλητα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΙΑ60: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων των θεμάτων που αφορούν στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων. Mετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών ενοτήτων της ΘΕ που αφορούν «Αστικά Λύματα», «Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα», και «Υγρά Γεωργικά Απόβλητα», οι φοιτητές /τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών υγρών αποβλήτων, το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στα υγρά απόβλητα και την περιβαλλοντική προστασία, την προεργασία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων, το σχεδιασμό μονάδας επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, τα ποιοτικά-ποσοτικά χαρακτηριστικά των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς επίσης τις φυσικές, χημικές, βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, τρόπους και μεθοδολογίες διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, αλλά και των υγρών γεωργικών αποβλήτων, τα υγρά απόβλητα μεταλλευτικής-μεταλλουργικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και την αποφυγή ρύπανσης από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της σειράς μαθημάτων οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι ικανές/οί να:

 • έχουν κατανοήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Αστικών Υγρών αποβλήτων
 • να έχουν πληροφορηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στα υγρά απόβλητα και την περιβαλλοντική προστασία
 • έχουν κατανοήσει την προεργασία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων
 • είναι ικανοί στο σχεδιασμό μονάδας επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων
 • έχουν κατανοήσει τα ποιοτικά-ποσοτικά χαρακτηριστικά των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων καθώς επίσης τις φυσικές, χημικές, βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων
 • έχουν κατανοήσει τρόπους και μεθοδολογίες διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων αλλά και αντίστοιχες των υγρών γεωργικών αποβλήτων
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν τα υγρά απόβλητα μεταλλευτικής-μεταλλουργικής δραστηριότητας καθώς επίσης και την αποφυγή ρύπανσης από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αστικά λύματα
 • Βιομηχανικά υγρά απόβλητα
 • Γεωργικά απόβλητα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες.

 

ΔΙΑ61: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Εκπαίδευση:

 • Στον καθορισμό των πηγών και των χαρακτηριστικών των ατμοσφαιρικών ρύπων.
 • Στις τεχνολογίες ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Στις τεχνολογίες επεξεργασίας αερίων ρύπων και απορρύπανσης αερίων.
 • Στις αναλυτικές μεθόδους προσδιορισμού αερίων ρύπων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα παρέχει στο/ή μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια γνώσεις για την κατανόηση των φυσικών αρχών και των φαινομένων της διαχείρισης ατμοσφαιρικών ρύπων. Ειδικότερα, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής /τρια θα πρέπει να:

 • έχουν ξεκαθαρίσει την εικόνα των κύριων πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης (βιομηχανικών και αστικών) και τους ρυπαντές οι οποίοι απελευθερώνονται στην χώρα τους καθώς και από ευρύτερες περιοχές
 • έχουν πληροφορηθεί για το πνεύμα των νόμων, το περιεχόμενο και την μελλοντική εξέλιξη (τάση) των νόμων που αναφέρονται τόσο στις εκπομπές, όσο και στην ποιότητα του αέρα.
 • είναι ικανοί να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού των συστημάτων κατακράτησης τόσο των αερίων όσο και των σωματιδιακών ρυπαντών.
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν και κατά περίπτωση να προτείνουν/επιλέξουν μια τεχνολογία για την επίλυση ενός προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μια σημειακή (βιομηχανική) πηγή.
 • είναι ικανοί να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βασικές αρχές της ατμοσφαιρικής δειγματοληψίας και μέτρησης τόσο των αερίων, όσο και των σωματιδιακών ρυπαντών.
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρυπαντών σε όρους επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία και δεικτών ποιότητας αέρα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ατμοσφαιρικοί ρύποι και τεχνολογία ελέγχου της εκπομπής τους

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΙΑΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 40

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική Περιγραφή:

Τα ερευνητικά αντικείμενα που αξιοποιούνται από το Πρόγραμμα κατά τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών εντάσσονται στους προσανατολισμούς των τεσσάρων (4) Θεματικών Eνοτήτων (Θ.Ε.): ΔΙΑ50 (Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση), ΔΙΑ51 (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων), ΔΙΑ60 (Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων) και ΔΙΑ61 (Διαχείριση Αερίων Ρύπων).

Ο Διευθυντής του ΠΣ συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων, στη βάση των οποίων οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες υποβάλλουν σχετική πρόταση για εκπόνηση. H αρχική δήλωση θέματος γίνεται από το φοιτητή που δηλώνει τρία κατά σειρά θέματα προτίμησης από τα συγκεκριμένα θέματα ΔΕ ή και άλλα θέματα κατόπιν συνεννόησης με μέλος ΣΕΠ.

Ο ΔΠΣ ορίζει το επιβλέπων μέλος ΣΕΠ (Α’ επιβλέπων) και το δεύτερο μέλος της Επιτροπής Κρίσης για καθεμία υποβληθείσα πρόταση ΜΔΕ, εφόσον πληροί τις βασικές ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Στη συνέχεια, ο Α’ Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τις/τους υποψήφιες/ους για εκπόνηση φοιτήτριες/τές, οριστικοποιεί το θέμα και το βασικό περιεχόμενο της ΜΔΕ στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης, εντός του πρώτου μήνα εκπόνησης και δίνει την τελική έγκριση. Τροποποίηση θέματος είναι δυνατή εντός του πρώτου μήνα εκπόνησης. Σε μία τέτοια περίπτωση υποβάλλεται προς έγκριση στον Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών σχετικό αίτημα, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, από τον Α΄ Επιβλέποντα με κοινοποίηση στο δεύτερο μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στην περίπτωση έγκρισης από τον Δ.Π.Σ., ενημερώνεται σχετικά από το αρμόδιο διοικητικό τμήμα.

Με σκοπό την ουσιαστική εμβάθυνση και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ή/ο φοιτήτρια/τής, σε συνεργασία με τον/την επιβλέπων/πουσα της ΔΕ αντλεί, μελετά, αξιολογεί και συνθέτει διεθνή σχετική βιβλιογραφία από βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και άλλες αξιόπιστες αναγνωρισμένες πηγές βιβλιογραφίας κατά τους πρώτους μήνες της εκπόνησης (συνήθως 2-3 μήνες). Κατόπιν εκπονείται η ΔΕ η οποία ελέγχεται στα στάδιά της, τόσο από τον/την επιβλέπων/πουσα της ΔΕ, όσο και από δεύτερο αξιολογητή/τρια.

Ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει στον ΕΔΕ 2 εκθέσεις προόδου (ΕΠ) πριν την τελική υποβολή της ΜΔΕ προς κρίση. Η 1η ΕΠ υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη εκπόνησης της ΜΔΕ και περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α. περιγραφή του στόχου της ΜΔΕ, β. περιγραφή του στοιχείου καινοτομίας (τι προσθέτει η ΜΔΕ στην υπάρχουσα γνώση) και σχετική βιβλιογραφία που θα πρέπει ο φοιτητής να έχει αναζητήσει, γ. ανάλυση πειραματικής διαδικασίας αν πρόκειται περί πειραματικής ΜΔΕ, δ. σχεδιάγραμμα περιεχομένου και η 2η ένα μήνα πριν την τελική κατάθεση προς κρίση της ΜΔΕ. Ο ΕΔΕ αξιολογεί κάθε ΕΠ γράφοντας συγκεκριμένα σχόλια και την αποδέχεται ή όχι. Η απόρριψη 2 αναφορών είναι ισχυρή ένδειξη αδυναμίας ολοκλήρωσης της ΜΔΕ στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ΕΚ είναι αποκλειστικά υπεύθυνα να κρίνουν αν ο φοιτητής ολοκλήρωσε τη ΜΔΕ και δύναται να την παρουσιάσει. Για κάθε πρόβλημα που πιθανόν προκύπτει ο ΕΔΕ ενημερώνει το Διευθυντή του ΠΜΣ. 

Όπου είναι εφικτό πραγματοποιούνται πειραματικές ΔΕ, ενώ οι φοιτητές που εκπονούν μη πειραματικές ΔΕ ενθαρρύνονται να εκπονούν μελέτες περίπτωσης με ξεκάθαρα στοιχεία καινοτομίας. Εκτεταμένες περιλήψεις στις οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα και τα συμπεράσματα από επιλεγμένες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες (ΜΔΕ) που εκπονήθηκαν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) δημοσιεύονται στο επιστημονικό δελτίο της (https://sst.eap.gr/sstbulletin/), ενώ σε συνεργασία με τους επιβλέποντες τους, οι φοιτήτριες/τές ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν τις εργασίες τους σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και/ή διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη θεματική ενότητα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΙΑΔΕ):

 • Θα είναι σε θέση να αντλούν βιβλιογραφία από βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, να αξιολογούν και να συνθέτουν δεδομένα και να συντάσσουν επιστημονικό κείμενο με τη μορφή εργασίας – θεωρητικής, εφαρμοσμένης ή πειραματικής – η οποία θα παρουσιάζεται σε μορφή γραπτού κειμένου, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες.
 • Θα μπορούν να συνθέτουν και να αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο μελέτης τους.
 • Θα είναι σε θέση να παρουσιάζουν επιστημονικά δεδομένα που αφορούν το αντικείμενό τους με σαφήνεια και να απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις άλλων επιστημόνων.

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες του Γενικού Κανονισμού, των Οδηγιών εκπόνησης – παρουσίασης των ΔΕ και των εντύπων, απευθυνθείτε στο portal και ειδικότερα στη http://study.eap.gr.

Προαπαιτούμενα: Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων Θ.Ε. του Προγράμματος.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο