elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ) > Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΨ50 Θέματα Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΨ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός – Περιγραφή Θ.Ε.: Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές θέσεις της Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και να διεισδύσει σε θέματα που αφορούν την ψυχολογική εργασία με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εφήβους, νέους που βιώνουν συνήθεις αλλά και ιδιαίτερες καταστάσεις/συνθήκες. Η θεματική ενότητα διαπραγματεύεται ειδικά ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, την κοινωνική πολιτική, γενικά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια κ.ά., ζητήματα που συνδέονται με απειλητικούς και προστατευτικούς παράγοντες για την ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου σε διάφορες συνθήκες και καταστάσεις που βιώνει και οι οποίοι είναι σημαντικοί για την πρόληψη και την παρέμβαση. Οι φοιτητές/ριες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν στοιχεία που αφορούν την τυπική και την άτυπη ανάπτυξη και την εφαρμογή των ευρημάτων της σχετικής έρευνας για την διαχείριση ειδικών ζητημάτων σε δυσλειτουργικά πλαίσια ή σε πλαίσια με ιδιαιτερότητες και έχουν επιπτώσεις στα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εν γένει, η θεματική ενότητα ασχολείται με τους τρόπους με τους οποίους οι φοιτητές/ριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αναπτυξιακή ψυχολογική γνώση στην κατανόηση και αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων και καταστάσεων από διάφορα πεδία της κοινωνικής ζωής.

Η Θεματική Ενότητα αναπτύσσεται εστιάζοντας σε θέματα και ζητήματα που μελετώνται στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με σκοπό να ενημερώσει τους/τις φοιτητές/ριες για τις εξελίξεις από την σχετική έρευνα στον διεθνή και ελληνικό χώρο και να επιτρέψει στους φοιτητές/ριες να μελετήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θεμάτων της δικής τους επιλογής σε μεγαλύτερο βάθος. Η Θεματική Ενότητα πραγματεύεται επιλεγμένα ζητήματα από την προγεννητική έως τη νεαρή ενήλικη ζωή. Η έμφαση δίδεται στην γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, με ειδικότερη έμφαση σε κάποιον από αυτούς ανάλογα με το υπό διαπραγμάτευση θέμα.

Προκειμένου να κατανοηθούν τα αναπτυξιακά ζητήματα που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας θα αξιοποιηθούν τα ευρήματα από επιδημιολογικές και διαχρονικές μελέτες στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και τα συναφή επιστημονικά πεδία, η σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με τους απειλητικούς και προστατευτικούς παράγοντες στο ηλικιακό εύρος από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, τις μεταβάσεις και τα σημεία μεταστροφής και τις σχετικές ψυχοκοινωνικές διεργασίες, τις ατομικές διαφορές κ.α..

Μεταξύ των διαφόρων ειδικών θεμάτων στα οποία θα εστιάσει η Θεματική Ενότητα στη διάρκεια του εξαμήνου είναι τα ακόλουθα:

− Κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων

− Απειλητικοί παράγοντες και ψυχική ανθεκτικότητα

− Οικονομική ένδεια

− Μετανάστευση

− Χρήση και κατάχρηση διαδικτύου

− Διαζύγιο γονέων

− Υιοθεσία και αναδοχή

− Κακοποίηση και παραμέληση

− Γονική ψυχική διαταραχή

− “Παραδοσιακός” και ηλεκτρονικός εκφοβισμός στο σχολείο

− Νεανική παραβατικότητα

Γνωστικά Αντικείμενα:

− Ειδικά ζητήματα της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου

− Αλληλεπίδραση ατόμου και κοινωνικού περιβάλλοντος, ψυχοκοινωνικές διεργασίες

− Ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου σε ειδικές συνθήκες και καταστάσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο φοιτητής/ρια θα είναι σε θέση

 • να πραγματεύεται την εφαρμογή των θεωριών της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στην κατανόηση της συμπεριφοράς βρεφών, παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων
 • να αξιολογεί διαφορετικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή της αναπτυξιακής θεωρίας
 • να αξιολογεί κριτικά τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογής της αναπτυξιακής θεωρίας
 • να συζητά κριτικά τη συμβολή της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στην κατανόηση των αναπτυξιακών διεργασιών
 • να εξετάζει κριτικά πώς η θεωρία και η έρευνα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία μπορούν να ενημερώσουν τις εφαρμοσμένες παρεμβάσεις και την πολιτική
 • να αξιολογεί κριτικά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε δομές και υπηρεσίες στο πεδίο της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας
 • να προσεγγίζει κριτικά την τρέχουσα έρευνα στο πεδίο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο
 • να έχει τη δυνατότητα να αποτιμήσει/εκτιμήσει την καταλληλότητα των αναπτυξιακών τεχνικών έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική διάσταση της έρευνας στην ανάπτυξη
 • να είναι σε θέση να προσεγγίζει τα ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη του ατόμου ως πολυδιάστατα, πολυεπίπεδα φαινόμενα με σύνθετη αιτιολόγηση
 • να είναι σε θέση να εφαρμόζει την αναπτυξιακή ψυχολογική γνώση κατά την ανάλυση ιδιαίτερων περιπτώσεων
 • να μπορεί να κατανοήσει ότι ορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να επηρεάσουν διαφορετικά την ανάπτυξη του ατόμου σε σχέση με την ηλικία του
 • να είναι σε θέση να αναλύσει τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας και να κατανοεί τους μηχανισμούς όταν διαχειρίζεται το ιστορικό ανάπτυξης ενός παιδιού, εφήβου ή νεαρού ατόμου

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΕΑΨ51 Γνωστική ανάπτυξη και μάθηση

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΨ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός – Περιγραφή Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο την κατανόηση ψυχολογικών θεωριών γνωστικής ανάπτυξης και των εφαρμογών τους στο πεδίο της μάθησης. Παρουσιάζονται οι κυριότερες σχολές σκέψης για τη μελέτη της γνωστικής ανάπτυξης και της μάθησης στη σύγχρονη ψυχολογία, όπως η θεωρία του Piaget, της επεξεργασίας πληροφοριών, η προσέγγιση του κοινωνικού δομισμού, των δυναμικών συστημάτων, το εννοιολογικό μοντέλο και η θεωρία αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εφαρμογές αυτών των προσεγγίσεων σε διάφορα πλαίσια εκπαίδευσης. Αναπτύσσονται θέματα όπως: διεργασίες της γνωστικής ανάπτυξης, σχέσεις μεταξύ σχολικής εκπαίδευσης και γνωστικής ανάπτυξης, κοινωνική αλληλεπίδραση και μάθηση, στρατηγικές των παιδιών για την κατανόηση και την απομνημόνευση, τακτικές/στρατηγικές μάθησης, ανάπτυξη των πρώτων μαθηματικών εννοιών, ανάπτυξη της κατανόησης της επιστήμης, κτλ, διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τις γνωστικές δυνατότητες ατόμων διαφορετικών ηλικιών, εκπαίδευση παιδιών με δυσκολίες μάθησης αλλά και προικισμένων παιδιών.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στις σύγχρονες θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης με σκοπό να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/ριες με τους μηχανισμούς και την πορεία της ανάπτυξης της ανθρώπινης νόησης. Θα αξιοποιηθούν ευρήματα πρόσφατων συγχρονικών και διαχρονικών ερευνών για διάφορες εκφάνσεις της νόησης προκειμένου οι φοιτητές/ριες να ενημερωθούν για τα επιτεύγματα στο συγκεκριμένο πεδίο αλλά και να αναστοχαστούν σε ό,τι αφορά τις γνωστικές δυνατότητες και αδυναμίες ατόμων διαφορετικών ηλικιών. Θα παρουσιασθούν μελέτες οι οποίες εστιάζονται στην άσκηση διαφόρων γνωστικών διεργασιών, θα συζητηθούν οι προεκτάσεις τους στη διαμόρφωση προγραμμάτων παρέμβασης για την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων σε διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής.

Τα ειδικά θέματα στα οποία θα εστιάσει η Θεματική Ενότητα είναι τα ακόλουθα:

− Θεωρία Piaget μάθηση και διδασκαλία

− Θεωρία Vygotsky μάθηση και διδασκαλία

− Θεωρία δυναμικών συστημάτων

− Μοντέλο εννοιολογικής αλλαγής

− Θεωρία αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

− Ρόλος γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, αντίληψη, εκτελεστικές λειτουργίες, μεταγνώση, γλώσσα στην μάθηση)

− Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

− Μεταγνώση και μάθηση

− Εικόνα εαυτού και μάθηση

− Κίνητρα μάθησης

− Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης και εκπαίδευση παιδιών με δυσκολίες μάθησης

− Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης και εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών

− Γνωστική ανάπτυξη και εκπαιδευτική πολιτική

Γνωστικά Αντικείμενα:

− Γνωστική ανάπτυξη και διεργασίες μάθησης

− Βιολογικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στη γνωστική ανάπτυξη

− Εφαρμογές θεωριών ανάπτυξης στη διδασκαλία και μάθηση

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση

 • να αναγνωρίσουν τους διάφορους τομείς έρευνας που αποτελούν αντικείμενο της Γνωστικής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 • να εξηγήσουν τις βασικές έννοιες και ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη Γνωστική Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • να εξηγήσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί σχετικά με την ανάπτυξη της νόησης
 • να εξηγήσουν τα σημαντικά εμπειρικά ευρήματα σχετικά με τον ρόλο βασικών γνωστικών διεργασιών στην μάθηση (π.χ. αντίληψη, μνήμη, μεταγνώση, λύση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, γλώσσα)
 • Να εντοπίζουν τις εφαρμογές των θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνητικών δεδομένων της γνωστικής ανάπτυξης στη μάθηση και τη διδασκαλία
 • Να αντιπαραβάλλουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της γνωστικής ανάπτυξης και να εντοπίζουν τις κρίσιμες διαφορές τους
 • Να προτείνουν νέα ερευνητικά ερωτήματα για τη διερεύνηση της σχέσης των διαφόρων πτυχών της γνωστικής ανάπτυξης με την αποτελεσματική μάθηση και βελτίωση της επίδοσης

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΕΑΨ52 Η οικογένεια και η ανάπτυξη του ανθρώπου

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΨ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Περιγραφή Θ.Ε.: Η ενότητα εστιάζει στην τρέχουσα έρευνα και θεωρία σχετικά με τη μελέτη της οικογένειας ως πλαισίου ανάπτυξης του ανθρώπου. Ο στόχος είναι η καλύτερη και εις βάθος κατανόηση των σχέσεων γονέων-παιδιών στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο, μέσω της μελέτης της γονικότητας, υπό το πρίσμα των τελευταίων θεωριών. Κεντρικά θέματα της ενότητας θα αποτελέσουν η έμφαση στη συστημική θεώρηση των οικογενειών, μέσω της κατανόησης του συστημικού μοντέλου περιγραφής των διαγενεαλογικών οικογενειακών σεναρίων και των δια βίου προκλήσεων, καθώς και η εστίαση στα οικολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια εντός των οποίων προκύπτουν οι σχέσεις γονέων – παιδιών. Παρουσιάζονται επομένως οι βασικές θεωρίες για τις σχέσεις γονέων-παιδιών, εξετάζονται θεματικές όπως η μετάβαση στον γονικό ρόλο, οι θετικές για την ανάπτυξη γονικές πρακτικές ανά ηλικία (βρεφική, προσχολική, μέση παιδική, εφηβεία), ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις προκλήσεις που συνθέτουν οι κοινωνικές αλλαγές για την οικογένεια. Επιπλέον, εξετάζονται οι εναλλακτικές μορφές των οικογενειών και οι σχέσεις τους με την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

Με βάση τους παραπάνω περιγραφέντες στόχους, θεματικά πεδία της ενότητας θα αποτελέσουν:

(α) η μελέτη των βασικών θεωριών για την έννοια της γονικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην συστημική θεωρία, καθώς και στις προοπτικές της έρευνας για το μέλλον,

(β) η εις βάθος μελέτη του γονικού ρόλου (μετάβαση στον γονικό ρόλο, φάση εγκυμοσύνης, βρέφη, παιδιά προσχολικής και μέσης παιδικής ηλικίας, καθώς και έφηβοι αλλά και αναδυόμενοι ενήλικες),

(γ) οι προκλήσεις που περιβάλλουν τους σύγχρονους γονείς,

(δ) οι εναλλακτικές μορφές οικογένειας και η ανάπτυξη των παιδιών

(ε) οι πρακτικές που συνδέονται με τις λειτουργικότερες σχέσεις γονέων- παιδιών.

Γνωστικά Αντικείμενα:

− Ψυχολογία της οικογένειας

− Γονικότητα: σύγχρονες προσεγγίσεις, αναπτυξιακή διαδικασία, εναλλακτικές μορφές

− Θεωρίες για την οικογένεια

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση:

− να αναγνωρίσουν τους διάφορους τομείς έρευνας που σχετίζονται με την ευρύτερη μελέτη της οικογένειας και των σχέσεων γονέων –παιδιών

− να κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί σχετικά με τη μελέτη της οικογένειας, ιδιαίτερα δε την συστημική προσέγγισή της

− να εντοπίζουν τις εφαρμογές των θεωρητικών προσεγγίσεων και των ερευνητικών δεδομένων για τις σχέσεις γονέων -παιδιών στα διαφορετικά πλαίσια

− να κατανοήσουν τις νέες μορφές οργάνωσης των οικογενειών και τη σχέση τους με την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων

− να κατανοήσουν τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα των οικογενειακών συστημάτων

− να προτείνουν νέα ερευνητικά ερωτήματα για τη διερεύνηση των σχέσεων των προκλήσεων αυτών με τις λειτουργικότερες σχέσεις γονέων-παιδιών

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΕΑΨ53 Ψηφιακός κόσμος και ψυχολογική ανάπτυξη

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΨ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός – Περιγραφή Θ.Ε.: Η θεωρητική και πρακτική κατανόηση των μεταβολών που έχει επιφέρει η συνεχής και αδιάλειπτη επικοινωνία και η πανταχού παρουσία των ψηφιακών μέσων στην καθημερινότητα αποτελεί μια αναγκαία διάσταση της εκπαίδευσης και της έρευνας που αφορά παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες. Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τους άμεσους και έμμεσους τρόπους με τους οποίους τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα εμπλέκονται στις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης, ήδη από την έναρξη της ζωής. Παράλληλα με την παιδική και εφηβική ηλικία και τις ιδιαιτερότητες των αναπτυξιακών αυτών σταδίων, συζητείται και η νεαρή και μέση ενήλικη ζωή, καθώς αποτελούν δύο αναπτυξιακές φάσεις, που διέπονται από έντονη κοινωνικότητα, εξωστρέφεια, δημιουργικότητα και αποδοτικότητα. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν επίκαιρα και αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως ο ψηφιακός εθισμός, η ανταλλαγή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (sexting) και ο κυβερνοεκφοβισμός (cyberbullying), οι νεοαναδυόμενες συμπεριφορές που προκαλούν δυσφορία στο άτομο (όπως την κοινωνική ανησυχία που ορίστηκε ως “FoMo”), αλλά και πρακτικές εκπαίδευσης και αγωγής στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Η Θεματική Ενότητα αναπτύσσεται εστιάζοντας σε θέματα και ζητήματα που μελετώνται στο σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Κυβερνοψυχολογίας. Η Κυβερνοψυχολογία αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο με επίκεντρο την ψυχολογία της επικοινωνίας, με ποικίλα σημεία συνάντησης με την κοινωνιολογία του διαδικτύου, τη γνωστική ψυχολογία, την ψυχανάλυση και τις επιστήμες της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της παρούσας Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές/ριες θα ενημερωθούν σχετικά με τις πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις στο πεδίο, από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Την ίδια στιγμή, θα διερευνήσουν κριτικά κλασικές θεωρίες της ανάπτυξης, όπως η θεωρία της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης, και η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων, σε ζητήματα που άπτονται της συνύπαρξης του σύγχρονου ανθρώπου με την τεχνολογία. Οι φοιτητές/ριες θα καθοδηγηθούν στη σχετική βιβλιογραφία και θα μελετήσουν σε βάθος ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους και του επαγγελματικού τους προσανατολισμού. Επίσης, θα εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και εφαρμογή πρακτικών εκπαίδευσης και αγωγής στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Ειδικότερα η Θεματική Ενότητα εστιάζει στα ακόλουθα θέματα:

− Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ψηφιακής εποχής: αδιάλειπτη και γρήγορη ροή επικοινωνίας, συνεχής συνδεσιμότητα, γρήγοροι ρυθμοί της σύγχρονης καθημερινότητας

− Τα χαρακτηριστικά της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας: από το e-mail στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και τις εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας

− Οι οθόνες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής: γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις της συνύπαρξης των παιδιών με την τεχνολογία. Κατ’ επιλογή και ανεπίγνωστη έκθεση στα τεχνολογικά μέσα

− Εφηβεία: ο πειραματισμός με το εαυτό και το περιβάλλον, η αντίληψη του σώματος, οι διεργασίες της εξατομίκευσης και η ψηφιακή παρουσία και συμμετοχή

− Αναδυόμενη ενηλικίωση και ψηφιακά γηγενείς: Νέοι κοινωνικοί ρόλοι και κοινωνικές επιταγές, επιθυμία και εαυτός στις παράλληλες σφαίρες της απτής και της ψηφιακής πραγματικότητας

− Προβληματικές πτυχές της συνύπαρξης με την τεχνολογία: εξάρτηση από τα τεχνολογικά εργαλεία, κυβερνοεκφοβισμός, λεκτική και συναισθηματική βία στην ψηφιακή σφαίρα. FoMo (Fear of Missing out): η σύγχρονη ανησυχία που μας κρατά ενωμένους με τα ψηφιακά μας εργαλεία και επηρεάζει την προσλαμβανόμενη αίσθηση του εαυτού

− Πρακτικές εκπαίδευσης και αγωγής στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Αναγνώριση και διαχείριση ζητημάτων όπως: ψευδεπίγραφες ειδήσεις (fake news) και παραπληροφόρηση, ιδιωτικότητα στη ψηφιακή σφαίρα, sextortion, grooming, κ.α.

Γνωστικά Αντικείμενα:

− Κυβερνοψυχολογία

− Κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική ανάπτυξη και ψηφιακή τεχνολογία

− Εκπαίδευση και αγωγή στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας Θεματικής αΕνότητας, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

− Να κατανοήσουν θεωρητικά και πρακτικά πώς διαμορφώνονται οι σύγχρονες συνθήκες της καθημερινότητας υπό τη συνεχή παρουσία των τεχνολογικών μέσων

− Να μπορούν να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα που θα λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό-τεχνολογικό πλαίσιο της σύγχρονης ζωής

− Να εντοπίζουν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της διαμεσολαβημένης τεχνολογικά επικοινωνίας και της ψηφιακής αλληλεπίδρασης που ενδέχεται να επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη

− Να μπορούν να περιγράψουν πώς η συνεχής παρουσία των τεχνολογικών μέσων επιδρά σε πτυχές της συναισθηματικής ζωής από την παιδική ηλικία ως και την ενήλικη ζωή

− Να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να περιγράψουν πώς η συνεχής ροή ερεθισμάτων και η αδιάλειπτη επικοινωνία επιδρούν σε βασικές γνωστικές και μαθησιακές διεργασίες από την παιδική έως και την ενήλικη ζωή

− Να είσαι σε θέση να προτείνουν και να εφαρμόζουν πρακτικές εκπαίδευσης και αγωγής στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών και των εφήβων

− Να αναγνωρίζουν περιπτώσεις ψηφιακού εθισμού και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης, ανάλογα με τις αναπτυξιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ατόμου, εντός του πλαισίου στο οποίο οι ίδιοι οι φοιτητές/ριες κινούνται και εργάζονται

− Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιστατικά κυβερνοεκφοβισμού που προκύπτουν στο σχολικό ή άλλο κοινωνικό περιβάλλον παιδιών και εφήβων

− Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης που προκύπτουν στο σχολικό ή άλλο κοινωνικό περιβάλλον παιδιών και εφήβων και επεκτείνονται ή έχουν ως αφετηρία τον ψηφιακό κόσμο, γνωρίζοντας τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν ως προς την προστασία των άμεσα εμπλεκόμενων ατόμων

− Να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν παιδιά και εφήβους στην αναγνώριση ψευδεπίγραφων ειδήσεων (fake news) και παραπληροφόρησης αλλά και στην περιφρούρηση της σημασίας της ιδιωτικότητας

− Να είναι σε θέση να προτείνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προσαρμοσμένο στις αναπτυξιακές ανάγκες και ικανότητες κάθε ηλικιακής ομάδας και να συνθέσουν έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό ανάλογα με την ειδίκευση και τον στόχο τους

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΕΑΨ54 Κλινική ψυχολογία παιδιού και εφήβου

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΨ54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός – Περιγραφή Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα αναπτύσσεται εστιάζοντας σε θέματα και ζητήματα που μελετώνται στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας Παιδιών και Εφήβων με σκοπό να ενημερώσει τους/τις φοιτητές/ριες για τις εξελίξεις από τη σχετική έρευνα στον διεθνή και ελληνικό χώρο και να τους επιτρέψει να μελετήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θεμάτων της δικής τους επιλογής σε μεγαλύτερο βάθος.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα συστήματα ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών, οι βασικές διαγνωστικές κατηγορίες κατά DSM-5 και οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην κλινική ψυχολογία παιδιών και εφήβων. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση της κλινικής εικόνας, καθώς και των ψυχολογικών και νευροβιολογικών θεωριών για την αιτιοπαθογένεια των διαταραχών αυτών. Γίνεται επίσης αναφορά στις θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας από την πλευρά του κλινικού ψυχολόγου. Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/ριες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές σε θέματα διάγνωσης, αξιολόγησης και κατανόησης της παιδικής και εφηβικής συμπεριφοράς και ψυχικής υγείας/ασθένειας. Επίσης, να κατανοήσουν τις ψυχολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι και τις μεθόδους πρόληψης και θεραπείας των ψυχολογικών προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Μεταξύ των διάφορων ειδικών θεμάτων στα οποία θα εστιάσει η Θεματική Ενότητα είναι τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Παιδιού & Εφήβου, Εισαγωγή στην ενότητα
 • Κλινική Αξιολόγηση, Διάγνωση, Διαγνωστικά Συστήματα Ταξινόμησης
 • Εμπειρικά τεκμηριωμένη διαμόρφωση/αναδιατύπωση περίπτωσης
 • Διαταραχές του δεσμού
 • Κατάθλιψη και αυτοκτονικότητα
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Διαταραχή μετατραυματικού στρες
 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • Διαταραχές της συμπεριφοράς
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας
 • Διαταραχές τικ και τριχοτιλλομανία
 • Κλινικές παρεμβάσεις και θεραπευτική προσέγγιση

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη φυσιολογική από την παθολογική συμπεριφορά, την ταξινόμηση, τη διάγνωση, και τη συννοσηρότητα όσον αφορά τις διαταραχές που εμφανίζονται σε παιδιά και εφήβους
 • Να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα, την αιτιολογία, την πορεία και την έκβαση των διαταραχών που εμφανίζονται συχνά στην παιδική και εφηβική ηλικία
 • Να αναγνωρίζουν τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και συντήρηση των προβληματικών συμπεριφορών
 • Να γνωρίζουν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις των συνηθέστερων διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, ώστε να είναι ικανοί να παραπέμπουν  στον  κατάλληλο  ειδικό  ψυχικής  υγείας
 • Να συζητούν τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εφαρμογής των διαγνωστικών και ταξινομικών διαδικασιών στα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά και οι έφηβοι
 • Να γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους πρόληψης και παρέμβασης για τις διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
 • Να εφαρμόζουν σε μελέτες περιπτώσεων τα συστήματα κατανόησης και διάγνωσης της προβληματικής συμπεριφοράς που μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά και οι έφηβοι
 • Να εφαρμόζουν σε μελέτες περιπτώσεων τις βασικές αρχές των εμπειρικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην κλινική ψυχολογία παιδιού και εφήβου
 • Εφαρμογή των αρχών της κλινικής ψυχολογίας στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
 • Κλινικές/ψυχολογικές παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων.

 

ΕΑΨ60 Ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων, από τη βρεφική ηλικία έως την ενηλικίωση

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΨ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός – Περιγραφή Θ.Ε.: Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να περιγράψει και αναδείξει τον ουσιαστικό δεσμό της ανθρώπινης ανάπτυξης με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η Ενότητα αρχικά πραγματεύεται τη βαρύτητα, για όλο τον υπόλοιπο βίο, της σχέσης του βρέφους με το κύριο πρόσωπο φροντίδας του. Η σχέση αυτή εγκαθιστά στο νου του βρέφους μία εικόνα για τον εαυτό του και τον αφηρημένο άλλο, ενώ θέτει σε κίνηση εγγενή συμπεριφορικά συστήματα (π.χ. του δεσμού, της φροντίδας, του σεξ) για τη δημιουργία και συντήρηση ανθρώπινων σχέσεων. Βασιζόμενο στην κατανόηση των κινητήριων αυτών δυνάμεων που δημιουργούν σχέσεις, η Θεματική Ενότητα κατόπιν στρέφεται στη θεωρητική ανάλυση των μορφών που προσλαμβάνουν οι σχέσεις και των ψυχολογικές διεργασιών (π.χ. αποκριτικότητα, εγγύτητα, δέσμευση, συντροφικότητα, πάθος) που τους δίνουν αναγνωρίσιμο χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό εισάγεται το αναπτυξιακό πρίσμα, για να επισημανθεί, συστηματικά, ο ηλικιακός χρόνος (παιδί, έφηβος, νεαρός/η ενήλικας) και ο τρόπος εμφάνισης, τα περιεχόμενα και οι συνέπειες της εκάστοτε μορφής σχέσης και σχεσιακής διεργασίας. Εμβαθύνοντας σε κάθε στάδιο ξεχωριστά, επιχειρείται η κατανόηση του λειτουργικού στόχου των σχέσεων. Για τον λόγο αυτό, εξετάζονται οι γονικές, οικογενειακές σχέσεις, οι σχέσεις σχολικού περιβάλλοντος και οι φιλίες παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, ενώ εμφατικά απασχολούν η σεξουαλική έκφραση, οι ερωτικές σχέσεις και η ευρύτερη κοινωνική δικτύωση τους. Η κατανόηση, ανά ηλικιακό στάδιο, των διεργασιών των σχέσεων, ειδικότερα των λειτουργικών στόχων τους, μπορούν να στηρίξουν επωφελείς για τις σχέσεις εφαρμογές. Συγκεκριμένα, με τη χρήση παραδειγμάτων και προσομοιώσεων σχέσεων, παρουσιάζονται υποδειγματικές παρεμβάσεις (α) για τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων, αφού έχει προηγηθεί ευαισθητοποίηση και διάκριση ως προς τα χαρακτηριστικά τους ανά ηλικιακό στάδιο και (β) για την εκπαίδευση στις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε οι σχέσεις να υπηρετούν βέλτιστα το λειτουργικό τους στόχο. Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά και συνθετικά, τη θεωρία, τεκμηρίωση και ερευνητική μεθοδολογία της Θεματικής Ενότητας για να σχεδιάσουν παρεμβάσεις.

Η εκπαιδευτική λογική της Θεματικής Ενότητας στηρίζεται σε τρεις άξονες. Κοινό θέμα και στους τρεις άξονες είναι το υποκειμενικό βίωμα του «εαυτού», το οποίο, κατά τον πρώτο άξονα, εγκαθίσταται και προσδιορίζεται με την πρώτη σχέση μας με το κύριο πρόσωπο φροντίδας (κατά κανόνα τη μητέρα μας), και αναπτύσσεται, όπως περιγράφουν οι δύο άλλοι άξονες μαζί με ή έναντι των άλλων.

Α άξονας: «Οι απαρχές των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στη βρεφική ηλικία: η πρώτη σχέση του βρέφους προσδιορίζει την αντίληψη εαυτού – άλλου»: τεκμηριώνει θεωρητικά και εμπειρικά τη σημασία των σχέσεων για το ανθρώπινο είδος και την ανθρώπινη ζωή, καθώς και τις συνέπειές τους για την ανάπτυξη. Η περιγραφή των συμπεριφορικών συστημάτων που είναι υπεύθυνα αφενός για την αναπαραγωγή του είδους, αφετέρου για τη δημιουργία πολλαπλών και ποικιλόμορφων σχέσεων, πολυσύνθετων και εκτεταμένων κοινωνικών δικτύων και οργάνωσης είναι απαραίτητη για να γίνουν κατανοητές οι εκφάνσεις τους μέσα από μορφές σχέσεων, ψυχοκοινωνικές δομές, λειτουργίες και διεργασίες, διαφορετικές σε διαφορετικά ηλικιακά στάδια.

Β άξονας: «Βασικές μορφές και διεργασίες των διαπροσωπικών σχέσεων που διατρέχουν την παιδική, εφηβική ηλικία και την ενηλικίωση. Πρώτες διαφοροποιήσεις»: αναλύονται οι μορφές και οι διεργασίες των σχέσεων καθώς συστηματικά, για κάθε μία, υπογραμμίζεται ο χρόνος εμφάνισής της ηλικιακά, ο τρόπος εμφάνισής της και το περιεχόμενό της, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις από ηλικιακό στάδιο σε στάδιο διαφέρει ποσοτικά και σε κάποιες ποιοτικά.

Γ άξονας: «Οι σχέσεις κατά την παιδική ηλικία: ο αναπτυσσόμενος εαυτός μαζί με ή έναντι των άλλων, οφέλη, αντιξοότητες, προσαρμογές», «Οι σχέσεις της εφηβείας και της νεαρής ενήλικης ζωής: ποιος δεν είμαι, ποιος είμαι, ποιος θέλω να είμαι»: χρησιμοποιούμε τις μορφές και τις διεργασίες των σχέσεων του δεύτερου άξονα για να περιγράψουμε, αναλύσουμε και κατανοήσουμε τι συμβαίνει από ψυχολογική σκοπιά σε συγκεκριμένες κατηγορίες σχέσεων του παιδιού, του εφήβου και του νεαρού ενήλικα. Η ανάλυσή μας στοχεύει στην κατανόηση του λειτουργικού στόχου της εκάστοτε σχέσης για την ανάπτυξη του ατόμου και την ωρίμανση του εαυτού. Πραγματευόμαστε τις γονικές και οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και τις φιλικές. Μας απασχολούν ζητήματα σεξουαλικής έκφρασης, οι στενότερες ερωτικές σχέσεις και οι ευρύτερες κοινωνικές. Και οι δύο υπο-ενότητες καταλήγουν σε εφαρμογές. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν προτάσεις, στηριγμένες στη θεωρητική μας πραγματεία και εμπειρική τεκμηρίωση, (α) για τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων, την ευαισθητοποίηση και διάκριση ως προς τα χαρακτηριστικά και τις διεργασίες τους ανά ηλικιακό στάδιο και (β) για την εκπαίδευση στις δεξιότητες που απαιτείται ώστε να υπηρετούν βέλτιστα το λειτουργικό τους στόχο.

Γνωστικά Αντικείμενα:

− Οι απαρχές των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στη βρεφική ηλικία

− Βασικές μορφές και διεργασίες των διαπροσωπικών σχέσεων κατά την παιδική, εφηβική ηλικία και την ενηλικίωση

− Οι σχέσεις κατά την παιδική ηλικία, την εφηβεία και τη νεαρή ενήλικη ζωή

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές/τριες του θα είναι σε θέση:

− να κατανοήσουν πως διαμορφώνονται πιθανολογικά ιεραρχούμενες προδιαθέσεις για σύναψη σχέσεων στην παιδική, εφηβική και ηλικία και στους νεαρούς/ές ενήλικες με βάση κυρίως τις αλληλεπιδράσεις της βρεφικής ηλικίας. Η γνώση αυτή περαιτέρω θα τους παρέχει υποθετικοπαραγωγική ερμηνευτική δυνατότητα σχεσιακών συμπεριφορών σε παρόντα χρόνο

− να γνωρίζουν ποια συστήματα του λειτουργούν εγγενώς για την έκφραση ανθρώπινης συμπεριφοράς περί το σχετίζεσθαι και ποιες οι συνέπειες της ανεξάρτητης ή ταυτόχρονης λειτουργίας τους σε διαφορετικό βαθμό

− να αναγνωρίσουν μορφές σχέσεων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά και επομένως να θέτουν το κατάλληλο πλαίσιο κατανόησης της οιασδήποτε συμπεριφοράς

− να κατανοήσουν και διατυπώσουν εναλλακτικές προβλέψεις για την εκδήλωση και εξέλιξη διεργασιών που υπόκεινται στο σχετίζεσθαι, όπως η αποκριτικότητα, η ισοτιμία, η σύγκρουση, το ερωτικό πάθος και η συντροφικότητα και μάλιστα σε διαφορετικά ηλικιακά στάδια. Ταυτόχρονα, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιες μπορεί να είναι οι ενδοατομικές (βίωμα) και δια-ατομικές (σχέση) συνέπειές τους

− να αναγνωρίσουν και διαφοροποιήσουν πώς και γιατί έχουν προκύψει σχεσιακές καταστάσεις και συνέπειες στην παιδική-εφηβική ηλικία και στη νεαρή ενήλικη ζωή που συνδέονται με ζητήματα σχεσιακής εμπλοκής των νέων ανθρώπων και

ζητήματα ταυτότητας. Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να αφορούν στις σχέσεις με γονείς, δασκάλους και φίλους αλλά και τις πρώτες ερωτικές σχέσεις των νέων και μπορεί να επικεντρώνονται σε αισθήματα μοναξιάς, σε θυματοποίηση, αποκλίνουσες συμπεριφορές, ματαιωμένα ερωτικά συναισθήματα ή διαταραγμένη καθημερινότητα λόγω εμμονής σε ερωτικό ενδιαφέρον

− να εμπεδώσουν την ιδέα ότι είναι εφικτή η εκπαίδευση δεξιοτήτων για καλύτερες, πιο ωφέλιμες, πιο ικανοποιητικές και πιο παραγωγικές σχέσεις σε όλες τις ηλικίες και να εργαστούν για αυτήν εκκινώντας από το παρόν πλαίσιο κατανόησης των σχέσεων των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων και των εκπαιδεύσιμων δεξιοτήτων που υποδεικνύονται

− να χρησιμοποιήσουν θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση από τη Θεματική Ενότητα, αλλά και από τη μεθοδολογία περαιτέρω έρευνας που παρέχει, για να σχεδιάσουν παρεμβάσεις, ανάλογα προσαρμοσμένες για παιδιά-εφήβους και νεαρούς/ές ενήλικές, αγωγής για τις φιλίες και τις στενές σχέσεις ή ακόμη και σεξουαλικής αγωγής μέσα από την οπτική των σχέσεων, για την ενδυνάμωση των ενσυνείδητων προσωπικών επιλογών και τη θωράκιση έναντι των κινδύνων παραβίασης όρων και ορίων που ενίοτε ελλοχεύουν στις σχέσεις

− να χρησιμοποιήσουν θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση από την Ενότητα, αλλά και από τη μεθοδολογία περαιτέρω έρευνας που παρέχει, για να σχεδιάσουν ενημερώσεις, επιμορφώσεις και παρεμβάσεις για την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα σχέσεων, τον εμπλουτισμό της οπτικής, και την καλλιέργεια διαπροσωπικών δεξιοτήτων, ειδικά για τους νεαρούς ενήλικες

− να χρησιμοποιήσουν θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση από την Ενότητα, αλλά και από την μεθοδολογία περαιτέρω έρευνας που παρέχει, για να σχεδιάσουν παρεμβάσεις προς γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα την ενδυνάμωση της ιδιοσυγκρασιακής ταυτότητας και ίσως του σχεδίου ζωής του κάθε παιδιού, εφήβου και νεαρού/ής ενηλίκου μέσα από τη σχέση τους μαζί τους και την προσέγγισή τους στις σχέσεις

− να μεταφέρουν τεχνογνωσία για τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων (π.χ. σε περίπτωση αποκλίσεων ή θυματοποίησης ή υπο-επίδοσης) σε δομημένα περιβάλλοντα, όπως το σχολείο ή ίσως οι εργασιακοί χώροι, ενισχύοντάς την με περαιτέρω τεκμηρίωση βάσει του πλαισίου σκέψης και της μεθοδολογία που παρέχει η Ενότητα

− να εμβαθύνουν ερευνητικά σε συγκεκριμένα ερωτήματα που απασχολούν την κατανόηση των σχέσεων των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων, ώστε να τεκμηριώσουν με ευρήματα μελλοντικό σχεδιασμό παρεμβάσεων

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΕΑΨ61 Προαγωγή και πρόληψη της ψυχικής υγείας και ευεξίας παιδιών και εφήβων

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΨ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Περιγραφή Θ.Ε.: Η ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και των εφήβων αποτελεί ζητούμενο και κοινό στόχο προς επίτευξη για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας. Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει μια επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της ψυχικής υγείας και δη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των πολυδιάστατων παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή. Στη συνέχεια, η Θεματική Ενότητα επικεντρώνεται στη σημασία της πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των νέων και εν τέλει παρουσιάζονται και κριτικά αξιολογούνται προγράμματα πρόληψης και προαγωγής που απευθύνονται στο άτομο, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα.

Η Θεματική Ενότητα αναπτύσσεται εστιάζοντας σε θέματα και ζητήματα που μελετώνται στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας με σκοπό να ενημερώσει τους/τις φοιτητές/ριες για τις εξελίξεις από τη σχετική έρευνα στον διεθνή και ελληνικό χώρο και να τους επιτρέψει να μελετήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θεμάτων της δικής τους επιλογής σε μεγαλύτερο βάθος. Θα αξιοποιηθούν τα ευρήματα από επιδημιολογικές και διαχρονικές μελέτες στην Ψυχολογία της Υγείας και τα συναφή επιστημονικά πεδία, τη σχετική βιβλιογραφία γύρω από την ψυχική υγεία των νέων, τους παράγοντες επικινδυνότητας και τους προστατευτικούς παράγοντες, αλλά και τους τρόπους διαφύλαξης και υποστήριξης της υγείας τους. Θα παρουσιασθούν προγράμματα προαγωγής και πρόληψης και οι φοιτητές/ριες θα εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και αξιοποίηση καλών πρακτικών δράσης.

Μεταξύ των διαφόρων ειδικών θεμάτων στα οποία θα εστιάσει η Θεματική Ενότητα είναι τα ακόλουθα:

− Η ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και των εφήβων: σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της υγιούς ανάπτυξης και ευεξίας: ο ρόλος των βιο-ψυχο-κοινωνικών παραγόντων

− Ο ρόλος των προσωπικών χαρακτηριστικών του παιδιού, των γεγονότων ζωής και του περιβάλλοντος. Θέματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Επιδημιολογικά στοιχεία

− Το τραύμα αλλά και η ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού. Αντιξοότητες στη ζωή του παιδιού αλλά και το παιδί που υπόσχεται ανάκαμψη

− Αποκλίσεις ψυχικής υγείας και συνέπειες: στο παιδί, την οικογένεια, την κοινωνία.

− Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας

− Η σημασία της πρόληψης (πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς) και της πρώιμης παρέμβασης: παρεμβάσεις πρόληψης για παιδιά και εφήβους που διαβιούν σε περιβάλλοντα που εγκυμονούν κινδύνους

− Προαγωγή και πρωτογενής πρόληψη στο σχολείο: η σημασία της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης, τήρησης ορίων και αποδοχής της διαφορετικότητας όλων

− Ψυχική υγεία και Κοινωνική Πρόνοια: Έρευνα, δράση, εκπαίδευση επαγγελματιών και παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο την οικογενειακή βία και τη θυματοποίηση του

παιδιού (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής πρόληψη). Η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

− Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα: το νομικό πλαίσιο

− Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα: σχέδια δράσης και προγράμματα ψυχικής υγείας. Η σημασία της διασύνδεσης οικογένειας- σχολείου- κοινότητας

− Ερευνητικά δεδομένα για προτεινόμενα προγράμματα παρέμβασης: ελλείψεις και αποτελεσματικότητα αυτών

Γνωστικά Αντικείμενα:

− Ψυχολογία της Υγείας

− Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της υγιούς ανάπτυξης και ευεξίας: βιοψυχοκοινωνικές αλληλεπιδράσεις και ψυχολογικές παρεμβάσεις

− Αποκλίσεις ψυχικής υγείας και συνέπειες – Ζητήματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας

− Πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση σε πλαίσια εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση:

− Να περιγράψουν σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της υγιούς ψυχικής ανάπτυξης και ευεξίας παιδιών και εφήβων

− Να διακρίνουν και να αξιολογήσουν τον ρόλο των βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων στην έκβαση της ψυχικής υγείας του παιδιού/ του εφήβου

− Να εξηγήσουν, να ταξινομήσουν και να υπολογίσουν τις συνέπειες των αποκλίσεων ψυχικής υγείας

− Να εξηγήσουν τον ρόλο του περιβάλλοντος ενός παιδιού στην ομαλή ή μη ψυχική του ανάπτυξη, ώστε ανάλογα να διαμορφώσουν τις μελλοντικές τους παρεμβάσεις

− Να αναγνωρίσουν τη σημασία της πρόληψης και της πρώιμης παρέμβασης αλλά και την ανάγκη της διεπιστημονικής συνεργασίας

− Να αποκτήσουν δεξιότητες αναγνώρισης περιστατικών με ανάγκη παραπομπής σε άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες ή συγκεκριμένες υπηρεσίες

− Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να ταξινομήσουν και να εφαρμόσουν ανάλογες δράσεις για παιδιά και εφήβους με επιστημονική ορθότητα και επιστημονική δεοντολογία

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΕΑΨΠΑ Πρακτική Άσκηση

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΨΠΑ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της ΕΠΑ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός – Περιγραφή:  Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) συνίσταται στην παρακολούθηση, εκ μέρους των φοιτητών/τριών, θεματικών εβδομάδων  στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, παρουσίες σε δομές εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας κ.ά. (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, κοινοτικές υπηρεσίες στήριξης, παιδικοί σταθμοί, ιδρυματικές δομές κ.ά.), σχεδιασμό ή/και εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και συγγραφή τελικής Γραπτής Εργασίας. Κατά την Π.Α., δίνεται έμφαση στην παρατήρηση και καταγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης και αντιμετώπισης των καταγεγραμμένων προβλημάτων.

Βασικοί άξονες της ΠΑ είναι οι ακόλουθοι:

 • παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική πλατφόρμα σχετικά με θέματα μεθοδολογίας έρευνας (πχ. βασικές τεχνικές συλλογής δεδομένων, σχέδια έρευνας, διαμόρφωση πρότασης έρευνας, μελέτη ερευνητικών άρθρων, διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας, συγγραφή εργασίας)
 • παρουσία και παρατήρηση των λειτουργιών και θεραπευτικών διαδικασιών ή/και εκπαιδευτικών συνεδριών με άτομα/ομάδες του πληθυσμού αναφοράς (π.χ. παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, έφηβοι, ενήλικες), σε δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών υπηρεσιών (π.χ. ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ΚΕΣΥ, και άλλους φορείς παροχής παρόμοιων υπηρεσιών), σχεδιασμός ψυχοεκπαιδευτικής εποπτευόμενης παρέμβασης
 • ανατροφοδότηση και συγγραφή τελικής γραπτής εργασίας

Ως προς την παρακολούθηση των θεματικών εβδομάδων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται σε θέματα σχετικά με την ΠΑ όπως:

 • σε ζητήματα δεοντολογίας, τήρηση απορρήτου, διευκρίνηση των απαιτήσεων της ΠΑ και ενημέρωση για τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. συμπλήρωση ημερολογίου, συμπλήρωση παρουσιολογίου από τον Επόπτη – Ψυχολόγο)
 • σε θεωρητικά ζητήματα, όπως η σύνδεση θεωρίας-πράξης
 • στις αρμοδιότητες του/της φοιτητή/ήτριας στη δομή της ΠΑ
 • σε θέματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας σε χώρους/δομές εκπαίδευσης, υγείας ή πρόνοιας

Ως προς την παρουσία των φοιτητών/τριών σε δομές ΠΑ, ο ρόλος του/της φοιτητή/ήτριας στον φορέα μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά: την παρατήρηση/παρακολούθηση διαδικασιών αξιολόγησης, (ψυχολογική) αξιολόγηση του ατόμου, σύνταξη ατομικού φακέλου, θεραπευτικών διαδικασιών ή/και εκπαιδευτικών συνεδριών με άτομα/ομάδες του πληθυσμού αναφοράς (π.χ. παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, έφηβοι, ενήλικες), τον σχεδιασμό και εφαρμογή ψυχοκοινωνικών, ψυχοεκπαιδευτικών, και συμβουλευτικών παρεμβάσεων και την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Ως προς την τελική Γραπτή Εργασία οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν σε θέματα Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (όπως, ενδεικτικά, σύγκριση και αποτίμηση πρακτικών παρέμβασης σε ατομικό, οικογενειακό ή κοινοτικό επίπεδο) στα ποικίλα πεδία ανάπτυξης (γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη) και σε σχέση με το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων που θα έχουν παρακολουθήσει.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται:

 • να εξοικειωθούν με θέματα ψυχολογικής και ψυχοεκπαιδευτικής αξιολόγησης και ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών
 • να εξοικειωθούν με θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας: αξιοπιστία και εγκυρότητα ερευνητικών εργαλείων, σχεδιασμό έρευνας και παρέμβασης, επιλογή δείγματος, μελέτη περίπτωσης
 • να εξοικειωθούν με θέματα ερευνητικής δεοντολογίας: τήρηση κανόνων δεοντολογίας, σεβασμό στους συμμετέχοντες, γνώση των προαπαιτούμενων διαδικασιών για τη διεξαγωγή έρευνας ή παρέμβασης (ενημερωμένη πληροφόρηση από τους συμμετέχοντες ή από τους γονείς/κηδεμόνες, άδεια διεξαγωγής έρευνας από τους φορείς ή τα ιδρύματα)
 • να έρθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και υποστήριξης
 • να γνωρίσουν το εύρος και το είδος των υπηρεσιών που αυτές παρέχουν
 • να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης (θεραπευτικές συνεδρίες) για άτομα με διάφορα ζητήματα που άπτονται του πεδίου της ψυχικής υγείας
 • να μπορούν να παρέχουν αυτόνομες υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα των ηλικιακών ομάδων αναφοράς με την εποπτεία εξειδικευμένων επαγγελματιών και ακαδημαϊκών υπευθύνων, ώστε να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες.

Μέθοδος Διδασκαλίας: (α) Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή 8 (οκτώ) θεματικών εβδομάδων σε θέματα «Μεθοδολογίας Έρευνας», (β) Φυσική παρουσία σε δομές Π.Α. υπό την επίβλεψη Ψυχολόγου και (γ) διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση και παρουσίαση μίας Τελικής Γραπτής Εργασίας. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν υπάρχει προτεινόμενη λίστα φορέων αλλά την ευθύνη εύρεσης κατάλληλου φορέα ΠΑ την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο/η φοιτητής/ήτρια. Είναι απαραίτητη, ωστόσο, (α) η έγκριση τόσο του Φορέα που ο/η φοιτητής/ήτρια έχει προτείνει, όσο και (β) του Σχεδίου Πρακτικής Άσκησης από τον/την Συντονιστή/ρια της ΘΕ ΕΑΨΠΑΤο Σχέδιο της Πρακτικής Άσκησης συντάσσεται από τον/την Ψυχολόγο στο Φορέα και περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των ψυχολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Φορέα και στις οποίες θα συμμετέχει ο/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΠΑ. Επιπρόσθετα, απαιτείται η και η δήλωση της δομής στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΑΠ.

Επίσης, οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι

 • δεν προβλέπεται Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό
 • δεν γίνονται δεκτοί ως φορείς υλοποίησης της Π.Α. σχολεία όπου ο/η ψυχολόγος επισκέπτεται διάφορα σχολεία της περιοχής. Η έδρα του/της ψυχολόγου θα πρέπει να είναι σταθερή σε ένα μόνο σχολείο
 • η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να εκτείνεται κατ’ ελάχιστον σε 10 Εβδομάδες του εξαμήνου. Η κατανομή των ωρών ΠΑ ανά ημέρα της εβδομάδας είναι ευέλικτη και συναποφασίζεται με τον/την Ψυχολόγο
 • η  Π.Α. μπορεί να υλοποιείται σε δύο φορείς ταυτόχρονα, στις ειδικές εκείνες περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να συμπληρωθούν οι 300 ώρες σε έναν μόνο φορέα
 • δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί Π.Α. σε φορέα στον οποίο εργάζεται ο/η φοιτητής/τρια.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο