elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Διάρθρωση
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη της Ευρώπης και του Πολιτισμού της, δηλαδή, συνολική και ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού πεδίου και της κουλτούρας του.

To προπτυχιακό Πρόγραμμα “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” αποτελεί πρωτοτυπία του ΕΑΠ και συμβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανανέωση του περιεχομένου σπουδών της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο συγκροτεί και προσφέρει ολοκληρωμένες προπτυχιακές Ευρωπαϊκές σπουδές με έμφαση σε θέματα Πολιτισμού υπό την ευρεία επιστημονική έννοια του όρου. Όσα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα λειτουργούν μέχρι τώρα προσφέρονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά, γι’ αυτό, κρίνονται ως αρκετά επιμερισμένα ως προς το περιεχόμενο και την εμβέλειά τους, ή αναφέρονται κυρίως σε σπουδές ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα αυτό του ΕΑΠ το οποίο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, περιλαμβάνει ευρύ συνδυασμό τόσο καθιερωμένων όσο και καινούργιων γνωστικών αντικειμένων και θεμάτων, με σκοπό να προσεγγίζονται τα βασικά συστατικά και οι κεντρικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν διαχρονικά αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκό φαινόμενο. Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι α) ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών του Προγράμματος, β) η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητάς τους, γ) η δυνατότητα να κατανοούν τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης, δ) η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τη σημασία υπερεθνικών διαδικασιών. Άλλος στόχος είναι η ε) παρουσίαση της διαδικασίας σχηματισμού της πολυ-πρισματικής εικόνας του Ευρωπαϊκού φαινομένου και πολιτισμού που καθορίζει και τη σημερινή φυσιογνωμία της Ευρώπης.

Στα συγγράμματα που έχουν συνταχθεί ειδικά για το πρόγραμμα και τα οποία συνοδεύονται από ευρεία βιβλιογραφία, είτε με τη μορφή παραλλήλων κειμένων, είτε ως αυτοτελή συγγράμματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορούν να αναζητηθούν και στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, αναλύονται σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης δράσης και ζωής σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης –όπως π.χ. η δημογραφία, το κλίμα, η γεωγραφία, η κοινωνική οργάνωση, οι θεσμοί, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η οικονομία, οι συσσωματώσεις, η γνώση, η καθημερινή ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις και εκφράσεις, αλλά και τα προϊόντα της ανθρώπινης δράσης όπως η φιλοσοφία, η επιστήμη, η τέχνη, η πολιτική η οικονομία, η δομή των κοινωνιών κ.ά. Ανιχνεύονται, επίσης, αφενός, οι σημαντικές τομές και μεταβολές, αλλά και οι σιωπηλές συνέχειες της μακράς διάρκειας της ιστορίας, αφετέρου. Οι ψηφίδες αυτές του πολύπλοκου και γοητευτικού ευρωπαϊκού μωσαϊκού διαχέονται στις βασικές θεματικές ενότητες που απαρτίζουν το Πρόγραμμα, όπως, Γενική Ευρωπαϊκή Ιστορία, Οικονομική κα Κοινωνική Ιστορία, Φιλοσοφία, Επιστήμες και Τέχνες, Γεωγραφία, Μεσαιωνικός και Δυτικός Κόσμος, καθώς και σε άλλες ενότητες που διαπραγματεύονται ειδικότερα θέματα και μεγάλες συζητήσεις. Η διάρθρωση αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια ανοικτή ιστορική προσέγγιση που καθιστά τα μαθήματα ιστορίας (Γενική Ιστορία και Κοινωνική/Οικονομική Ιστορία) κεντρικά. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος επιτρέπει σε όποιους ενδιαφέρονται να εξειδικευθούν και να εμβαθύνουν σε κάποιον από τους τομείς αυτούς, να προχωρήσουν σε παράπλευρες μελέτες έχοντας κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην εργασία τους, να διευρύνουν την κριτική ικανότητα και την πνευματική καλλιέργειά τους. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και ως προς τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο ανταγωνισμός για τους νέους αυξάνει, η επικοινωνία καταργεί τα σύνορα. Ενεργός πολίτης  είναι ο μορφωμένος πολίτης, ο οποίος χρειάζεται να διαθέτει αίσθηση και γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος, δυνατότητες ισότιμης επικοινωνίας, συνεργασίας και ίσων ευκαιριών.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
  • με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0232  Literature and linguistics

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0228- Humanities/ interdisciplinary programme

 

Ελάχιστη Διάρκεια Φοίτησης: 4 ακαδημαϊκά έτη

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Π.Σ είναι η ελληνική.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟ – pdf
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2023 – pdf

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση,

  • Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης», τις μεταβολές στα γεωγραφικά της όρια και στα σύνορα των εθνών κρατών, και τις συνακόλουθες πολιτισμικές μεταβολές στην ιστορική πορεία.
  • Να προσδιορίζουν τα στάδια κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής εξέλιξης στην Ευρώπη και στα έθνη κράτη που την απαρτίζουν.
  • Να προδιορίζουν βασικές συνιστώσες του πολιτισμού της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαχρονικών χαρακτηριστικών της πνευματικής καλλιέργειας (civilization), όσο και της χωρικής διαφοροποίησης και εναλλαγής πολιτιστικών ρευμάτων (culture).
  • Να αναλύουν κριτικά την κάθε μία από συνιστώσες αυτές στην ιστορική τους πορεία, γεωγραφία και χωρικότητα: τις τέχνες, τις επιστήμες, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση, τις πολιτικές ιδεολογίες και μεταβολές στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, τους θεσμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα συστήματα κοινωνικο-οικονομικής συγκρότησης και  πολιτιστικής επικοινωνίας.
  • Να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δεξιότητες μετάδοσης γνώσεων και σύνθεσης μικρών δοκιμίων για τις εξελίξεις της κάθε συνιστώσας του ευρωπαϊκού πολιτισμού από το μεσαίωνα και τη συγκρότηση του έθνους κράτους μέχρι την αποικιοκρατία και την παγκοσμιοποίηση.

1ο έτος σπουδών

ΕΠΟ10

Γενική Ιστορία της Ευρώπης

(Υ¹, 20 ECTS)

ΕΠΟ21

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

(Υ, 20 ECTS)

ΕΠΟ31

Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη

(Υ, 20 ECTS)

2ο έτος σπουδών

ΕΠΟ11

Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

(Υ, 20 ECTS)

ΕΠΟ12

Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

(Υ, 20 ECTS)

ΕΠΟ22

Φιλοσοφία στην Ευρώπη

(Υ, 20 ECTS)

3ο έτος σπουδών

ΕΠΟ20

Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη

(Υ, 20 ECTS)

ΕΠΟ30

Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος

(Ε², 20 ECTS)

ΕΠΟ32

Η Παιδεία στην Ευρώπη: Από τον Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή

(Ε, 20 ECTS)

ΕΠΟ33

Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Ε, 20 ECTS)

ΕΠΟ42

Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών

(Ε, 20 ECTS)

ΕΠΟ43

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

(Ε, 20 ECTS)

ΕΛΠ30

Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

(Ε, 20 ECTS)

4ο έτος σπουδών

ΕΠΟ41

Κοινωνική Θεωρiα και Νεωτερικότητα

(Υ, 20 ECTS)

ΕΠΟ30

Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος

(Ε, 20 ECTS)

ΕΠΟ32

Η Παιδεία στην Ευρώπη: Από τον Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή

(Ε, 20 ECTS)

ΕΠΟ33

Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Ε, 20 ECTS)

ΕΠΟ42

Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών

(Ε, 20 ECTS)

ΕΠΟ43

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

(Ε, 20 ECTS)

ΕΛΠ12

Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

(Ε, 20 ECTS)

ΕΛΠ22

Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα

(Ε, 20 ECTS)

Σημειώσεις:

Υ¹: Υποχρεωτική

Ε²: Επιλογής

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

Οι ΘΕ του πρώτου και του δεύτερου έτους είναι υποχρεωτικές.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές να επιλέξουν τις ΘΕ ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31 οι οποίες είναι εναρκτήριες. Εάν δεν διαθέτουν χρόνο, πρέπει να επιλέξουν τη ΘΕ ΕΠΟ 10. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο ΘΕ, τότε εκτός από τις ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31, μπορούν να μελετήσουν και την ΕΠΟ 21. 

Προκειμένου ο φοιτητής να επιλέξει την ΘΕ ΕΠΟ 11 ή/και ΕΠΟ 22 του δεύτερου έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τις δύο ΘΕ του πρώτου έτους ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31. 

Από τις ΘΕ του τρίτου έτους, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τη ΘΕ ΕΠΟ 20 και να επιλέξει ακόμα δύο από τις ΘΕ του τρίτου έτους.  

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τη ΘΕ ΕΠΟ 41 και να επιλέξει ακόμα δύο από τις ΘΕ του τέταρτου έτους.

Προκειμένου, στο τέταρτο έτος, να επιλέξει ο φοιτητής την ΘΕ ΕΠΟ 41 πρέπει να έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τις 9 ΘΕ των τριών πρώτων ετών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Μπορείτε να επιλέγετε έως τρεις ΘΕ κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για την απόκτηση πτυχίου, είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση 12 Θ.Ε..

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

E-mail: vlavianou@eap.gr

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Συντονιστές Θ.Ε.

 

ΕΠΟ10 ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ11 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ12 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ20 ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ21 ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ22 ΜΑΓΓΙΝΗ ΓΚΟΛΦΩ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ30 ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ31 ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ32 ΠΑΛΗΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ33 ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ41 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ42 ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΟ43 ΜΟΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική συμμετοχή για εισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προκύπτει ως ακολούθως: 500€ ανά Θ.Ε..

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Πρόγραμμα είναι: 6.000€.

Οικονομική συμμετοχή για εισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προκύπτει ως ακολούθως: 550€ ανά Θ.Ε..

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Πρόγραμμα είναι: 6.600€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367313
Ε-mail: epo@eap.gr

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο