ΑΓΓ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ ΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Α’ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Πρόκειται μια γραπτή εργασία έκτασης έως 15.000 λέξεων, η οποία εστιάζει σε συγκεκριμένα ερευνητικά ζητήματα που εμπίπτουν στον χώρο της διδακτικής της αγγλικής ξένης/διεθνούςγλώσσας.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Main Menu