ΧΒΑ51 Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ51
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Αρχές Γονιδιωματικής και Μεταγραφωμικής

2. Ανάλυση της αλληλουχίας γονιδιωμάτων

3. Σύγχρονες μέθοδοι προσδιορισμού της γονιδιακής έκφρασης

4. Μοριακή Ογκολογία - έξυπνα φάρμακα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu