ΧΒΑ51 Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ51
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής ΘΕ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σκοπός της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. ΧΒΑ51 έχει ως στόχο τη βαθιά εμπέδωση της εξελικτικά συντηρημένης διαδικασίας κωδικοποίησης και μεταφοράς της γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο, μέσω της δομής και λειτουργίας του γονιδιώματος και της λεπτομερούς ρύθμισής του σε διάφορα επίπεδα. Επίσης, την κατανόηση των μηχανισμών που εξασφαλίζουν την πιστότητα και ακρίβεια μετάδοσης και έκφρασης της γενετικής πληροφορίας, των συστημάτων επιδιόρθωσης και της σύγχρονης μεθοδολογίας που αφορά στη μελέτη τους. Τέλος, τη μελέτη των επιπτώσεων στο γονιδίωμα από περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς τη ζωή και τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφουν τη βασική δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών, του DNA και του RNA.
  • περιγράφουν τις βασικές μοριακές διεργασίες της αντιγραφής και μεταγραφής του γονιδιώματος, καθώς και τη μετάφραση.
  • κατονομάζουν τους μηχανισμούς ρύθμισης όλων των ανωτέρω διαδικασιών.
  • χρησιμοποιούν τις κλασικές και σύγχρονες τεχνικές της μοριακής βιολογίας.
  • αναγνωρίζουν τις μοριακές βλάβες στο επίπεδο του γονιδιώματος που προέρχονται από μεταλλάξεις, γενετικό ανασυνδυασμό και επιγενετικές τροποποιήσεις.
  • ορίζουν τη μοριακή βάση της καρκινογένεσης και της εκδήλωσης διαφόρων ασθενειών.
  • ορίζουν τη βιολογία των συστημάτων
  • περιγράφουν τη συνεισφορά της τρέχουσας βιοπληροφορικής ανάλυσης στην εξέλιξη της Εφαρμοσμένης Μοριακής βιολογίας.

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Αρχές Γονιδιωματικής και Μεταγραφωμικής

2. Ανάλυση της αλληλουχίας γονιδιωμάτων

3. Σύγχρονες μέθοδοι προσδιορισμού της γονιδιακής έκφρασης

4. Μοριακή Ογκολογία - έξυπνα φάρμακα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu