ΧΒΑ52 Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ52
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Αναλυτική μεθοδολογία και αυτοματισμοί στην Κλινική και Εφαρμοσμένη Βιοχημεία -Έλεγχος ποιότητας

2. Δειγματοληψία, συντήρηση και ιδιότητες βιολογικών δειγμάτων

3. Οι βιοκαταλύτες και οι ορμόνες στην Κλινική Βιοχημεία και στα Τρόφιμα

4. Βιοδείκτες ασθενειών - αξιολόγηση διαγνωστικών δοκιμασιών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu