ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ53
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) ή Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Γενική Περιγραφή: Το Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης, εκτός από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, περιλαμβάνει και μία πενταήμερη εντατική εργαστηριακή εκπαίδευση στα Εργαστήρια του ΕΑΠ, στην Πάτρα.

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων, Στατιστική - Χημειομετρία.

2. Σύγχρονες χρωματογραφικές τεχνικές

3. Σύγχρονες φασματομετρικές τεχνικές

4. Ηλεκτροαναλυτικές και συμπλοκομετρικές τεχνικές

5. Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τη ΧΒΑ50, είτε να τις δηλώνετε παράλληλα.
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu