ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ54
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) ή Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Γενική Περιγραφή: Το Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης, εκτός από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, περιλαμβάνει και μία πενταήμερη εντατική εργαστηριακή εκπαίδευση στα Εργαστήρια του ΕΑΠ, στην Πάτρα.

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Διασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών βιομοριακών αναλύσεων

2. Τεχνικές απομόνωσης και προσδιορισμού νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών

3. Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων σε βιολογικά υλικά και τρόφιμα

4. Ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων και επιγενετικών τροποποιήσεων

5. Ανοσοχημικές μέθοδοι

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τις ΧΒΑ51 και ΧΒΑ52, είτε να επιλέξετε παράλληλα την Ε.Θ.Ε. και μία από τις Θ.Ε.: ΧΒΑ51 ή ΧΒΑ52.
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu