ΧΒΑΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Κωδικός Μ.Δ.Ε.: ΧΒΑΔΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα εκπόνησης: Ελληνική ή Αγγλική

Σκοπός της Μ.Δ.Ε.: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στον/η φοιτητή/τρια να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πρόγραμμα Σπουδών, διαπραγματευόμενος/η ένα σύγχρονο πρόβλημα χημικής ή βιομοριακής ανάλυσης ή σχεδιάζοντας μια νέα μεθοδολογία. Η ενασχόληση με το πρόβλημα μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφικής προσέγγισης και μελέτης, συνοδευόμενη από θεωρητικές ή υπολογιστικές ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, είτε πειραματική εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, για την επίλυση ενός αναλυτικού προβλήματος, τη βελτίωση μιας υπάρχουσας αναλυτικής μεθόδου ή την υλοποίηση μιας νέας μεθοδολογίας.

Προαπαιτούμενα: Η εκπόνηση της ΜΔΕ προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών (3) Θ.Ε.: ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52 καθώς και μία εκ των Ε.Θ.Ε.: ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54. Ενώ η παρουσίαση της ΜΔΕ προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος.

 

Main Menu