ΧΒΑΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Κωδικός Μ.Δ.Ε.: ΧΒΑΔΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα εκπόνησης: Ελληνική ή Αγγλική
Προαπαιτούμενα: Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) Θ.Ε.: ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52 καθώς και μία εκ των Ε.Θ.Ε.: ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54, ενώ η παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. του Προγράμματος.

Main Menu