Διαχείριση Τεχνικών Έργων (MSc)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει οι μεταπτ. φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες: ΔΧΤ50 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων, ΔΧΤ51 - Τεχνική της Κατασκευής, ΔΧΤ60 - Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων και ΔΧΤ61 - Οικονομικά Τεχνικών Έργων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ50, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, πως οργανώνεται και διοικείται ένα εργοτάξιο ενώ θα έχουν εις βάθος γνώση των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση τεχνικών έργων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ51 οδηγεί τους μεταπτ. φοιτητές/τριες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές που διέπουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κατασκευών, τις αρχές τεχνολογίας κατασκευών ενώ έχουν εις βάθος γνώση για τα δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων. Η ΘΕ ΔΧΤ60 στοχεύει στην κατανόηση της νομοθεσίας εκτέλεσης τεχνικών έργων, της ασφάλειας εκτέλεσης έργων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και εργοταξίων. Τέλος, με την ΘΕ ΔΧΤ61, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν εις βάθος τις αρχές της οικονομικής των τεχνικών έργων, τον οικονομικό σχεδιασμό και εκτίμηση έργων καθώς και τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 52 Engineering and engineering trades
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0732 Bulding and civil engineering

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 385

Γίνονται δεκτοί:

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Χημικών Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή  Μηχανικοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών ή απόφοιτοι ΤΕΙ του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 80% (308 θέσεις) των προσφερόμενων θέσεων. Εξήντα (60) από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.

β) Απόφοιτοι ΤΕΙ των Τμημάτων Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Τοπογραφίας ή Ναυπηγών ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 20% (77 θέσεις) των προσφερόμενων θέσεων. Δέκα επτά (17) από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ουρανία Αθανασοπούλου

τηλ: 2610 367318 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu