Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση (α) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων διαφορετικών της Πληροφορικής, (β) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων της Πληροφορικής που απέκτησαν το πτυχίο τους πέραν της δεκαετίας, και (γ) αποφοίτων τμημάτων Τ.Ε.Ι. κλάδων της Πληροφορικής, σε αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων, και η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες να αναλύσουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχειριστούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά και υπολογιστικά συστήματα, που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Εξειδίκευση θα παρέχεται στους τομείς (α) της σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, (β) της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων δεδομένων και της ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων, και (γ) των προηγμένων θεμάτων τεχνολογιών διαδικτύου και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής έως το 2017-18)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση κυρίως επιστημόνων πτυχιούχων συναφών κλάδων της Πληροφορικής στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχειριστούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Εξειδίκευση θα παρέχεται στους τομείς της σχεδίασης και ανάπτυξης προγραμμάτων υπολογιστών, στη διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας στην ανάπτυξη προγραμμάτων υπολογιστών και στα προηγμένα θέματα τηλεπικοινωνιών και δικτυακών τεχνολογιών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Να κατανοήσουν ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της Μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών με την βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού
  • Να κατανοήσουν ότι οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν το τεχνικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων, ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων, και οι απαιτούμενες έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού, ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού
  • Να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας του λογικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων και για την εκτίμηση της απόδοσης διαφορετικών αρχιτεκτονικών
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστραφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης
  • Nα συνδυάζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο σχεδιασμό των ΒΔ και τα λειτουργικά συστήματα με κάποια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ώστε να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση απλών πληροφοριακών συστημάτων
  • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την μελέτη της θεωρίας πρωτοκόλλων και των δικτύων υπολογιστών έτσι ώστε να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις σε επίπεδο δικτύου (απλά, σύνθετα δίκτυα), δικτυακής ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και να αξιοποιούν δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες ανάπτυξης

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0610 Information and Communication Technologies (ICTs)

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 220

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων των ΑΕΙ κλάδων διαφορετικών της Πληροφορικής, απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. κλάδων Πληροφορικής όπως επίσης και απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ κλάδων της Πληροφορικής που απέκτησαν το πτυχίο τους πέραν της δεκαετίας, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

αποφοίτους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Βερύκιος Βασίλειος, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ελευθερία Τζόλα

τηλ: 2610 367332  - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu