Ενημερωτικά Δελτία

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρατείνει την υποβολή αιτήσεων για τον 6ο κύκλο Σπουδών, για τα εξής Σύντομα Προγράμματα: Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ) Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων  (ΕΔΑ) Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής (NHzCC) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση...

ERASMUS+ Α.Ε. 2019-2020: Προκηρύξεις για Επιμόρφωση ΔΕΠ/ΣΕΠ και ΔΠ

Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ και ΔΠ του Ε.Α.Π. όπως συμβουλευτούν την ιστοσελίδα ERASMUS+ του πανεπιστημίου, προκειμένου για πληροφορίες αναφορικά με τις συμπληρωματικές, σύντομες προκηρύξεις για θέσεις ERASMUS+ Επιμόρφωσης Δ.Ε.Π./Σ.Ε.Π./Δ.Π. Α.Ε. 2019- 2020.   Αναλυτικότερα: Προκήρυξη θέσεων Δ.Ε.Π./Σ.Ε.Π. για Επιμόρφωση Α.Ε. 2019-2020 Προκήρυξη θέσεων Δ.Π. για Επιμόρφωση Α.Ε. 2019-2020

Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2019-2022 στις Θ.Ε. ΔΗΔ61, ΔΗΔ62, ΔΗΔ63, ΔΙΤ61, ΔΙΤ62 και ΔΙΤ63

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 502ης/20-01-2021 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ σχετικά με την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2022, στις Θεματικές Ενότητες ΔΗΔ61, ΔΗΔ62, ΔΗΔ63, ΔΙΤ61, ΔΙΤ62 και ΔΙΤ63, με ΑΔΑ: 9ΒΣΚ46ΨΖΣΘ-ΗΗΓ. Για να ενημερωθείτε για...

Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. Ακαδημαϊκών Ετών 2020-2023 στα Π.Σ. ΕΤΑ, ΕΕΠ, ΚΥΚ και στις Θ.Ε. ΔΓΡ66, ΔΑΘ20, ΔΑΘ21, ΔΑΘ22

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 502ης/20-01-2021 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ σχετικά με την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023, στα Προγράμματα Σπουδών ΕΤΑ, ΕΕΠ, ΚΥΚ και στις Θεματικές Ενότητες ΔΓΡ66, ΔΑΘ20, ΔΑΘ21, ΔΑΘ22, με ΑΔΑ: Ω5ΙΕ46ΨΖΣΘ-ΝΣ9....
1 2 3 12