Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 4 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 1 ετήσια Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε), 13 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). 2 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.), 67 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). 11 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και 2 εξαμηνιαίων Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) 2 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 4 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 1 ετήσια Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε), 13 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). 2 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.), 67 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). 11 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και 2 εξαμηνιαίων Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) 2 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 21 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00 ξεκινά η υποβολή αίτησης για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 4 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 1 ετήσια Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε), 13 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). 2 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.), 67 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). 11 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και 2 εξαμηνιαίων Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) 2 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr από την 21-04-2021 (16:00) έως τις 11-05-2021 (23:59).

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο (ΕΑΨΠΑ)

Πληροφοριακό Έντυπο (ΚΥΚΠΑ)

Πληροφοριακό Έντυπο (ΣΦΠ1 ΕΘΕ)

Πληροφοριακό Έντυπο (ΣΑΕ)

Πληροφοριακό Έντυπο (ΣΘΕΤ)

Πληροφοριακό Έντυπο (ΣΚΕ)

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες 2021-2024

Συχνές Ερωτήσεις

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ