Εκπαιδευτικά Μαθήματα ιατρικής επιμόρφωσης

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Εκπαιδευτικά Μαθήματα ιατρικής επιμόρφωσης

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την ογκολογική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», διοργανώνει, για τους εργαζόμενους του Ιδρύματος, αλληλουχία εκπαιδευτικών μαθημάτων ιατρικής επιμόρφωσης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Όσοι, πλέον των εργαζομένων του ΕΑΠ, επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα ενημερωτικά αυτά μαθήματα μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Προέδρου του ΕΑΠ, ώστε να τους αποσταλεί το σχετικό link για την ηλεκτρονική τους σύνδεση. Στοιχεία Επικοινωνίας: Μποτζακάκη Μάρθα, mbotzakaki@eap.gr, 2610367360