elen
elen

Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο ευρύτερο επιστημονικό και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει αρμονικά γνώσεις: α) στο πεδίο των τεχνών και της εικαστικής δημιουργίας, του σχεδιασμού επικοινωνίας και του δημιουργικού σχεδιασμού για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με τη βοήθεια της οπτικής επικοινωνίας, β) στο ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας, και με τη μελέτη των πεδίων του σχεδιασμού εφαρμογών στο διαδίκτυο, των συστημάτων διαδραστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού διεπιφανειών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο δημιουργικό σχεδιασμό εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων, στις διοικητικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, του σχεδιασμού και της παραγωγής συσκευασιών, καθώς επίσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών στο διαδίκτυο με έμφαση στη μελέτη διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών διεπιφανειών.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στα ανωτέρω, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

Με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα, ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • διαθέτει δημιουργικές ικανότητες που αφορούν την σύλληψη ιδέας και σύνθεση ενός εικαστικού project
  • κατανοεί τη οπτική γλώσσα και τον ρόλο της στην επικοινωνία και είναι σε θέση να αναλύει σημειολογικά μία εικόνα
  • γνωρίσει τις θεωρίες και διαδικασίες σχεδιασμού, θεωρίες επικοινωνίας, σημειωτικής, και Ιστορία της Τέχνης.
  • κρίνει και αξιολογεί κάποια σχεδιαστική πρόταση ως προς το συνολικό αισθητικό και επικοινωνιακό της αποτέλεσμα.
  • αξιολογεί από άποψη ευχρηστίας μία ψηφιακή εφαρμογή
  • σχεδιάζει για οπτική επικοινωνία, για έντυπα και ψηφιακά μέσα
  • κατανοεί τον ρόλο του μέσου, και τις προδιαγραφές που θέτει το κάθε μέσο για την σχεδίαση.
  • οργανώνει και να προγραμματίζει μία εκτυπωτική παραγωγή, γνωρίζοντας τις διαδικασίες προεκτύπωσης και μοντάζ καθώς και τις διαφορετικές εκτυπωτικές μεθόδους
  • κατέχει δεξιότητες στο σχεδιασμό και στην παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών

Απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος, ανάλογα με την εμπειρία και την εξειδίκευση τους μπορούν να εργασθούν στους ακόλουθους τομείς:

Α) Επίπεδο Δημιουργικού (Creative design), γραφιστικής και σχεδιασμού επικοινωνίας

Δημιουργικός σχεδιασμός και σχεδίαση οπτικής επικοινωνίας για έντυπα και ψηφιακά μέσα. Καλλιτεχνική Επιμέλεια Σχεδίασης για Ψηφιακά ή έντυπα μέσα (art directiοn). Γραφιστική σχεδίαση και τυπογραφία. Σχεδίαση γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής, σχεδίαση εμπειρίας χρήσης.

Β) Επίπεδο Μηχανικού (Engineering) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Διοικητικές θέσεις υψηλής εξειδίκευσης σε προεκτύπωση και εκτυπώσεις, Επιμέλεια εκδόσεων σχεδιασμού και παραγωγής εντύπων, Συστήματα διοίκησης και διαχείρισης παραγωγής εντύπων, Τεχνολογίες Cross-media pυblishing, Τεχνολογίες Premedia Εξειδικευμένη κοστολόγηση Ποιοτικός έλεγχος, Εφαρμογές ποιοτικών ελέγχων για την πιστοποιημένη εκτύπωση κατά ISO-12647, Οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής, Μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, Πωλήσεις (σε αντιπροσωπείες μηχανών και εξοπλισμού), Διαχείριση δικτύων γραφικών τεχνών, Χρωματική διαχείριση, Διαχείριση χρωματικών χώρων CIELAB CΙELCH, Μέτρηση, πιστοποίηση, και προσδιορισμός χρωματικής διαφοράς – ΔΕ, έκδοση συνταγής μελάνης για εκτυπώσεις συσκευασίας και ειδικών χρωμάτων αναμείξεως, Διαχείριση ψηφιακών αρχείων στην προεκτύπωση, Σχεδιασμός συσκευασίας, Θέσεις Τεχνικού Ασφαλείας, Εφαρμογές εξειδικευμένου λογισμικού γραφικών τεχνών, Ολιστικός σχεδιασμός συσκευασίας, Εξειδικευμένη προεκτύπωση συσκευασίας.

Γ) Επίπεδα Τεχνολογιών και σχεδιασμού πολυμέσων

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών, πολυμεσικών, και αλληλεπιδραστικών εφαρμογών, Μελέτη διάδρασης. Σχεδιασμός επικοινωνίας χρήστη-υπολογιστή (ΗCI – Human Computer Interactίon). Ανάπτυξη ειδικών τύπων εφαρμογών.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια: Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts

– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

-με βάσητοντομέαεκπαίδευσης: 0219 – History of the Art, Communication, Design, Printing, Multimedia not elsewhere classified

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο Έτος

2ο Έτος

Υ: Υποχρεωτική

Οδηγίες δήλωσης Θ.Ε.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, εάν δηλώσετε μία ΘΕ μπορείτε να δηλώσετε είτε την ΓΤΠ50 είτε την ΓΤΠ51.

Στο δεύτερο έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ μπορείτε να δηλώσετε είτε την ΓΤΠ60 είτε την ΓΤΠ61.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος 1 ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου έτους καιμία από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο ΘΕ. ή τη ΜΔΕ παράλληλα με τις ΘΕ του δεύτερου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος τις δύο τελευταίες ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Προτείνεται να αντισταθμίσετε τον χρόνο σας ώστε να μην επιλέγετε περισσότερες ΘΕ απ’ όσες μπορείτε να ανταποκριθείτε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ειρήνη Μαυρομάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Γραφιστικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός με τη χρήση Η/Υ

e-mail: mavrommati@eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367315

Ε-mail: gtp@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο