elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ) > Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΓΤΠ50 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΤΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι οι φοιτητές να συνδυάσουν αρμονικά γνώσεις: α) στο πεδίο των τεχνών και της εικαστικής δημιουργίας, του σχεδιασμού επικοινωνίας και του δημιουργικού σχεδιασμού για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με τη βοήθεια της οπτικής επικοινωνίας, β) στο ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας, και με τη μελέτη των πεδίων του σχεδιασμού εφαρμογών στο διαδίκτυο, των συστημάτων διαδραστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού διεπιφανειών. Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των μεθοδολογιών, η Θ.Ε. στοχεύει να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο δημιουργικό σχεδιασμό εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων, στις διοικητικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, του σχεδιασμού και της παραγωγής συσκευασιών, καθώς επίσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών στο διαδίκτυο με έμφαση στη μελέτη διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών διεπιφανειών. Η Θ.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στα ανωτέρω, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • κατανοεί την οπτική γλώσσα και τον οπτικό κώδικα ως ισχυρό εργαλείο για την επικοινωνία
 • αποκτήσει σφαιρική αντίληψη της ιστορίας της τέχνης και να κατανοεί την αντανάκλασή της στην σύγχρονη δημιουργική διαδικασία και το ρόλο της αναφοράς και της οικειοποίησης.
 • γνωρίσει την ιστορία, τη θεωρία και την πρακτική του οπτικού σχεδιασμού καθώς και των θεωριών της επικοινωνίας και της σημειωτικής, των μέσων και του πολιτισμού, έτσι ώστε να είναι ικανός να εκτιμήσει το ρόλο του μέσου στη δημιουργική διαδικασία και στην αντίληψη των αποτελεσμάτων της.
 • Να αναλύει, ερμηνεύει και αναγνωρίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά σχετικά με τις ιστορικές, τις κοινωνικές, και με τα μέσα πτυχές του εξεταζόμενου έργου τέχνης.
 • να κατανοεί μέσω της εφαρμογής της θεωρίας τον τρόπο που τα μέσα αντανακλούν και ταυτόχρονα διαμορφώνουν τις κοινωνίες που τα παράγουν.
 • να αναπτύξει εικαστική σκέψη, να αναγνωρίζει τα στυλ και τις κωδικοποιήσεις, τα κλειδιά και τις μεθόδους των καλλιτεχνών και των γραφιστών.
 • να ερμηνεύει, αξιολογεί και να ασκεί κριτική σε εικαστικές και γραφιστικές συνθέσεις, και να αποκτά εργαλεία για τη σύνθεση των προσωπικών του συνθέσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστορία της τέχνης – ιστορία γραφικών τεχνών και ελληνικού εντύπου
 • Οπτική επικοινωνία
 • Χρώμα – Βασικές αρχές οπτικής παιδείας
 • Οπτική Αντίληψη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες.

 

ΓΤΠ51: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΤΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθείται ανεξάρτητα, χωρίς απαραίτητα να απαιτείται να παρακολουθήσει ο φοιτητής τις λοιπές ενότητες, εφόσον επιθυμεί μεμονωμένα την παρακολούθηση μίας μόνο ενότητας. Στόχος της ενότητας είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία υλικού οπτικής επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας τόσο τυπογραφία όσο και εικόνα, και να τους εισάγει σε μια πιο συστηματική μελέτη των διαφόρων εφαρμογών της γραφιστικής, για ψηφιακά ή έντυπα μέσα.

Μέσω αυτής της ενότητας, πέραν από την εκμάθηση της ιστορίας της γραφιστικής, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στον χειρισμό τυπογραφικών στοιχείων, γραμματοσειρών, φωτογραφικών στοιχείων και στοιχείων γραφιστικής σύνθεσης, με στόχο την οπτική επικοινωνία για ψηφιακά, διαδραστικά μέσα καθώς και έντυπα μέσα (όπως βιβλία, τύπος, αφίσες, συσκευασίες κ.λπ.).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα:

 • εξοικειωθεί με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία δισδιάστατης οπτικής σχεδίασης -σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή-.
 • εξοικειωθεί με αντιπροσωπευτικά πεδία και μορφές εφαρμογής της γραφιστικής δημιουργίας.
 • μπορεί να αναφερθεί στην εξέλιξη των τυπογραφικών στοιχείων και στην εξέλιξη της γραφιστικής δημιουργίας.
 • μπορεί να κάνει σημειολογική ανάλυση μίας φωτογραφικής εικόνας.
 • μπορεί να κάνει σχεδιαστικά πειράματα, με αισθητικό χαρακτήρα, με τη σύνθεση και την επιλογή τυπογραφικών στοιχείων.
 • πειραματιστεί επίσης σχεδιαστικά με τη σύνθεση και την επιλογή φωτογραφίας.
 • πειραματιστεί στη σύνθεση εικόνας με συγκεκριμένο επικοινωνιακό στόχο και μήνυμα.
 • μπορεί να εφαρμόσει τη χρήση τυπογραφικών, γραφιστικών και φωτογραφικών στοιχείων στο σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάσει χρησιμοποιώντας τα βασικά στοιχεία και τις βασικές αρχές της σύνθεσης.
 • καλλιεργήσει τη δημιουργικότητά του/της και θα αποκτήσει δεξιότητες στην οπτική επικοινωνία χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, έντυπα ή ψηφιακά.
 • είναι σε θέση να κρίνει και να αξιολογήσει τα σχέδια του/της καθώς και τα σχέδια τρίτων σε σχέση με το συνολικό αισθητικό και επικοινωνιακό τους αποτέλεσμα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Γράμματα και αριθμοί
 • Φωτογραφία
 • Γραφιστική, Δημιουργία εντύπου υλικού
 • Διαδικασία Σχεδίασης
 • Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο, τέχνη και τεχνική
 • Διάδραση στη Σχεδίαση
 • Σύγχρονες τάσεις στη σχεδίαση, δημιουργοί
 • Βασική γλώσσα Σχεδίασης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες. 

 

ΓΤΠ60: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΤΠ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών επικεντρώνεται στην επιστημονική και τεχνολογική διάσταση των γραφικών τεχνών. Ο Κλάδος των γραφικών τεχνών με την ευρύτερή του διάσταση, αναπτύσσεται ραγδαία, ιδιαίτερα στο πεδίο των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών εκτύπωση κ και με έμφαση στον σχεδιασμό και την παραγωγή της Συσκευασίας.

Στον κλάδο εφαρμόζονται καινοτομίες και εξελίξεις που αφορούν την ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εφαρμογή πλήθους αυτοματισμών και επιμέρους στοιχείων της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0) και τις δομικές μεταβολές λόγω της εφαρμογής στρατηγικών της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας.

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται διεξοδικά όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες που αφορούν τη διαχείριση τις ροές εργασιών και τον ποιοτικό έλεγχο, την προεκτύπωση, την διαχείριση και επεξεργασία του χρώματος γραφικών τεχνών, , τις εκτυπώσεις και τις μετεκτυπωτικές επεξεργασίες (βιβλιοδεσία, συσκευασία, κυτιοποιία, ειδικές εργασίες γραφικών τεχνών για την τελειοποίηση των εντύπων – φινίρισμα). Στην ενότητα αναπτύσσονται τέλος πρότυπα και προδιαγραφές που αποτελούν οδηγίες για τον δημιουργικό σχεδιασμό και τη γραφιστική, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη και τεχνολογία των γραφικών τεχνών ξεπερνούν όρια του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι ιδέες του γραφιστικού σχεδιασμού στην εκτύπωση.

Για τους λόγους αυτούς η Θεματική Ενότητα της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών είναι πολύ σημαντική ακόμη και για εκείνους τους φοιτητές που δεν θα εργαστούν στο πεδίο της διαχείρισης των εργασιών των γραφικών τεχνών και των τεχνολογιών παραγωγής των εντύπων και εκτιμάται ότι προσφέρει ιδιαίτερα πολύτιμη και σύγχρονη γνώση μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να μπορεί να:

 • Προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά και τις εξελίξεις του κλάδο των γραφικών τεχνών ολόκληρη τη διαδικασία που ακολουθείται στην προεκτύπωση
 • Γνωρίζει την τεχνολογική της προεκτυπωτικής επεξεργασίας (επεξεργασίες, μοντάζ, δοκίμια, εκτυπωτικές πλάκες κλπ)
 • Περιγράφει και διακρίνει τις εκτυπωτικές μεθόδους ανάλογα με τις μηχανές εκτύπωσης και τις απαιτήσεις παραγωγής εντύπων
 • Περιγράφει τη μετεκτυπωτική διαδικασία και τη βιβλιοδεσία των εντύπων και τις επιμέρους επεξεργασίες
 • Διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα σε βασικές αρχές και έννοιες σχετικά με τη διαδικασία αναπαραγωγής ενός εντύπου
 • Προσδιορίζει τις ροές εργασιών και τη διαχείριση των εργασιών παραγωγής των εντύπων
 • Γνωρίζει τις διαδικασίες μέτρησης, προσδιορισμού, σύγκρισης και παραγωγής χρωμάτων και μελανών με την εφαρμογή των χρωματικών συστημάτων
 • Κατασκευάζει ένα καλλιτεχνικά δεμένο βιβλίο
 • Αξιολογεί τη συσκευασία προϊόντων και τα χαρακτηριστικά της
 • Οργανώνει και προγραμματίζει μία εκτυπωτική παραγωγή
 • Κοστολογεί μία εκτυπωτική παραγωγή
 • Εφαρμόζει μεθόδους τυποποίησης και ελέγχου της ποιότητας μιας εκτύπωσης

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Προεκτύπωση
 • Εκτύπωση
 • Εργασίες αποπεράτωσης
 • Διοίκηση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες. 

 

ΓΤΠ61: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΤΠ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η παρούσα Θεματική Ενότητα αναφέρεται αναλυτικά στα σημαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα πολυμέσα και τις εφαρμογές τους ακολουθώντας όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων. Συγκεκριμένα, επιχειρείται μία συνοπτική εισαγωγή στον τομέα των πολυμέσων, δίνονται οι ορισμοί βασικών εννοιών και αναφέρονται οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία των πολυμέσων. Ακολουθεί σύντομη αναφορά στην εξέλιξη των πολυμέσων και στον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. Περιγράφονται τα είδη των πολυμέσων, γίνεται εκτενής αναφορά στις διάφορες εφαρμογές τους και αναλύονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής. Επίσης, θα αναφερθούμε στην οργάνωση της παραγωγής μιας πολυμεσικής εφαρμογής και θα μας απασχολήσουν το οπτικοακουστικό υλικό και οι υπερσύνδεσμοι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ΓΤΠ61 η/ο φοιτήτρια/τής:

 • θα έχει κατανοήσει τις σχεδιαστικές τεχνολογίες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • θα έχει κατανοήσει την τεχνολογία των επιμέρους συνιστωσών που απαρτίζουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο αφορά το μηχανικό (hardware) και το λογισμικό (software),
 • θα έχει αναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό και στην παραγωγή πολυμεσικών εργαλείων με τη χρήση των διαφόρων προγραμμάτων εφαρμογών
 • θα έχει αναπτύξει παιδαγωγικές δεξιότητες παρουσίασης ενός θέματος (κυρίως πολυμεσικού περιεχομένου)
 • θα έχει αναπτύξει δημιουργικές ικανότητες στη σύνθεση ενός project εικαστικού δρώμενου.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Γλώσσα C- πολυμέσα, προγράμματα, δίκτυα
 • Αρχιτεκτονική ανάλυση και σύνθεση με ψηφιακά μέσα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες. 

 

ΓΤΠΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός: ΓΤΠΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι οι φοιτητές να συνδυάσουν συνδυάζει αρμονικά γνώσεις: α) στο πεδίο των τεχνών και της εικαστικής δημιουργίας, του σχεδιασμού επικοινωνίας και του δημιουργικού σχεδιασμού για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με τη βοήθεια της οπτικής επικοινωνίας, β) στο ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας, και με τη μελέτη των πεδίων του σχεδιασμού εφαρμογών στο διαδίκτυο, των συστημάτων διαδραστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού διεπιφανειών. Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των μεθοδολογιών, το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο δημιουργικό σχεδιασμό εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων, στις διοικητικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, του σχεδιασμού και της παραγωγής συσκευασιών, καθώς επίσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών στο διαδίκτυο με έμφαση στη μελέτη διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών διεπιφανειών. Η Διπλωματική εργασία προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στα ανωτέρω, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει σκοπό να συνδυάσει και να αξιοποιήσει τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν ένα θέμα της επιλογής τους για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους, λαμβάνοντας υπόψη έναν ειδικό κατάλογο θεμάτων (με περιγραφές) που συντάσσουν οι συνεργαζόμενοι διδάσκοντες. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται με βάση την ευρύτερη θεματολογία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Οι φοιτητές πρέπει να προετοιμάσουν το τελικό θέμα και την περιγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με τον σύμβουλο-καθηγητή τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της ΜΔΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • είναι σε θέση να διεξάγουν πρωτότυπη έρευνα στη σχεδίαση, σχετιζόμενη με τις γνώσεις των θεματικών ενοτήτων
 • είναι σε θέση να αναζητούν, συλλέγουν, επαληθεύουν, επεξεργάζονται κριτικά-συνθετικά και παρουσιάζουν αποτελεσματικά πληροφορίες
 • χειρίζονται κριτικά και υπεύθυνα τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς πηγές

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες του Γενικού Κανονισμού, των Οδηγιών εκπόνησης – παρουσίασης των ΔΕ και των εντύπων, απευθυνθείτε στο portal και ειδικότερα στη http://study.eap.gr.

Προαπαιτούμενα: Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων Θ.Ε. του Προγράμματος. 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο