Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία (ΚΥΚ) > Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΥΚ50 Περιβάλλον Καλλιεργειών υπό Κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ50
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική


Γνωστικά αντικείμενα:

–       Στοιχεία ηλιακής τεχνικής

–       Υλικά κάλυψης θερμοκηπίων

–       Υλικά κάλυψης διχτυοκηπίων

–       Ενεργειακό ισοζύγιο καλλιεργειών υπό κάλυψη

–       Κλιμογράφημα κλιματικής καταλληλότητας για καλλιέργειες υπό κάλυψη

–       Υδατικό ισοζύγιο υπό κάλυψη

–       Αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων υπό κάλυψη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ51 Φυτοπροστασία καλλιεργειών υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ51
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα:

I.Εχθροί

–       Ζωικοί εχθροί καλλιεργειών υπό κάλυψη (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις,

τρωκτικά).

–       Μορφολογία, βιο-οικολογία.

–       Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης εχθρών των καλλιεργειών υπό κάλυψη.

–       Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών υπό κάλυψη

II.Ασθένειες

–       Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης ασθενειών των καλλιεργειών υπό κάλυψη

–       Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενειών των καλλιεργειών

–       Μοριακή Φυτοπαθολογία ασθενειών των καλλιεργειών

–       Γεωργική φαρμακολογία-υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

–       Αλληλεπίδραση φυτών-παθογόνων

–       Οικοτοξικολογία περιβάλλοντος

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ52 Ολοκληρωμένη και Βιολογική Καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ52
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα:

–       Ταξινόμηση και συνοπτική παρουσίαση των κηπευτικών

–       Επίδραση ριζικού και εναέριου περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη

–       Πολλαπλασιασμός κηπευτικών – Πολλαπλασιαστικό υλικό, Φυτώρια, αγενής αναπαραγωγή

–       Καλλιέργεια κηπευτικών σε χαμηλή κάλυψη

–       Καλλιέργεια κηπευτικών σε θερμοκήπια

–       Καλλιέργεια κηπευτικών σε διχτυοκήπια

–       Ολοκληρωμένη διαχείριση άρδευσης & λίπανσης κηπευτικών υπό κάλυψη

–       Σύγχρονες τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής στις κηπευτικές καλλιέργειες υπό κάλυψη

–       Βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη

–       Συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί στις καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ53 Κατασκευές και εξοπλισμός καλλιεργειών υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ53
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα:

–       Τύποι, υλικά, τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων

–       Θέρμανση θερμοκηπίων

–       Αερισμός

–       Δροσισμός θερμοκηπίων

–       “Εμπλουτισμός θερμοκηπίου με CO2”

–       Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση Α.Π.Ε.

–       Άρδευση διχτυοκηπίων

–       Κλειστές εγκαταστάσεις παραγωγής φυτών εργοστασιακού τύπου (plant factories)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ54 Υδροπονικές καλλιέργειες υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ54
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική


Γνωστικά αντικείμενα:

–       Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ιστορική ανασκόπηση. Σκοπιμότητα καλλιέργειας σε υδροπονικά συστήματα

–       Υποστρώματα υδροπονικών καλλιεργειών

–       Εξοπλισμός υδροπονικών καλλιεργειών

–       Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών σε καθαρό θρεπτικό διάλυμα (συστήματα επίπλευσης, NFT, DFT, αεροπονία)

–       Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών σε υποστρώματα (καλλιέργεια σε σάκους, γλάστρες, φυτοδοχεία, υδροπονικά κανάλια)

–       Παρασκευή θρεπτικού διαλύματος

–       Έλεγχος & αναπροσαρμογές θρεπτικού διαλύματος σε ανοιχτά υδροπονικά συστήματα

–       Έλεγχος & αναπροσαρμογές θρεπτικού διαλύματος σε κλειστά υδροπονικά συστήματα.

–       Άρδευση υδροπονικών καλλιεργειών.

–       Ειδικό μέρος: Επιλογή συστήματος υδροπονικής καλλιέργειας, τοποθέτηση φυτών, τεχνική καλλιέργειας εκτός εδάφους, θρέψη και άρδευση για τα σημαντικότερα φυτά θερμοκηπίου.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ55 Φυσιολογία καταπόνησης

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ55
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα:

–       Εισαγωγή στη βασική δομή και τις βασικές λειτουργίες των φυτών

–       Κλιματική αλλαγή και οι πιθανές επιπτώσεις της στη γεωργική παραγωγή τα σενάρια

–       Υπερθέρμανση και οι επιπτώσεις της

–       Συσσώρευση αλάτων στο έδαφος ή στο θρεπτικό διάλυμα

–        Έλλειψη νερού

–       Χαμηλή ένταση ακτινοβολίας

–       Απουσία υπεριώδους και τα μορφογενετικά αποτελέσματα

–       Οι διακυμάνσεις της συγκέντρωσης CO2

–       Ανεπαρκής αερισμός του εδάφους ή του θρεπτικού διαλύματος

–       Οξειδωτική καταπόνηση: Το σταυροδρόμι συνάντησης των ανεπιθύμητων παρενεργειών των καταπονήσεων

–       Το χημικό οπλοστάσιο των φυτών έναντι παθογόνων και εντόμων

–       Οι αμυντικοί μηχανισμοί των φυτών έναντι παθογόνων και εντόμων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..
Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ56 Παραγωγή δρεπτών ανθέων, γλαστρικών φυτών και φυτωριακού υλικού υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ56
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική


Γνωστικά αντικείμενα:

–       Σημασία και προοπτικές της σύγχρονης επιχειρηματικής ανθοκομίας

–       Βοτανική και καλλιεργητική ταξινόμηση των καλλωπιστικών φυτών

–       Κλάδοι ανθοκομικής παραγωγής υπό κάλυψη (δρεπτά άνθη, γλαστρικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό ανθοκομικών φυτών)

–       Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθοκομική παραγωγή υπό κάλυψη (ριζικό περιβάλλον, ηλιακή ακτινοβολία και φωτισμός, θερμοκρασία, υγρασία αέρα).

–       Πολλαπλασιασμός καλλωπιστικών φυτών. Κλασσικές μέθοδοι (εγγενής αναπαραγωγή με σπόρο, αγενής αναπαραγωγή με διαίρεση, παραφυάδες, καταβολάδες, μοσχεύματα, υπόγεια βλαστικά όργανα). Ιστοκαλλιέργεια. Εμβολιασμοί καλλωπιστικών φυτών. Ανθοκομικά φυτώρια.

–       Σύγχρονες τεχνικές παραγωγής δρεπτών ανθέων υπό κάλυψη

–       Σύγχρονες τεχνικές παραγωγής γλαστρικών φυτών υπό κάλυψη

–       Εφαρμογή χημικών ρυθμιστών αύξησης στις ανθοκομικές καλλιέργειες υπό κάλυψη

–       Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί (τυποποίηση συντήρηση και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ57 Περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντικές μελέτες και ανακύκλωση αποβλήτων καλλιεργειών υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ57
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική


Γνωστικά αντικείμενα:

–       Εφαρμογή των οδηγιών των Διεθνών οργανισμών όπως του FAO, EPA των ΗΠΑ και των κανόνων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Πολιτεία με βάση τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

–       Η πολιτική και το νομικό πλαίσιο της χώρας μας που διέπει την εφαρμογή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος στη γεωργία και το περιβάλλον.

–       Σύνθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και ιλύος.

–       Παράμετροι ποιότητας (α)-Οργανική ουσία (BOD, COD) (β)-Μικροοργανισμοί (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, πρωτόζωα, ελμίνθες, κλπ) (γ)-χημικά στοιχεία (μακρο-, μικροθρεπτικά, βαρέα μέταλλα)

–       Τοξικές οργανικές ενώσεις, ξενοβιοτικά, φαρμακευτικές ουσίες, μικροπλαστικά και λοιπές τοξικές ουσίες.

–       Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων και της ιλύος στις υπό κάλυψη καλλιέργειες.

–       Επιπτώσεις των υγρών επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων στο έδαφος και στα φυτά και πρόβλεψη του κινδύνου ρύπανσης του εδάφους με βαρέα μέταλλα με τη βοήθεια των δεικτών ρύπανσης

–       Διαχειριστικές μέθοδοι αποτελεσματικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος για την άμβλυνση των κινδύνων σε βάρος του εδάφους των φυτών και της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας του περιβάλλοντος.

–       Συστήματα διαχείρισης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις υπό κάλυψη καλλιέργειες όπως: μεταφοράς, αποθήκευσης, διανομής και εφαρμογής τους, στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

–       Κομποστοποίηση της ιλύος με ανάμειξη με διάφορα φυτικά υπολείμματα προς δημιουργία οργανικών λιπασμάτων καταλλήλων για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚΔΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Η διπλωματική εργασία θα είναι επιστημονική εργασία βιβλιογραφικού χαρακτήρα ή/και ερευνητική εργασία και θα αφορά στην εις βάθος διερεύνηση ενός θέματος όπως διαμορφώνεται σήμερα. Το συγκεκριμένο θέμα θα άπτεται του Μ.Π.Σ και κάποιας Θ.Ε ενώ θα δίνεται και δυνατότητα στον φοιτητή να ασχοληθεί διεξοδικά με ένα υποσύνολο της επιστήμης που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Θα ορίζεται επιβλέπων – σύμβουλος που θα συνεργάζεται και θα συμβουλεύει τον φοιτητή καθώς και τριμελής επιτροπή που θα αξιολογεί τη Διπλωματική Εργασία. Θα υπάρχουν συχνές δια ζώσης συναντήσεις ή τηλεσυναντήσεις του επιβλέποντα καθηγητή με τον φοιτητή μέχρι να εκπληρωθούν οι διδακτικοί στόχοι της ΔΕ. Ο φοιτητής θα προβεί στη συγγραφή της διατριβής ~80-100 σελίδες, ενώ στο τέλος, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, σε ανοικτό σεμινάριο, θα παρουσιάσει τη ΔΕ υπό μορφή διάλεξης. Έχει δε διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Προδιαγραφές Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.):

 

ΚΥΚΠΑ Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚΠΑ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προδιαγραφές Πρακτικής Άσκησης: Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει 15νθήμερη πρακτική άσκηση σε θερμοκηπιακές μονάδες και διχτυοκήπια δημόσιων φορέων (Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων) ή/και σε ιδιωτικές οργανωμένες επιχειρήσεις καλλιεργειών υπό κάλυψη υπό την εποπτεία και καθοδήγηση επιβλέποντα Καθηγητή.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Ε.Π.Α., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:
Προαπαιτούμενα: Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των οκτώ (8) Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση