Δημόσια Διοίκηση

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Δημόσια Διοίκηση
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει Θεματικές Ενότητες που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση».

Γενικές Πληροφορίες

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων εξαμηνιαίας διάρκειας του προγράμματος.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού δημοσίου δικαίου και τις ειδικές αρχές που ρυθμίζουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης.
  • προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, καθώς και το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί.
  • εφαρμόζουν τις νέες μορφές διακυβέρνησης στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.
  • αναγνωρίζουν τον στρατηγικό ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
  • ορίζουν το πεδίο της αρμοδιότητάς τους σε συνδυασμό με τις γενικότερες λειτουργίες του θεσμού όπου δραστηριοποιούνται.
  • χρησιμοποιούν σύνθετα εργαλεία ανάλυσης και εφαρμογής πολιτικών στη δημόσια διοίκηση όσο και από μορφές συγκεκριμένων εφαρμογών. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 – Management and Administration
  • με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

* 10 από τις προσφερόμενες θέσεις ανά εξάμηνο εισαγωγής καταλαμβάνονται από σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά (4) έτη τα οποία διαιρούνται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τρεις (3) Θεματικές Ενότητες δέκα (10) πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστη.  

Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά έτος και εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής:

 Α’ Έτος Σπουδών
1ο  Εξάμηνο

 2ο  Εξάμηνο

Β’ Έτος Σπουδών
3ο  Εξάμηνο

 4ο  Εξάμηνο

Γ’ Έτος Σπουδών

 5ο Εξάμηνο

 6ο Εξάμηνο

Δ’ Έτος Σπουδών
7ο  Εξάμηνο

8ο  Εξάμηνο

 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τις δύο (2) ΘΕ του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τέσσερα (4) έτη.

Για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις 24 Θ.Ε. του προγράμματος.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Ιωάννης Ψυχάρης
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος

Χαράλαμπος Ανθόπουλος
Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αθανάσιος Μιχιώτης
Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Μιχάλης Σπουρδαλάκης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αυγουστίνος Δημητράς
Αν. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιωάννης Ψυχάρης, Καθηγητής
e-mail:  psych.ioannis@ac.eap.gr

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΔ11 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ anth@eap.gr
ΔΗΔ12 ΠΕΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ pempetzoglou.maria@ac.eap.gr
ΔΗΔ13 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ecristofil@eap.gr
ΔΗΔ21 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ tsirmpas.ioannis@ac.eap.gr
ΔΗΔ22 ΧΡΗΣΤΟΥ-ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ christou-varsakelis.dimitrios@ac.eap.gr
ΔΗΔ23 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ dimitriadis.sotirios@ac.eap.gr
ΔΗΔ31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ papadopoulou.triantafyllia@ac.eap.gr
ΔΗΔ32 ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ stavros.mavroudeas@ac.eap.gr
ΔΗΔ33 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ chatzivasileiou.evanthis@ac.eap.gr
ΔΗΔ41 ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ magoulios.georgios@ac.eap.gr
ΔΗΔ42 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ kassavetis.dimostenis@ac.eap.gr
ΔΗΔ43 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ papazoglou.emmanouil@ac.eap.gr
ΔΗΔ51 ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ psych.ioannis@ac.eap.gr
ΔΗΔ52 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ kostopoulos.tryfonas@ac.eap.gr
ΔΗΔ53 ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ tselios.dimitrios@ac.eap.gr

 

Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας υπολογίζεται σε σχέση με τις Πιστωτικές Μονάδες, μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 25€. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κάθε Θεματική Ενότητα (10 ects) κοστολογείται στα 250€ και το σύνολο των διδάκτρων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ανέρχεται στις 6.000€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367305 & 2610 367302
Ε-mail: dhd@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση