LRM 55 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

 

Κωδικός ΘΕ: LRM 55

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 10

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο: (2ο)

Γλώσσα: Αγγλικά

Συντονιστής ΘΕ:ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 55

Τα ψηφιακά μέσα και οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών έχουν αλλάξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη συμμετοχή στη ζωή και στα εργασιακά περιβάλλοντα του 21ου αιώνα. Ο στόχος αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με τους νέους αναδυόμενους γραμματισμούς σε σχολικά και εξωσχολικά πλαίσια καθώς η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία οδηγεί στην αύξηση των μέσων και των τρόπων αναπαράστασης και επικοινωνίας. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες/τές θα έρθουν σε επαφή με τις σημαντικότερες θεωρίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού και θα αποκτήσουν επίγνωση των τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών. Θα εκπαιδευθούν στο να κατανοούν και να ασκούν κριτική στη μάθηση μέσω τεχνολογίας και να εφαρμόζουν αυτές τις δεξιότητες στη διδασκαλία στο πλαίσιο τυπικών, μη τυπικών και άτυπων σχολικών περιβαλλόντων. Επιπλέον, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίσουν μαθησιακές και διδακτικές τεχνολογίες, θα αναζητήσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, και θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν μαθησιακά αντικείμενα και εκπαιδευτικά σενάρια που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:

-        συζητούν σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη σχολική αλλαγή

-        αναστοχάζονται σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στην ένταξη των μεταναστών/ριών και των προσφύγων

-        αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες

-        αναπτύξουν επίγνωση του τι σημαίνει γραμματισμός στον 21ο αιώνα

-        είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ασκούν κριτική στις σημαντικότερες θεωρίες και τάσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

-        είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να δημιουργούν μαθησιακά περιβάλλοντα που αξιοποιούν την τεχνολογία και υποστηρίζουν τη μάθηση όλων των μαθητριών/τών

-        είναι σε θέση να ενσωματώνουν τα νέα σε παλαιότερα μέσα, και τους νέους στους παλαιότερους γραμματισμούς και τις κοινωνικές πρακτικές

-        αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων που αφορούν τη μάθηση της δεύτερης γλώσσας

-        αναπτύξουν καλές πρακτικές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη χρήση ψηφιακών μέσων σε μαθησιακά περιβάλλοντα

-        εφαρμόζουν τις θεωρίες μάθησης για να συζητούν αναφορικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη δημιουργία ουσιαστικών και μαθησιακών εμπειριών για τις/τους μαθήτριες/τές

Γνωστικά Αντικείμενα

-        Τεχνολογία, Αλλαγή του Σχολείου και Ένταξη

-        Αναδυόμενες Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Μάθηση

-        Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

-        Διαδικτυακή Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ.

Main Menu