ΒΝΠ52 Καταγραφή́ και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής:

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν στη νευροεπιστήμη και τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου, να γνωρίσουν απεικονιστικές μέθοδοι και διαδικασίες καταγραφής και ανάλυσης εγκεφαλικού σήματος μέσω κατάλληλων τεχνικών και λογισμικών.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

  • να περιγράφετε τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου
  • να εξηγείτε τις γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου
  • να περιγράφετε τις απεικονιστικές μέθοδοι
  • να καταγράφετε εγκεφαλικά σήματα
  • να αναλύετε σήματα
  • να προσδιορίζετε περιοχές αξιοποίησης των νευροεπιστημών

Γνωστικά Αντικείμενα:

  • Προσδιορισμός και μελέτη βιοσημάτων
  • Εντοπισμός και επεξεργασία νευρικών βιοσημάτων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

Main Menu