ΒΝΠ53 Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής:

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη Νευροανατομία και τη Νευροβιολογία και να εισαχθούν στις κατηγορίες των νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, του περιφερικού νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, καθώς και στις έννοιες της Αναγέννησης, Πλαστικότητας, του Μηχανικού ελέγχου και τις αρχές Γενετικής Ανθρώπου με έμφαση στα κληρονομικά νευρολογικά νοσήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

  • να περιγράφετε τα βασικά ανατομικά και κυτταροβιολογικά στοιχεία του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου
  • να εξηγείτε τη δομή και λειτουργία ομάδων νευρικών κυττάρων σε περιοχές του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος
  • να περιγράφετε τη δομή και λειτουργία των οργανιδίων των νευρώνων
  • να αναλύετε νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, του περιφερικού νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος

Γνωστικά Αντικείμενα:

  • Νευροανατομία
  • Νευρική Αποκατάσταση

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

Main Menu