ΒΝΠ55 Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού́

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής:

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν σε ζητήματα δομών δεδομένων, σχεδιασμού, ανάλυσης και χαρτογράφησης βιολογικών βάσεων δεδομένων, Python ή Antha με εφαρμογές σε συγκεκριμένα θέματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

  • να σχεδιάζετε βιολογικές βάσεις δεδομένων
  • να πραγματοποιείτε ερωτήματα σε SQL
  • να περιγράφετε τις δομές δεδομένων
  • να εξηγείτε τις ΑΔΤ
  • να υλοποιείτε ΑΔΤ

Γνωστικά Αντικείμενα:

  • Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
  • Γλώσσες Προγραμματισμού για βιολογικά δεδομένα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

Main Menu