ΔΕΑ01 Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ01
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών εργαλείων λήψης αποφάσεων μεταξύ των οποίων η περιγραφική στατιστική, παλινδρόμηση, πιθανότητες και γραμμικός προγραμματισμός. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε διαδικασία απόφασης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu