ΔΕΑ02 Συστήματα Διανομής

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ02
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται μία σειρά θεμάτων που αφορούν την παραγωγή και διανομή προϊόντων. Μεταξύ αυτών είναι η πρόβλεψη και ανάλυση ζήτησης, η οργάνωση παραγωγής, η διαχείριση παραγωγικών διαδικασιών, η μεταφορά και διακίνηση προϊόντων και η διαχείριση αποθεμάτων.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu