ΔΕΑ02 Συστήματα Διανομής

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ02

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται μία σειρά θεμάτων που αφορούν την παραγωγή και διανομή προϊόντων. Μεταξύ αυτών είναι η πρόβλεψη και ανάλυση ζήτησης, η οργάνωση παραγωγής, η διαχείριση παραγωγικών διαδικασιών, η μεταφορά και διακίνηση προϊόντων και η διαχείριση αποθεμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • αναλύουν τη διαδικασία διαχείρισης των συστημάτων διανομής
  • εφαρμόζουν μοντέλα πρόβλεψης, πολιτικές βέλτιστων αποθεμάτων, διαχείρισης αποθήκης, επιλογής προμηθευτών και επιλογής τοποθεσίας εγκατάστασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων διανομής,
  • αναγνωρίζουν τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu