ΔΕΑ03 Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Εφοδιαστική Αλυσίδα

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ03

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εστιάζει στην κατανόηση βασικών αρχών χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής και στην συσχέτιση αυτών με δραστηριότητες στα πλαίσια μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Σκοπός του μαθήματος είναι μέσω μελετών περίπτωσης να γίνει κατανοητό στους φοιτητές/τριες ο τρόπος με τον οποίον αποφάσεις που σχετίζονται με στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοήσουν βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής θεωρίας
  • αναλύουν σε βάθος τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με αποφάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu