ΔΕΑ04 Ανάλυση Συστημάτων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ04
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην θεωρία συστημάτων και στον συστημικό τρόπο σκέψης. Με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης είναι δυνατή η καταγραφή, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu