ΔΕΑ04 Ανάλυση Συστημάτων

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ04

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην θεωρία συστημάτων και στον συστημικό τρόπο σκέψης. Με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης είναι δυνατή η καταγραφή, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • σκέφτονται και να επιλύουν προβλήματα με συστημικό τρόπο
  • κατανοούν τις δυναμικές κάθε συστήματος παραγωγής και μεταφορών
  • διαχειρίζονται σύνθετα προβλήματα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu