ΔΕΑ05 Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείριση Κινδύνου

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ05

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εξετάζει και αναλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης με τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες να έχουν παγκόσμια παρουσία. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύεται η ενότητα είναι η επιλογή τοποθεσίας παραγωγής και διανομής, επιλογή προμηθευτών, επιλογή 3PL και μεταφορικού μέσου και άλλα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες
  • διαχειρίζονται συνθήκες αβεβαιότητας με αποτελεσματικό τρόπο
  • σχεδιάζουν αποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσίδες παγκόσμιας εμβέλειας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu