ΔΕΑ07 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Κωδικός Μ.Δ.Ε.: ΔΕΑ07
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος της Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα εκπόνησης: Αγγλική

Σκοπός της Μ.Δ.Ε.: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή/τρια να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά η διάρκεια των σπουδών του στο Πρόγραμμα Σπουδών διαπραγματευόμενος/η ένα σύγχρονο πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους καθώς επίσης και τη θεωρία με την πράξη.

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, μπορείτε να μεταβείτε στον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές - Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Main Menu