ΔΕΑ11 Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Α’

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα στοχεύει στην ανασκόπηση και κατανόηση του πεδίου της θαλάσσιας εφοδιαστικής και μεταφορικής αλυσίδας μέσω της παρουσίασης των διαφόρων μοντέλων στρατηγικής και εφαρμογών στο ναυτιλιακό χώρο. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύονται στα πλαίσια του μαθήματος είναι ο ρόλος των λιμένων, τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών αγαθών και προϊόντων που μεταφέρονται, ο ρόλος των εμπορικών συμφωνιών κα άλλα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας μεταφοράς
  • αναλύουν και να βελτιστοποιούν τα στάδια και τις διαδικασίες των διαφορετικών θαλάσσιων συστημάτων
  • σχεδιάζουν στρατηγικές εναρμόνισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιλογής θαλάσσιου μέσου

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu