ΔΕΑ12 Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Α’

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου, μελετά εις βάθος τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες για την πρόβλεψη του όγκου μεταφοράς αυτών. Αναλύει τις έννοιες της κυκλοφοριακής ροής, του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών αναμονής, τιμολόγησης μεταφορικών συστημάτων, και αξιολόγησης μεταφορικών έργων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταφορικών συστημάτων
  • αναλύουν σύνθετα προβλήματα εμπορευματικών ροών
  • αξιολογούν την επιλογή συνδυασμού μεταφορικών μέσων με βάση τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων
  • Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu