ΔΕΑ21 Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ21

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Β’

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εστιάζει στην αγορά του πετρελαίου και στις δυναμικές που τη διέπουν. Παρουσιάζει σε βάθος τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την εξόρυξη μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο τα στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. Η ενότητα εφαρμόζει μεθόδους και θεωρία εφοδιαστικής αλυσίδας στην πράξη.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις δυναμικές της αγοράς πετρελαίου
  • αναλύουν τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου και παραγώγων αυτού
  • γνωρίζουν τις εμπορικές διαδρομές του πετρελαίου και παραγώγων και τις γεωπολιτικές ισορροπίες που τις διέπουν

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu