ΔΕΑ22 Οικονομικά της Ενέργειας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Β’

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές αρχές των οικονομικών της αγοράς ενέργειας μέσω θεωρίας και μελετών περίπτωσης. Στα πλαίσια της ενότητας γίνεται αναφορά τόσο στις παραδοσιακές μορφές ενέργειας όσο και στις ανανεώσιμες μορφές.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις οικονομικές δυναμικές των διαφόρων μορφών ενέργειας
  • αναλύουν την προσφορά και ζήτηση των διαφόρων ενεργειακών πηγών
  • γνωρίζουν τις εμπορικές διαδρομές και τις γεωπολιτικές ισορροπίες που τις διέπουν

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu