ΔΕΑ31 Διαχείριση Προμηθειών

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ31
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Γ’
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται αποφάσεις που σχετίζονται με σύγχρονα θέματα προμηθειών. Με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να σχεδιάζου και να υλοποιούν στρατηγικές προμηθειών σύμφωνες με τους επιχειρηματικούς αντικειμενικούς στόχους μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu