ΔΕΑ31 Διαχείριση Προμηθειών

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Γ’

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται αποφάσεις που σχετίζονται με σύγχρονα θέματα προμηθειών. Με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να σχεδιάζου και να υλοποιούν στρατηγικές προμηθειών σύμφωνες με τους επιχειρηματικούς αντικειμενικούς στόχους μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • διεκπεραιώνουν συμβόλαια με πολλαπλά μέρη
  • δημιουργούν και συντηρούν σχέσεις με προμηθευτές
  • κοστολογούν και τιμολογούν με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu