ΔΕΑ32 Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ32

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Γ’

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Στα πλαίσια της ενότητας παρουσιάζονται οι βασικές αρχές διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να έχει κατά νου ένα διοικητικό στέλεχος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσω θεωρίας, μελετών περίπτωσης και προσομοιώσεων οι φοιτητές αναλύουν μία σειρά περιπτώσεων και καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα πλαίσια διαχείρισης συμβολαίων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • σχεδιάζουν μία διαπραγμάτευση
  • διεκπεραιώνουν διαπραγματεύσεις με πολλά μέρη
  • διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις μέσω αυτοελέγχου

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu