ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής και στις τρεις Κατευθύνσεις

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης αποσκοπώντας στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν σε περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊόντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το EXCEL γίνεται εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήματα υφισταμένων μελετών περίπτωσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • προσεγγίζουν μεθοδολογικά θέματα προβλέψεων
  • κάνουν χρήση εργαλείων πρόβλεψης σε θέματα ζήτησης
  • έχουν βαθιά γνώση μοντέλων πρόβλεψης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu