ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ42
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής και στις τρεις Κατευθύνσεις
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση με το σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. Με τη χρήση πιθανοτήτων, σεναρίων και οικονομικών παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu