ΔΕΑ43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ43
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής στις Κατευθύνσεις Α΄ & Β΄
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση του εννοιολογικού υπόβαθρου καθώς και των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολό τους, αποτελούν υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Έμφαση δίνεται σε θέματα ηγεσίας και μεθόδων διαχείρισης ομάδων εργασίας.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu