elen
elen

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΤΛΧ51Β Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών

Κωδικός ΘΕ: ΤΛΧ51Β

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών
 • Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης

Μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ:

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να

 • διακρίνουν τις βασικές αρχές και τρόπους διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ̇
 • περιγράφουν τις βασικές στρατηγικές τραπεζικής ανάπτυξης σε περιβάλλον ομαλότητας αλλά και σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης ̇
 • αναφέρουν διεθνή παραδείγματα τραπεζικής οργάνωσης και ανάπτυξης ̇
 • εντοπίζουν διεθνείς κοινές τάσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα ̇
 • αξιολογούν όλα τα είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τραπεζικοί οργανισμοί ̇
 • εφαρμόζουν μεθόδους διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων των τραπεζικών οργανισμών.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%.

 

ΤΛΧ53 Λογιστική Ι

Κωδικός ΘΕ: ΤΛΧ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Προχωρημένη Λογιστική

Μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ:

 Με την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να

 • αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές και τον ρόλο της χρηματοοικονομικής λογιστικής στις οικονομικές οντότητες ̇
 • αξιολογούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων και να αναλύουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε οικονομικής οντότητας ̇
 • κατανοούν τη λογιστική λειτουργία των οικονομικών οντοτήτων αναφορικά με τα πάγια, τα αποθέματα, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και όλους τους λογαριασμούς της οικονομικής οντότητας
 • καταλαβαίνουν τη σημασία των μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών δεδομένων μίας οντότητας.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%.

 

ΤΛΧ52Β Χρηματοοικονομική

Κωδικός ΘΕ: ΤΛΧ52Β

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ:

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να

 • αξιολογούν τα επενδυτικά σχέδια μιας επιχείρησης τόσο σε συνθήκες βεβαιότητας όσο και αβεβαιότητας, να υπολογίζουν το κόστος και τον κίνδυνο μιας επένδυσης και τις καθαρές ταμειακές ροές της. Επίσης, να κατανοούν και να υπολογίζουν το βέλτιστο σημείο επενδύσεων μιας επιχείρησης ̇
 • κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, και να αποτιμούν ομόλογα και μετοχές, καθώς και την χρήση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου. Επίσης, να εκτιμούν το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων μιας επιχείρησης και να αναλύουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων ̇
 • κατανοούν τη σημασία των ταμειακών ροών μιας επιχείρησης, το στόχο μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης και τα προβλήματα αντιπροσώπευσης ̇
 • αντιλαμβάνονται τις πολιτικές διανομής κερδών και το πληροφοριακό περιεχόμενο που ενέχουν, καθώς και τη σύνδεσή τους με τον κύκλο ζωής της επιχείρησης, όπως επίσης να κατανοούν τους κανόνες που διέπουν τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%.

 

ΤΛΧ54 Λογιστική ΙΙ

Κωδικός ΘΕ: ΤΛΧ54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Λογιστική Εταιριών
 • Διοικητική Λογιστική
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ:

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να

 • εφαρμόζουν βασικές τεχνικές Διοικητικής Λογιστικής για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, του κόστους παραχθέντων αλλά και του κόστους πωληθέντων προϊόντων  ̇
 • αξιολογούν κριτικά και εφαρμόζουν τα διάφορα Συστήματα Κοστολόγησης ̇
 • εφαρμόζουν Ανάλυση Κόστους- Κέρδους -Όγκου ̇
 • ετοιμάζουν και αξιολογούν προϋπολογισμούς  ως εργαλείο Σχεδιασμού και Ελέγχου  ̇
 • εφαρμόζουν πρότυπη κοστολόγηση και ανάλυση αποκλίσεων ̇
 • εφαρμόζουν τις βασικές πρακτικές λογιστικής  για  Ομόρρυθμες,  Ετερόρρυθμες και Ανώνυμες Εταιρείες  ̇
 • αξιολογούν και να εφαρμόζουν βασικά ΔΛΠ  ̇
 • αξιολογούν  κριτικά την σημασία και το ρόλο της Λογιστικής

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Y, 40)

Περίγραμμα ΘΕ

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης ΜΔΕ σε ΠΜΣ με ετήσιες ΘΕ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://study.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο