elen
elen

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών στον κλάδο ‘Σεισμική Μηχανική, Σεισμική Ανάλυση Κατασκευών, Σεισμικός Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Κατασκευών’.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2023

Για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τις τέσσερις θεματικές ενότητες του προγράμματος:

ΣΜΑ50 – Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

ΣΜΑ51 – Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και Σεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Κατασκευών

ΣΜΑ62 – Σεισμικός Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Κτιριακών Κατασκευών

ΣΜΑ63 – Ειδικά Θέματα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών σε Σεισμό

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς και τις τέσσερεις θεματικές ενότητες είναι σε θέση:

  • να αναλύσουν ένα πρόβλημα δυναμικής των κατασκευών σε επιμέρους προβλήματα, να συνθέτουν κατάλληλα υποπροβλήματα, να αξιολογούν προσομοιώσεις συστημάτων και μεθόδους υπολογισμού απόκρισης των κατασκευών και να αποτιμούν αποτελέσματα ανάλυσης και σύνθεσης, όπως αυτά σχετίζονται με την πράξη.
  • να μπορούν να αξιολογήσουν τη σεισμική επικινδυνότητα έργων πολιτικού μηχανικού και να προχωρήσουν στον αντισεισμικό σχεδιασμό φυσικών πρανών, φραγμάτων, επιχωμάτων, τοίχων αντιστήριξης και επιφανειακών και βαθέων θεμελιώσεων.
  • να προχωρήσουν στον ή να αξιολογήσουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών ή σύμμικτων κατασκευών.
  • να αναγνωρίσουν τις κατασκευές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη σεισμική τρωτότητα και να προχωρήσουν στον ανασχεδιασμό τους επισκευάζοντας ή ενισχύοντας κρίσιμα δομικά τους στοιχεία. Επίσης θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις, που απαιτούνται για την προσέγγιση και ανάλυση της διαδικασίας αναστήλωσης ενός μνημείου ή όποιας άλλης επέμβασης, ώστε να διασφαλίζεται η διάσωσή του και η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια του Προγράμματος  φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 58 Architecture and building

– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0732 Building and civil engineering

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

Οδηγίες Επιλογής Θ. Ε.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει και τις τρεις Θ.Ε. ΣΜΑ50, ΣΜΑ51  και  ΣΜΑ62.  Εάν  ο  φοιτητής  δεν  διαθέτει  τον  απαιτούμενο  χρόνο  θα  πρέπει  να επιλέξει πρώτα τη Θ.Ε. ΣΜΑ50 ή τις Θ.Ε. ΣΜΑ50 και ΣΜΑ51.
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την Θ.Ε. ΣΜΑ63, εφόσον έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τις τρεις θεματικές ενότητες. Έτσι το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη.
Κατά  τη  διαδικασία  δήλωσης  ΘΕ  πρέπει  να  εξαντλούνται  πρώτα  οι  ΘΕ  προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών.
Για  την  απόκτηση  του  Μ.Δ.Ε.  είναι  υποχρεωτική  η  επιτυχής  παρακολούθηση  και  των τεσσάρων Θ.Ε καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ταχύρρυθμο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα

Στο ΠΜΣ προσφέρεται ταχύρρυθμο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (foundation course). Το προπαρασκευαστικό αυτό πρόγραμμα είναι ενισχυτικού/υποστηρικτικού χαρακτήρα και η παρακολούθηση του θα είναι προαιρετική, ενώ το κόστος του (ίσο με το 25% του κόστους μίας ΘΕ), επιβαρύνει τους φοιτητές. Το εν λόγω πρόγραμμα θα αφορά, κατά κύριο λόγο, στους φοιτητές που δεν κατέχουν Δίπλωμα/Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού αλλά έχουν Δίπλωμα/Πτυχίο άλλης ειδικότητας Μηχανικού. Σε καμία περίπτωση το παρασκευαστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις ΘΕ του προγράμματός σπουδών. Το παρασκευαστικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τριών (3) συναντήσεων διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών η κάθε μια. Στις συναντήσεις αυτές θα διδάσκονται στοιχεία μητρωϊκής στατικής ανάλυσης κατασκευών, στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης κατασκευών, στοιχεία αντοχής υλικών, στοιχεία εδαφομηχανικής και στοιχεία σχεδιασμού μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα. Το υλικό διδασκαλίας θα είναι διαθέσιμο στους φοιτητές με τη μορφή συνοπτικών σημειώσεων (με αριθμητικά παραδείγματα) 80-100 σελίδων και όχι βιβλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με έμφαση στην Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

e-mail: papagiannopoulos@eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΣΜΑ50 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΜΑ51 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΜΑ60 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΜΑ61 ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367332

Ε-mail: sma@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο