elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΔΜΔ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΔΜΔ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαπραγματεύεται τα εθνικά και τα υπερεθνικά συστήματα διακυβέρνησης, την κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό τους (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση), τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, τη διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών.

Το πρόγραμμα εστιάζει, για κάθε επίπεδο διοίκησης, στις παραμέτρους που περιγράφουν τη λειτουργία του αναφερόμενο στη θεσμική του συγκρότηση, την εσωτερική λειτουργία, τα οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα, εργαλεία και μεθόδους για τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ηλεκτρονική (και πλέον ψηφιακή) διακυβέρνηση η οποία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και έχει διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Παράμετροι που αναδεικνύει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι οι υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη, οι πληροφορίες ως δημόσιο αγαθό, οι νέες δεξιότητες, οι εργασιακές σχέσεις, η αποδοχή από τους εργαζόμενους των νέων συνθηκών καθώς και η ανάδειξη νέων μοντέλων λογοδοσίας και διαχείρισης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Science (M.Sc.)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 – Management and Administration

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Πολιτική Ποιότητας

Στοχοθεσία Ποιότητας 2025

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν διοικητικές αποφάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες,

  1. να προγραμματίσουν παρεμβάσεις στο εσωτερικό των θεσμών
  2. να αντιμετωπίσουν τη ροή πολιτικών πρωτοβουλιών από την κορυφή προς τη βάση και αντίστροφα,
  3. να κατανοούν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπερεθνικών οργανισμών και του κράτους, και μεταξύ του κράτους και των υπο-εθνικών ενοτήτων του
  4. να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις.
  5. να κατανοούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
  6. να προτείνουν και να εφαρμόζουν λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Το Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν δεκαπέντε (15) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) −τρεις (3) υποχρεωτικές και δώδεκα (12) επιλογής− και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

1ο Eξάμηνο
ΔΜΔ50 Μεθοδολογία Έρευνας στη Δημόσια Διοίκηση (Υ¹, 10 ECTS)
ΔΜΔ51 Η συνταγματική οργάνωση του Ελληνικού Κράτους (Υ, 10 ECTS)
ΔΜΔ52 Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση (Υ, 10 ECTS)
2ο Εξάμηνο
ΔΜΔ53 Διοικητικές Πράξεις και Διοικητική Διαδικασία (Ε², 10 ECTS)
ΔΜΔ54 Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔ55 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔ56 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Δημοκρατία (Ε, 10 ECTS)
3ο Εξάμηνο
ΔΜΔ60 Αναλυτική δεδομένων, σημασιολογικός ιστός και APIs (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔ61 Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔ62 Πολιτικό Μάρκετινγκ (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔ63 Οικονομικά και αναπτυξιακά σχέδια (Ε, 10 ECTS)
4ο Εξάμηνο
ΔΜΔ64 Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔ65 Μάρκετινγκ Δημόσιου Τομέα (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔ66 Ηγεσία και Δημόσια Επικοινωνία (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔ67 Σύγχρονη Λογιστική στον Δημόσιο Τομέα (Ε, 10 ECTS)
ΔΜΔΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (E, 30 ECTS)

 

Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τις δύο (2) ΘΕ του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ..

Στο δ’ εξάμηνο επιλέγετε είτε τρεις (3) από τις τέσσερεις (4) παρεχόμενες Θ.Ε. του δ’ εξαμήνου, είτε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΜΔΔΕ) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση εννέα (9) Θ.Ε. -τρεις (3) από τις παρεχόμενες σε κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα.

Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των (9) Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική: είτε η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων, καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας, είτε η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) Θ.Ε-τρεις (3) από τις παρεχόμενες σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας:

Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος Ε.Α.Ε.)

Ανθόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής Ε.Α.Π.

Γκόγκος Χρήστος, Αν. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Δημητράς Αυγουστίνος, Καθηγητής Ε.Α.Π.

Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Τζάλλας Αλέξανδρος, Επ. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΔΜΔ50 ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ51 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ52 ΤΡΙΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ53 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ54 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ55 ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ56 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ60 ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ61 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ62 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΜΔ63 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική συμμετοχή για εισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 1.200€ η Μ.Δ.Ε..

Στην περίπτωση που οι φοιτήτριες/τές επιλέξουν για την ολοκλήρωση του Προγράμματος εννέα (9) Θ.Ε. και Μ.Δ.Ε. η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 3.900€.

Στην περίπτωση που οι φοιτήτριες/τές επιλέξουν για την ολοκλήρωση του Προγράμματος δώδεκα (12) Θ.Ε. η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 3.600€.

Οικονομική συμμετοχή για εισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προκύπτει ως ακολούθως: 350€ ανά Θ.Ε. και 1.050€ η Μ.Δ.Ε..

Στην περίπτωση που οι φοιτήτριες/τές επιλέξουν για την ολοκλήρωση του Προγράμματος εννέα (9) Θ.Ε. και Μ.Δ.Ε. η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 4.200€.

Στην περίπτωση που οι φοιτήτριες/τές επιλέξουν για την ολοκλήρωση του Προγράμματος δώδεκα (12) Θ.Ε. η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 4.200€.

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Τηλ.: 2610367318 – E-mail: dmd@eap.gr    

Γραφείο εξυπηρέτησης Υποψηφίων φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr    

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο