elen
elen

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Plan de Estudios
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Δράσεις / Actividades
Επικοινωνία

Το πρόγραμμα ΙΣΠ προσφέρει και τελειοποιεί γνώσεις στην Iσπανική γλώσσα, μέσα από την κατανόηση: α) της διαχρονικής πορείας και χρήσης της, β) της ιστορικής, κοινωνικής και πολυ-πολιτισμικής εξέλιξής στον Ισπανόφωνο κόσμο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΠ – pdf

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2022 – pdf

 

Με την ολοκλήρωση του ΠΣ, οι φοιτητές-τριες αναμένεται:

 •  Να είναι σε θέση να χειρίζονται με άνεση την Ισπανική Γλώσσα και να τη χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
 •  Να έχουν αποκτήσει βασικές επιστημονικές γνώσεις για την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη του ισπανόφωνου κόσμου (Ισπανία-Αμερική) από την Προϊστορία έως τη Σύγχρονη εποχή
 •  Nα έχουν σπουδάσει πάνω σε αντιπροσωπευτικά έργα της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής διανόησης (γράμματα, τέχνες, επιστήμες), ώστε να είναι σε θέση να τα διδάξουν με αναλυτική και συνθετική μέθοδο
 •  Να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόζουν κατάλληλη μεθοδολογία για να κατανοούν και να αναλύουν θέματα του γνωστικού αντικειμένου και του ανθρωπιστικού πεδίου γενικότερα.

  Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

  Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

 •  με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
 •  με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση της Ισπανικής σε επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και

β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επάρκεια στην Ελληνική.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση: Αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της Ισπανικής δεν αναγράφει το επίπεδο Β1, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ισπανική Πρεσβεία ή το Ιnstituto Cervantes που να δηλώνει την ανωτέρω αντιστοιχία.

 

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

3ο έτος σπουδών

4ο έτος σπουδών

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

Για την απόκτηση Πτυχίου πρέπει να παρακολουθήσετε επιτυχώς 12 ΘΕ.

Στο β’ έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε πρώτα τις ΘΕ ΙΣΠ 20 ή/και ΙΣΠ 21 αλλά μεταξύ των ΘΕ ΙΣΠ 21 και ΙΣΠ 22 πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη ΘΕ ΙΣΠ 21 και έπειτα τη ΘΕ ΙΣΠ 22 ή να τις επιλέξετε και τις δύο ταυτόχρονα.

Στο τέταρτο έτος, πρέπει να επιλέξετε τρεις από τις τέσσερις ΘΕ. Συνιστάται να επιλέξετε τη ΘΕ ΙΣΠ 41 πρώτα από ή ταυτόχρονα με τη ΘΕ ΙΣΠ 42.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ61 αποδίδει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του προγράμματος (αφορά τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2015-16 και έπειτα, καθώς οι εισακτέοι φοιτητές έως το ακ. έτος 2014-15 έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια εκ του νόμου).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Όσοι είστε κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα μπορείτε να επιλέξετε να μην παρακολουθήσετε κάποια ή και όλες από τις ΘΕ ΙΣΠ 10, ΙΣΠ 11 και ΙΣΠ 20. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσετε τις παραπάνω ΘΕ από ισάριθμες του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού:

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων

Για να ενημερωθείτε για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων του Προγράμματος πιέστε εδώ.

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 / Año Académico 2021-2022.

H διάρθρωση του προγράμματος & πληροφορίες ΘΕ για τους φοιτητές που θα εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δρόσος Δημήτριος, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός

E-mail: dros.dim@ac.eap.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΣΠ10 ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ tsokaktsidou.dimitra@ac.eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΣΠ21 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ filippis@eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΣΠ22 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ filippis@eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΣΠ30 ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ tsokou.maria@ac.eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΣΠ31 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dros.dim@ac.eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΣΠ32 ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ damilakou.maria@ac.eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΣΠ40 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ palaiologos.konstantinos@ac.eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΣΠ41 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ kritikou.viktoria@ac.eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΣΠ42 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ pavlaki.efthymia@ac.eap.gr Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

H κάθε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 500€ και το συνολικά δίδακτρα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ανέρχονται στις 6.000€.

 Το πολιτιστικό πρόγραμμα του ΠΣ ΙΣΠ 2018-2021

Συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, προβολές ταινιών, παρουσιάσεις βιβλίων, συνθέτουν το πλούσιο πρόγραμμα  των δραστηριοτήτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΙΣΠ-“Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός”, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά φοιτητές, απόφοιτοι και διδάσκοντες κυρίως του ΙΣΠ, αλλά και γενικότερα η πανεπιστημιακή κοινότητα  της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Διαβάστε εδώ λίγα ενδεικτικά για το πολιτιστικό πρόγραμμα ΙΣΠ της τριετίας  2018-2021 και  δείτε-ακούστε κάποια στιγμιότυπα.

Programa de actividades culturales del Programa  ISP 2018-2021

Congresos, jornadas científicas, conferencias, conciertos, proyecciones de películas, presentaciones de libros, se encuentran entre la amplia oferta de eventos que conforman la agenda cultural de nuestro Programa, en el que participan de forma activa no solo estudiantes, graduados y personal docente del Programa ISP-“Lengua y Cultura Hispanas”, sino la totalidad de la comunidad académica de la Universidad Abierta. A continuación se presenta una breve muestra de nuestro programa de actividades culturales del trienio (2018-2021) con algunos “momentos” muy representativos

 1. Το περιοδικό μας / Nuestra revista:Tribuna Abierta de Estudios Hispano-Helenos

 

 1. Επιστημονικές Συναντήσεις / Encuentros científicos

 

Επανάσταση και Λογοκρισία / Revolución y Censura

 1. Συναυλίες και Διαλέξεις / Conciertos y Conferencias
  Ημέρα της Μνήμης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αργεντινή. Día de la Memoria y los Derechos Humanos en Argentina. El concierto “Canciones españolas de exilio, refugio y peregrinación” y la conferencia “Exiliados españoles en América Latina” con proyección de película sobre la Guerra Civil Española.

   

 

 1. Φωτορεπορτάζ / Reportaje fotográfico

  Από την Επιστημονική Συνάντηση “Επανάσταση και Λογοκρισία” (Οκτώβριος 2021) /​Imágenes del Encuentro Científico “Revolución y Censura” (octubre 2021)

  Αριστερά: Η πρέσβειρα της Δημοκρατίας της Αργεντινής στην Ελλάδα  Μαρία Λουσία Ντουγκέρτι ντε Σάντσες και ο διευθυντής του ΠΣ ΙΣΠ καθηγητής Δημήτρης Δρόσος.
  Δεξιά: Ο καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ  Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ο διερμηνέας-μεταφραστής Νίκος Πρατσίνης.

  Izquierda: María Lucía Dougherty de Sánchez, embajadora de la República de Argentina en Grecia, y el director del Programa de Grado Lengua y Cultura Hispanas, prof. Dimitris Drosos.
  ​Derecha: Konstantinos Paleológos, prof. de la Universidad de Salónica y Nicos Pratsinis, traductor e intérprete.

  Από το συνέδριο “80 χρόνια από τον ισπανικό εμφύλιο – Αφιέρωμα Ε. Μαλεφάκης” (Απρίλιος 2019): το κοινό και οι σύνεδροι.

El Congreso Internacional “80 años de la Guerra Civil – Homenaje a E. Malefakis” (Abril 2019): los congresistas y el público.

Αριστερά: Οι συντελεστές της συναυλίας «Ισπανικά τραγούδια της εξορίας, της προσφυγιάς, της περιπλάνησης», Βασιλική Κανελλιάδου (μέλος ΣΕΠ, ΠΣ ΙΣΠ) και Φώτης Θεοδωρίδης.
Δεξιά: Ο Κοσμήτορας της ΣΑΕ, Καθηγητής Αντώνης Λιοναράκης με την άλλη του ιδιότητα, του τραγουδοποιού, στο μουσικό διάλειμμα του συνεδρίου «80 χρόνια από τον ισπανικό εμφύλιο».

Izquierda: Los músicos del concierto “Canciones españolas de exilio, refugio y peregrinación”, Vailikí Kanelliadou, profesora colaboradora en el Programa ISP, guitarra, y Fotis Theodoridis, canción.
Derecha: El Decano de la Facultad de Humanidades, Don Antonis Lionarakis, aquí de músico y compositor, mientras canta en el Congreso sobre la Guerra Civil.

 1. Οπτικοακουστικό Υλικό / Material Óptico-Acústico

– Απόσπασμα video από τη συναυλία της Επιστημονικής Συνάντησης «Λογοκρισία και Επανάσταση» με   μελοποιημένη-λογοκριμένη ποίηση από  Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία (Κιθάρα, Β. Κανελλιάδου – Τραγούδι, Φ. Θεοδωρίδης) / ​Video del recital de música del Encuentro Científico “Revolución y Censura” con poemas musicalizados y censurados de Grecia, España y Portugal (Guitarra: Vasilikí Kanelliadou, canto: Fotis Theodoridis).Εδώ / Aquí
– Video: Επιστημονική Συνάντηση: Ημέρα της Μνήμης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αργεντινή / Vídeo: Encuentro científico: Día de la Memoria y los Derechos Humanos en Argentina. Εδώ / Aquí
– Απόσπασμα video: τραγούδι-κιθάρα Α.  Λιοναράκης / Vídeo: A. Lionarakis, guitarra y canción. Εδώ / Aquí.
– Ηχητικό απόσπασμα: Κιθάρα, Β. Κανελλιάδου – Τραγούδι, Φ. Θεοδωρίδης / Fragmento de audio: V. Kanelliadou-guitarra, F. Theodoridis-canción. Αχ Έρωτα / Dos Muchachas (Federico García Lorca) & Ο Περίπατος του Μαυριτανού Βασιλιά (Παραδοσιακό)  / Paseábase el Rey Moro (Tradicional).
– Video: απόσπασμα από ομιλία επίκουρο καθηγητή ΕΑΠ Δ. Φιλιππή στο συνέδριο για τον Ισπανικό Εμφύλιο / Vídeo con breve fragmento de la ponencia del prof. Dimitris Filippís en el Congreso sobre la Guerra Civil. Εδώ / Aquí.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367328, 2610 367314
Ε-mail: isp@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο