Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το πρόγραμμα ΙΣΠ προσφέρει και τελειοποιεί γνώσεις στην Iσπανική γλώσσα, μέσα από την κατανόηση: α) της διαχρονικής πορείας και χρήσης της, β) της ιστορικής, κοινωνικής και πολυ-πολιτισμικής εξέλιξής στον Ισπανόφωνο κόσμο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΠ – pdf

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΠ – pdf

 

Με την ολοκλήρωση του ΠΣ, οι φοιτητές-τριες αναμένεται:

  •  Να είναι σε θέση να χειρίζονται με άνεση την Ισπανική Γλώσσα και να τη χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
  •  Να έχουν αποκτήσει βασικές επιστημονικές γνώσεις για την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη του ισπανόφωνου κόσμου (Ισπανία-Αμερική) από την Προϊστορία έως τη Σύγχρονη εποχή
  •  Nα έχουν σπουδάσει πάνω σε αντιπροσωπευτικά έργα της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής διανόησης (γράμματα, τέχνες, επιστήμες), ώστε να είναι σε θέση να τα διδάξουν με αναλυτική και συνθετική μέθοδο
  •  Να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόζουν κατάλληλη μεθοδολογία για να κατανοούν και να αναλύουν θέματα του γνωστικού αντικειμένου και του ανθρωπιστικού πεδίου γενικότερα.

    Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

    Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

  •  με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
  •  με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Γίνονται δεκτοί

α) Απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση της Ισπανικής σε επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και

β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επάρκεια στην Ελληνική.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση: Αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της Ισπανικής δεν αναγράφει το επίπεδο Β1, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ισπανική Πρεσβεία ή το ΙnstitutoCervantes που να δηλώνει την ανωτέρω αντιστοιχία.   

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

3ο έτος σπουδών

4ο έτος σπουδών

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

Για την απόκτηση Πτυχίου πρέπει να παρακολουθήσετε επιτυχώς 12 ΘΕ.

Στο β’ έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε πρώτα τις ΘΕ ΙΣΠ 20 ή/και ΙΣΠ 21 αλλά μεταξύ των ΘΕ ΙΣΠ 21 και ΙΣΠ 22 πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη ΘΕ ΙΣΠ 21 και έπειτα τη ΘΕ ΙΣΠ 22 ή να τις επιλέξετε και τις δύο ταυτόχρονα.

Στο τέταρτο έτος, πρέπει να επιλέξετε τρεις από τις τέσσερις ΘΕ. Συνιστάται να επιλέξετε τη ΘΕ ΙΣΠ 41 πρώτα από ή ταυτόχρονα με τη ΘΕ ΙΣΠ 42.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ61 αποδίδει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του προγράμματος (αφορά τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2015-16 και έπειτα, καθώς οι εισακτέοι φοιτητές έως το ακ. έτος 2014-15 έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια εκ του νόμου).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Όσοι είστε κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα μπορείτε να επιλέξετε να μην παρακολουθήσετε κάποια ή και όλες από τις ΘΕ ΙΣΠ 10, ΙΣΠ 11 και ΙΣΠ 20. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσετε τις παραπάνω ΘΕ από ισάριθμες του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δρόσος Δημήτριος, Καθηγητής 

E-mail: dros.dim@ac.eap.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΙΣΠ10 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ filippis@eap.gr
ΙΣΠ11 LUGO MIRON SUSANA lugo.susana@ac.eap.gr
ΙΣΠ12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ alexopoulou.angeliki@ac.eap.gr
ΙΣΠ20 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ leontaridi.eleni@ac.eap.gr
ΙΣΠ21 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ filippis@eap.gr
ΙΣΠ22 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ filippis@eap.gr
ΙΣΠ30 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dros.dim@ac.eap.gr
ΙΣΠ31 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dros.dim@ac.eap.gr
ΙΣΠ32 ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ damilakou.maria@ac.eap.gr
ΙΣΠ40 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ palaiologos.konstantinos@ac.eap.gr
ΙΣΠ41 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ kritikou.viktoria@ac.eap.gr
ΙΣΠ42 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ pavlaki.efthymia@ac.eap.gr

H κάθε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 500€ και το συνολικά δίδακτρα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ανέρχονται στις 6.000€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610-367328 & 2610-367313
Ε-mail: isp@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση