elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ

Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΓΧΝ10: Φυσιολογία

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ10
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ 10 είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/ήτριες βασικές γνώσεις της φυσιολογικής λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος. Θα διδαχθούν τις βασικές αρχές και τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία του ανθρωπίνου οργανισμού, κατά σύστημα και κατά όργανο. Θα αναλυθούν, επίσης, οι επιδράσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών/παραγόντων (π.χ. ατμοσφαιρικοί ρύποι, κάπνισμα, φυτοφάρμακα, χημικές ουσίες) στην υγεία του οργανισμού, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι πιθανές πηγές κινδύνου στο καρδιαγγειακό, στο αναπνευστικό, στο ενδοκρινικό, στο γαστρεντερικό, στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στη νεφρική λειτουργία υπό την επίδραση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Κάθε γνωστικό αντικείμενο απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές ενότητες. Ειδικότερα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων θα αναλυθούν οι ακόλουθες γνωστικές ενότητες:

 • Κυτταρική φυσιολογία: Κυτταρική φυσιολογία
 • Φυσιολογία Συστημάτων:

1) Φυσιολογία του αίματος.

2) Φυσιολογία του Καρδιαγγειακού Συστήματος.

3) Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος

4) Φυσιολογία των Ουροποιητικού Συστήματος.

5) Φυσιολογία του Γαστρεντερικού Συστήματος.

6) Φυσιολογία Νευρομυϊκού Συστήματος.

7) Φυσιολογία Ενδοκρινών Αδένων.

8) Φυσιολογία Συστήματος Αναπαραγωγής.

9) Φυσιολογία της Γήρανσης.

 • Επιδράσεις του περιβάλλοντος στην Υγεία:

1) Επιδράσεις του περιβάλλοντος στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο αναπνευστικό σύστημα και στη νεφρική λειτουργία.

2) Επιδράσεις του περιβάλλοντος στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο ενδοκρινικό και στο γαστρεντερικό σύστημα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η Θ.Ε. αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τη φυσιολογική λειτουργία των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. Η ύλη της Θ.Ε. αποβλέπει στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών των ανωτέρω συστημάτων, ώστε ο φοιτητής να έχει μία γενική εικόνα για τη θέση και το ρόλο τους στη συνολική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος. Επίσης, παρέχει στον/η φοιτητή/ήτρια την απαραίτητη γνώση για τις φυσιολογικές επιδράσεις περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία του οργανισμού.

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τους νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία του ανθρωπίνου οργανισμού
 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες της φυσιολογίας σε κυτταρικό επίπεδο
 • Αντιλαμβάνονται τις βασικές λειτουργίες των οργανικών συστημάτων ανθρωπίνου σώματος κάτω από φυσιολογικές συνθήκες
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις του από την φυσιολογία σαν σημείο αναφοράς στις άλλες ΘΕ
 • Συσχετίζουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις με δυσλειτουργίες στη φυσιολογία των συστημάτων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Γνωστικά αντικείμενα της Θεματικής Ενότητας αποτελούν τα εξής:

 • Κυτταρική φυσιολογία
 • Φυσιολογία συστημάτων
 • Επιδράσεις του περιβάλλοντος στην υγεία

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄ αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ11: Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ11
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει η/ο φοιτήτρια/τής τις φυσιολογικές βιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στην Τρίτη ηλικία καθώς και τις παθολογικές εξελίξεις και τις κλινικές εκδηλώσεις της γήρανσης. Αναλύονται οι βασικές αρχές κλινικής προσέγγισης, διαγνωστικής προσπέλασης, πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των συνηθέστερων γηριατρικών νοσημάτων. Τέλος, η ΘΕ αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με τα προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας των ηλικιωμένων ή των χρονίως πασχόντων ασθενών.

Περιεχόμενο της Θ.Ε.:

 • Γήρανση και Οργάνωση Γηριατρικών Υπηρεσιών
 • Κλινική Αξιολόγηση των ηλικιωμένων ασθενών
 • Ευπάθεια
 • Αποκατάσταση
 • Πτώσεις στον γηριατρικό πληθυσμό
 • Ιδιαιτερότητες στην φαρμακευτική αγωγή
 • Διαταραχές του νευρικού συστήματος- Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Συνήθεις λοιμώξεις σε ηλικιωμένους
 • Έλκη πίεσης
 • Σεξουαλική δυσλειτουργία ηλικιωμένων
 • Ισορροπία και Αστάθεια – Οστεοαρθρίτιδα – Οστεοπόρωση
 • Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος (ουρική αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα, χρόνιος πόνος)
 • Περιφερική αρτηριακή νόσος – Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος
 • Νοσήματα γαστρεντερικού συστήματος
 • Διαταραχές Θρέψης σε ηλικιωμένους
 • Διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών στους ηλικιωμένους
 • Διαταραχές ουροποιητικού συστήματος
 • Ακράτεια ούρων και κοπράνων
 • Διαταραχές δέρματος
 • Παθήσεις αυτιών
 • Αιματολογικά νοσήματα
 • Παθήσεις οφθαλμών
 • Κακοήθεια στους ηλικιωμένους
 • Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος (διαταραχές θυρεοειδούς, διαταραχές επινεφριδίων)
 • Περιεγχειρητική διαχείριση ηλικιωμένων

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές παθολογικές διαταραχές που διέπουν τη γήρανση. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να περιγράψει τα αίτια, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόγνωση των κυριότερων νοσημάτων της τρίτης ηλικίας. Επίσης, ο φοιτητής θα μπορεί να αναλύσει τις ιδιαιτερότητες της εμφάνισης νοσημάτων στη τρίτη ηλικία, τις βασικές αρχές της ολιστικής γηριατρικής εκτίμησης και τα σύνδρομα της τρίτης ηλικίας, όπως την ευπάθεια (frailty).  Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να :

 • Γνωρίζουν τη φυσική και παθολογική εξέλιξη του γήρατος
 • Διακρίνουν τη φυσιολογική έκπτωση των λειτουργιών από την παθολογία της γήρανσης
 • Εκτιμούν τα οργανικά προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων
 • Αναγνωρίζουν επείγουσες παθολογικές καταστάσεις στην Τρίτη ηλικία

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Παθολογία γήρανσης
 • Συνήθη νοσήματα στην τρίτη ηλικία
 • Προγράμματα αποκατάστασης

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ12: Ψυχολογία – Συμβουλευτική

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ12
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ψυχολογίας ως επιστήμης του ανθρώπου με έμφαση σε υπαρξιακά ζητήματα σχετικά με τη ζωή – τη νόσο – το γήρας και το θάνατο. Αναλύονται, περαιτέρω, ψυχολογικά ζητήματα των ανθρώπων με συμπτώματα χρόνιας νόσου καθώς και των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Ακόμη, προσεγγίζονται οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους και προτείνονται οι θεραπευτικοί δρόμοι για αυτή τη συμβουλευτική υποστήριξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ12, οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται να :

 • Γνωρίζουν τις θεωρίες της ανθρωπιστικής, της γνωστικής και της κοινωνικής ψυχολογίας.
 • Νοηματοδοτούν όρους όπως η ασθένεια, το σύμπτωμα, ο θάνατος και να εγκολπωθούν οι ψυχολογικές προσεγγίσεις της χρόνιας νόσου και της γήρανσης.
 • Κατανοούν την εφαρμογή των ψυχολογικών μοντέλων στην Τρίτη ηλικία.
 • Κοινωνούν ιδέες και να αναστοχαστούν πάνω στην ψυχολογική φροντίδα των ασθενών με χρόνια συμπτώματα και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές της Συμβουλευτικής στην προσέγγιση κοινωνικών, πολιτισμικών και συναισθηματικών θεμάτων σχετικών με τη γήρανση και τα χρόνια νοσήματα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ψυχολογία ατόμων τρίτης ηλικίας, χρονίως πασχόντων
 • Συμβουλευτική υπερηλίκων, χρονίως πασχόντων
 • Λειτουργία ομάδας υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ13: Κοινωνική γεροντολογία

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ13
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε επιδημιολογικούς όρους και στις βασικές κοινωνικές θεωρίες για τη γήρανση. Θα μελετηθούν τα κοινωνικά φαινόμενα που περιβάλλουν τους ανθρώπους κατά τη μετάβασή τους στην τρίτη ηλικία (π.χ. συννοσηρότητα, σεξουαλικότητα, συνταξιοδότηση) και η αλληλεπίδραση των ηλικιωμένων με αυτά. Τέλος γίνεται αναφορά στη παρεχόμενη φροντίδα και στα διαθέσιμα δίκτυα υποστήριξης των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Περιεχόμενο της Θ.Ε.:

 • Αντικείμενο της κοινωνικής γεροντολογίας
 • Πολιτισμικές επιρροές στη γήρανση
 • Ενεργός γήρανση – ευδόκιμη γήρανση
 • Προσδιοριστές υγείας κατά τη γήρανση – προσωπικοί, συμπεριφορικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, φυσικοί
 • Κοινωνική φροντίδα
 • Υπηρεσίες υγείας για ηλικιωμένους
 • Σεξουαλικότητα και ηλικιωμένοι
 • Φροντίδα των ηλικιωμένων

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ 13 – Κοινωνική Γεροντολογία οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν επιδημιολογικά και δημογραφικά στοιχεία της γήρανσης
 • Κατανοούν τους προσδιοριστές υγείας για τους ηλικιωμένους
 • Κατανοούν την ευδόκιμη – ενεργό γήρανση
 • Αντιλαμβάνονται τις αλληλεπιδράσεις των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων σε σχέση με την κοινωνική θέση και τον κοινωνικό ρόλο των ηλικιωμένων
 • Γνωρίζουν το ρόλο της φροντίδας και τις ιδιαιτερότητές της στους ηλικιωμένους
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στη βελτίωση των διαπροσωπικών και διαγενεακών σχέσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κοινωνική φροντίδα
 • Υπηρεσίες υγείας για ηλικιωμένους
 • Δομές υποστήριξης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ20: Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ20
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση της ψυχιατρικής και νευρολογικής νοσολογίας και οι θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται με έμφαση στην Τρίτη ηλικία και τους πάσχοντες από χρόνιο νόσημα.

Η θεματική ενότητα αναφέρεται σε χρόνια νευρολογικά νοσήματα, με έμφαση στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα , όπως η νόσος Alzheimer και η νόσος Parkinson.

Επίσης, αναφέρεται σε ψυχιατρικά νοσήματα όπως η κατάθλιψη που είναι συχνή στους ηλικιωμένους και επιβαρύνει τη γενικότερη κατάσταση της υγειάς τους καθώς επίσης και σε ψυχωσικές διαταραχές που παρατηρούνται συνήθως στα πλαίσια νευροεκφυλιστικών νoσημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να :

 • Αναγνωρίζουν την αιτιοπαθογένεια, την διαγνωστική και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις στις νευρολογικές και  ψυχιατρικές διαταραχές
 • Κατανοούν την συχνότητα των νοσημάτων αυτών στο γενικό πληθυσμό και πως επηρεάζονται οι ασθενείς, οι φροντιστές και τα συστήματα υγείας
 • Αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις των ψυχικών και νευρολογικών νοσημάτων στην κοινωνική θέση και τον κοινωνικό ρόλο των ηλικιωμένων
 • Κρίνουν τις ελλείψεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση και να εξοικειωθούν με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Νευραλγικά εκφυλιστικά νοσήματα
 • Ψυχιατρικές διαταραχές (κατάθλιψη)
 • Αποκατάσταση ασθενών με νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα, επανένταξη νευροψυχιατρικών ασθενών

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ21: Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ21
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και η κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των κλινικών συνδρόμων-νόσων του αναπνευστικού συστήματος και του καρδιαγγειακού συστήματος καθώς και η απόκτηση γνώσεων ειδικής νοσολογίας για τα δύο αυτά συστήματα, με έμφαση στην Τρίτη ηλικία και τα χρόνια νοσήματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν και να αξιολογούν τη διαγνωστική διαδικασία, τη διαφορική διάγνωση και τη θεραπευτική προσέγγιση στα αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.
 • Αξιολογούν και να τεκμηριώνουν τα υποκειμενικά και αντικειμενικά δεδομένα που αφορούν στη διάγνωση και το σχεδιασμό της φροντίδας πάσχοντος από αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό νόσημα.
 • Αναγνωρίζουν και να αναλύουν θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, την πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αναπνευστικά χρόνια νοσήματα
 • Καρδιακά νοσήματα (έμφραγμα, ισχαιμικά, υπερ- λιπιδαιμίες)
 • Αγγειακά νοσήματα (εγκεφαλικό επεισόδιο, αγγει­ακές διαταραχές)

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ22: Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική ανεπάρκεια, Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ22
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση της παθοφυσιολογίας του Σακχαρώδη Διαβήτη, των κλινικών εκδηλώσεων και των επιπλοκών της νόσου καθώς και η επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής των πασχόντων, της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας και των συχνότερων στη χώρα μας αιμοσφαιρινοπαθειών (β Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική αναιμία). Θα συζητηθούν οι κλινικές εκδηλώσεις, η θεραπευτική αντιμετώπιση και οι επιπλοκές των νοσημάτων καθώς και η επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Περιεχόμενο της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στη Θεματική Ενότητα – Επιδημιολογία – Διάγνωση ΣΔ
 • Παθοφυσιολογία ΣΔ τύπου 1 και 2 
 • Χρόνιες αγγειακές επιπλοκές ΣΔ – Μικροαγγειακές και μακροαγγειακές επιπλοκές – Διαβητική οφθαλμοπάθεια – Διαβητική νευροπάθεια
 • Οξείες επιπλοκές ΣΔ
 • Γενικές αρχές θεραπείας ΣΔ – Θεραπεία ΣΔ με δισκία και ανάλογα GLPI – Θεραπεία ΣΔ με ινσουλίνη
 • ΣΔ και ειδικές καταστάσεις – ΣΔ και κύηση – ΣΔ και μυοσκελετικές εκδηλώσεις – ΣΔ και ποιότητα ζωής
 • Παθοφυσιολογία – Εργαστηριακή διερεύνηση – Διαβητική Νεφροπάθεια
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση ΧΝΑ – Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ΧΝΑ
 • Αιμοσφαιρινοπάθειες – Επιδημιολογία – Παθοφυσιολογία αιμοσφαιρινοπαθειών
 • Κλινική εικόνα Ομόζυγης β-Μεσογειακής Αναιμίας, Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας – Επιπλοκές
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση Μεσογειακής Αναιμίας – Θεραπευτική αντιμετώπιση Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας – Αιμοσφαιρινοπάθειες και ποιότητα ζωής
 • Εργασία εξαμήνου
 • Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στα χρόνια νοσήματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/- τριες θα είναι σε θέση να :

 • Αναγνωρίζουν τις κλινικές εκδηλώσεις και τις επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη, της ΧΝΑ και των αιμοσφαιρινοπαθειών
 • Κατανοούν την επίδραση αυτών των χρόνιων νοσημάτων στην ποιότητα ζωής των ασθενών
 • Αντιλαμβάνονται το ρόλο της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης των νοσημάτων
 • Κρίνουν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις στη νόσο
 • Αντιλαμβάνονται το ρόλο των επαγγελματιών υγείας στα χρόνια νοσήματα

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης παρακολούθησης ασθενών
 • Αγγειακές βλάβες
 • Νεφρολογικές διαταραχές

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ23: Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου – Υποστήριξη του τέλους της ζωής

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ23
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών του πόνου και της αντιμετώπισής του καθώς και η απόκτηση γνώσεων ανακουφιστικής φροντίδας και υποστήριξης του τέλους της ζωής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει βασικές αρχές αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου
 • Να αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες και τη φιλοσοφία της ανακουφιστικής φροντίδας καθώς και τις δομές παροχής
 • Να κατανοεί την επίδραση του χρόνιου πόνου στην ποιότητα ζωής των ασθενών
 • Να αξιολογεί τις οργανικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών και των οικογενειών τους σε όλη τη διάρκεια της νόσου και του τέλους της ζωής.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Χρόνιος πόνος
 • Πνευματικότητα, ψυχολογική υποστήριξη χρονίως πασχόντων
 • Υποστήριξη του τέλους της ζωής

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ30: Οικονομικά της υγείας

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ30
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με οικονομικές έννοιες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος υγείας, να κατανοήσει πως λαμβάνονται οι αποφάσεις για την ποσότητα των παραγόμενων υπηρεσιών υγείας, πως καθορίζονται οι τιμές των υπηρεσιών υγείας, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών υγείας. Μεταξύ άλλων η εν λόγω θεματική ενότητα αποσκοπεί στο να εξηγήσει στο σπουδαστή γιατί το κράτος παρεμβαίνει στο χώρο της υγείας, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του αγαθού υγεία, ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες των δαπανών για την υγεία, πως χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες υγείας, ποιες είναι οι επιπτώσεις των δαπανών υγείας στην οικονομία, ποια είναι η δομή του συστήματος υγείας, πόσο αποτελεσματικά κατανέμονται και αξιοποιούνται οι πόροι του συστήματος υγείας και ποια είναι η σχέση αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στο χώρο της υγείας. Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη του μαθήματος των οικονομικών της υγείας θα είστε σε θέση να γνωρίζετε και να σκέφτεστε με οικονομικό τρόπο πως λειτουργεί ο χώρος των υπηρεσιών υγείας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τι είναι υγεία και τι υπηρεσίες υγείας
 • Τους λόγους της παρέμβασης του κράτους στο χώρο της υγείας
 • Τι είναι το φαινόμενο του ηθικού κινδύνου και της προκλητής ζήτησης
 • Πως προσδιορίζεται η ζήτηση και η προσφορά υπηρεσιών υγείας
 • Πως προσδιορίζονται οι τιμές των υπηρεσιών υγείας
 • Ποια είναι η δομή του συστήματος υγείας
 • Πως χρηματοδοτείται το σύστημα υγείας
 • Πως συνδέεται η αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη
 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις των δαπανών για την υγεία στην οικονομία
 • Πως επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κρατική παρέμβαση και σύστημα υγείας
 • Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
 • Ο ρόλος της δευτεροβάθμιας περίθαλψης

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ31: Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ31
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διακρίσεις των δικαιωμάτων, την ιστορική τους εξέλιξη και του τρόπου συγκρότησής τους, καθώς επίσης με τις έννοιες της αυτοβοήθειας, της αυτοσυνηγορίας και του ρόλου του συλλόγου των ασθενών. Ειδικότερα αυτή θεματική ενότητα αποτελείται από δύο διακριτές υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα που καλύπτει τις οκτώ διδακτικές εβδομάδες, αναφέρεται στον τρόπο συγκρότησης και ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο χώρο, στην ανάλυση των διακρίσεων των δικαιωμάτων, στην κατοχύρωση των θεμελιωδών (ατομικών δικαιωμάτων), στην έννοια των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων στην υγεία, καθώς και σε θέματα βιοηθικής. Η δεύτερη υποενότητα αφορά τη σπουδαιότητα και το ρόλο του συλλόγου των ασθενών. Ειδικότερα παρουσιάζει και αναλύει τις έννοιες της αυτοοργάνωσης και αυτοβοήθειας, της ενδυνάμωσης, της συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας, του τρόπου συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις πολιτικές υγείας και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, καθώς επίσης και του ρόλου του συλλόγου των ασθενών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΓΧΝ-31 «Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών» οι φοιτητές/τριες θα μπορούν, ανά γνωστικό αντικείμενο:

 • Οριοθέτηση, Ιστορική Αναδρομή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνείς Οργανισμοί:

1) Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις του

2) πώς συγκροτήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο

3) ποιοι είναι οι μηχανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 • Θεμελιώδη δικαιώματα (ατομικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά):

1) ποια είναι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα

2) ποια είναι τα κοινωνικά δικαιώματα και πως συνδέονται με το κράτος –  πρόνοιας

3) ποια είναι τα δικαιώματα στην υγεία, των ηλικιωμένων και των χρονίως πασχόντων

4) ποια είναι τα κλασικά και σύγχρονα θέματα βιοηθικής

 • Αυτοβοήθεια και Σύλλογοι Ασθενών (Αυτοβοήθεια, Δικαιώματα ηλικιωμένων, ασθενών και χρονίως πασχόντων, καλές πρακτικές συλλόγων ασθενών):

  1) τι είναι η αυτοοργάνωση και η αυτοβοήθεια

  2) τι είναι ενδυνάμωση, η συνηγορία και η αυτοσυνηγορία

  3) ποια είναι η συμμετοχή των πολιτών σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο στη λήψη αποφάσεων σε θέματα      υγείας

4) τι είναι οι σύλλογοι των ασθενών

5) ποιο είναι το κοινοτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της αυτοοργάνωσης ασθενών με χρόνια νοσήματα

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ31 «Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών», οι φοιτητές/ήτριες θα γνωρίζουν γενικότερα:

 • Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποια η σημασία τους για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο ασφαλή για τους ανθρώπους γενικά και για τους ασθενείς ειδικότερα.
 • Ποια είναι τα δικαιώματα των ασθενών στην υγεία που προστατεύονται από το κράτος πρόνοιας
 • Τον ρόλο και τη σημασία των κρατικών θεσμών και των ΜΚΟ καθώς και διεθνών Οργανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών
 • Πώς μπορούν να οι ασθενείς να βοηθήσουν τον εαυτό τους
 • Πώς μπορούν οι πολίτες και οι σύλλογοι ασθενών να συμμετάσχουν στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα θέματα υγείας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οριοθέτηση, Ιστορική Αναδρομή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνείς Οργανισμοί
 • Θεμελιώδη δικαιώματα (ατομικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά)
 • Αυτοβοήθεια και Σύλλογοι Ασθενών (Αυτοβοήθεια, Δικαιώματα ηλικιωμένων, ασθενών και χρονίως πασχόντων, καλές πρακτικές συλλόγων ασθενών)

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ32: Ασφαλιστικοί φορείς- Δομές υποστήριξης

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ32
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Οι ασφαλιστικοί φορείς διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των λεγόμενων ασφαλιστικών αλλά και κοινωνικών κινδύνων. Τόσο οι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς (κοινωνική ασφάλιση), όσο και οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς (ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες) συμβάλλουν άμεσα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και ασφαλιστικών κινδύνων. Ο κίνδυνος της υγείας αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κινδύνους που αν συμβεί οι επιπτώσεις τόσο στο άτομο όσο και στην κοινωνία μπορεί να είναι τόσο σημαντικές και μη αναστρέψιμες αν δεν υπήρχε η συλλογική του αντιμετώπιση. Οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι να αναλύσει την έννοια των κοινωνικών και ασφαλιστικών κινδύνων επικεντρώνοντας την ανάλυσή της στον κίνδυνο της ασθένειας/ αρρώστιας και στον κίνδυνο του ατυχήματος. Θα αναλυθεί η μορφή της αγοράς των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστικοί φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) διαχειρίζονται τους κοινωνικούς και ασφαλιστικούς κινδύνους, πως λαμβάνουν τις αποφάσεις τους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο τιμολόγησής των, ο τρόπος χρηματοδότησης των προσφερόμενων υπηρεσιών και ο ασκούμενος έλεγχος από την πλευρά της πολιτείας και των αρμόδιων οργάνων. Μεταξύ άλλων η θεματική ενότητα φιλοδοξεί να αναλύσει τον τρόπο προστασίας του καταναλωτή και τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΓΧΝ-32 «Ασφαλιστικοί φορείς-Δομές υποστήριξης» οι φοιτητές/τριες θα μπορούν, ανά γνωστικό αντικείμενο:

 • Φιλοσοφία και δομή της κοινωνικής ασφάλισης:

       1) να οριοθετούν την έννοια του κοινωνικού και του ασφαλιστικού

       κινδύνου,

       2) να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη κοινωνικών και    

       ασφαλιστικών κινδύνων,

       3) να αντιλαμβάνονται το ρόλο του κράτους και της αγοράς στην  

       προστασία των πολιτών απέναντι στον ασφαλιστικό κίνδυνο,

       4) να γνωρίζουν την ιστορική αναδρομή της κοινωνικής ασφάλισης

       5) να κατανοούν τη δομή και φιλοσοφία της λειτουργίας της  

       κοινωνικής ασφάλισης,

       6) να κατανοούν τους τρόπους χρηματοδότησης της κοινωνικής  

       ασφάλισης,

       7) να κρίνουν την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής ασφάλισης

 • Φιλοσοφία και δομή της ιδιωτικής ασφάλισης:

       1) να κατανοούν τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της

       ιδιωτικής ασφάλισης,

       2) να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της ασφαλιστικής αγοράς,

       3) να γνωρίζουν εισαγωγικά στοιχεία για την ασφάλιση ζωής και την  

       ασφάλιση υγείας,

       4) να κατανοούν την οργάνωση της ασφαλιστικής διαδικασίας,

       5) να κατανοούν πώς γίνεται η τιμολόγηση των ασφαλιστικών  

       υπηρεσιών,

       6) να γνωρίζουν τις διαδικασίες για την προστασία του καταναλωτή   

       – πολίτη και την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

       7) να γνωρίζουν τον ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην  

       εθνική και στην παγκόσμια οικονομία

 • Κέντρα αποκατάστασης:

       1) να γνωρίζουν το ρόλο και τους στόχους των κέντρων  

       αποκατάστασης,

       2) να γνωρίζουν την ιστορική αναδρομή των κέντρων    

       αποκατάστασης,

       3) να κατανοούν τη σχέση κέντρων αποκατάστασης και κοινωνικής  

       ασφάλισης και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ32 «Ασφαλιστικοί φορείς – Δομές υποστήριξης», οι φοιτητές/ήτριες θα γνωρίζουν γενικότερα:

 • Τι είναι ο κοινωνικός και τι ασφαλιστικός κίνδυνος
 • Ποια είναι η δομή της ασφαλιστικής αγοράς
 • Ποιος είναι ο ρόλος των ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων
 • Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης
 • Τα αίτια της παρέμβασης του κράτους στο χώρο της υγείας
 • Το ρόλο των κέντρων αποκατάστασης και τις σχέσεις των με τις ασφαλιστικές εταιρείες και την κοινωνική ασφάλιση
 • Τη δομή της ασφαλιστικής αγοράς
 • Τη διαδικασία τιμολόγησης των ασφαλιστικών υπηρεσιών
 • Τον τρόπο διαχείρισης των ασφαλιστικών και κοινωνικών κινδύνων
 • Τους τρόπους διοίκησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Τον τρόπο προστασίας των καταναλωτών
 • Τους τρόπους με τους οποίους ελέγχονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Φιλοσοφία και δομή της κοινωνικής ασφάλισης
 • Φιλοσοφία και δομή της ιδιωτικής ασφάλισης
 • Κέντρα αποκατάστασης

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ33: Χρηματοοικονομική διαχείριση μονάδων υγείας

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ33
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η μελέτη και η εμβάθυνση χρηματοοικονομική διαχείριση των μονάδων υγείας με έμφαση στην παρουσίαση και αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, τον προγραμματισμό της λειτουργίας βάσει στοιχείων κόστους και την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ33 «Χρηματοοικονομική διαχείριση μονάδων υγείας οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν το πλαίσιο σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Κατανοούν το περιεχόμενο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Γνωρίζουν τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες και την κατηγοριοποίησή τους
 • Είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις τεχνικές ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Κατανοούν τις έννοιες του κόστους και των εσόδων
 • Γνωρίζουν τις διαφορετικές κατηγορίες κόστους
 • Είναι σε θέση να προσδιορίζουν το νεκρό σημείο λειτουργίας των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Κατανοούν τη χρονική αξία του χρήματος
 • Γνωρίζουν τις σημαντικότερες παραμέτρους των επιχειρηματικών επενδυτικών αποφάσεων
 • Είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις σημαντικότερες τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων με αναφορά στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
 • Χρήση στοιχείων κόστους για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων
 • Αξιολόγηση επενδυτικών έργων

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

 

ΓΧΝ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ ΔΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

 

Γενική περιγραφή:

Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των Θ.Ε. και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Ε.Α.Π, πριν την έναρξη της περιόδου υποβολής της σχετικής δήλωσης από τους φοιτητές.

Τα θεματικά πεδία είναι ενδεικτικά και συνδέονται με τις εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές των Θεματικών Ενοτήτων του ΠΜΣ ΓΧΝ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Φυσιολογία
 • Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική
 • Ψυχολογία – Συμβουλευτική
 • Κοινωνική γεροντολογία
 • Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές
 • Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές
 • Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική ανεπάρκεια, Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου – Υποστήριξη του τέλους της ζωής
 • Οικονομικά της υγείας
 • Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών
 • Ασφαλιστικοί φορείς- Δομές υποστήριξης
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση μονάδων υγείας

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της ΜΔΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πραγματευόμενοι/ες ένα σύγχρονο πρόβλημα διαχείρισης γήρανσης και χρονίων νοσημάτων,
 • υλοποιούν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
 • συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για να προσεγγίζουν σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται με την διαχείριση γήρανσης και χρονίων νοσημάτων,
 • χειρίζονται κριτικά και υπεύθυνα τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς πηγές δεδομένων,
 • αξιοποιούν αποτελεσματικά και δημιουργικά τα διαδικτυακά/ψηφιακά εργαλεία/μέσα για τη σύνταξη/επεξεργασία/διακίνηση των κειμένων τους

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Προαπαιτούμενα: Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο